Saturday, 9 April 2011

Zainab ; Nama seindah keperibadiannya. Perhiasan Ayahanda. ( Zainab; beautiful Name reflecting the personality )

  Apabila lahir cucunda Nabi Muhammad s.a.w adinda kepada Al-Hasan dan Al-Hussein a.s ketika itu baginda s.a.w sedang bermusafir. Maka ayahandanya Ali bin Abi Talib a.s dan ibundanya Fatimah Zahra a.s puteri kesayangan Nabi s.a.w sebagai menghormati  baginda menangguhkan pemberian nama kepada puteri kelahiran tanggal 5Jamadil Awal tahun 5Hijrah ini sehinggalah kembali Rasulullah s.a.w dari bermusafir, maka turunlah Jibrail a.s lalu berkata : ,
" Telah lahir bagi Fatimah seorang puteri, namakanlah Zainab ( Nota : Kalimat zainab jika berasal dari perkataan " Zaniba " bererti telah dipenuhi , yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia dan sifat-sifat kesempurnaan , jika asalkata ialah kalimat " zainab " itu sendiri ia bermakna pohon yang cantik dan wangi , ataupun ia berasal dari perkataan " zain " yakni perhiasan bagi " Ab " yakni ayahanda maka maknanya ialah perhiasan bagi ayahandanya Ali bin Abi Talib a.s. Sir ( Rahsia ) perkataan Zainab . Huruf " Zai " memberi isyarat kepada ibundanya Fatimah Zahra a.s. Huruf " Ya " memberi isyarat kepada ayahandanya Ali a.s.Huruf  " Nun " memberi isyarat kepada kekanda-kekandanya Hassan dan Hussein a.s .Huruf " Ba " memberi isyarat kepada nindanya Nabi Muhammad s.a.w dimana pengertian-pengertian ini adalah simbol bagi pewarisan dari sifat-sifat kesempurnaan lima manusia suci kepada kewujudan puteri Zainab a.s . " Li Khamsatun Utfi biha Harral Jahimil Hathimah, Al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wa Fathimah ". " Bagiku lima diri yang aku berlindung dengan diri-diri ini dari kepanasan api neraka yang membakar. Mereka itu ialah Muhammad pilihan Tuhan , Ali yang diredhai, kedua putera mereka berdua ( Hassan dan Hussein ) dan juga Fathimah". )

      Setelah itu malaikat Jibrail a.s telah memberitahu Nabi s.a.w tentang musibah dan bencana yang akan menimpa cucunda yang lahir ini : ( Shajarah Tuba 153 )

      Rasulullah s.a.w di dalam sebuah riwayat telah bersabda : Aku mewasiatkan para hadirin dan mereka yang tidak hadir dari umat ini supaya menghormati anak perempuan ini. Sesungguhnya ia mirip kepada Khadijah Kubra : ( Khasa'is Zainabiyah 162 ).

      Pada suatu hari Puteri Rasulullah s.a.w Fatimah Zahra mengadu kepada ayahandanya yang anak perempuan ini tidak diam kecuali di ribaan abangnya  Hussein a.s, lalu Rasulullah s.a.w menangis dan memberi perkhabaran tentang bencana dan musibah yang akan dikongsi bersama oleh kakanda dan adinda ini.: ( Syajarah Taba 153 ).

      Berkata penyair :
" Tashatarat Hiya wal Husain Bi Nahdatin Hatamal Qada' Alaihima An Yundaba Haza bimu'tarakin Nusul wa Hazihi Bimu'tarakil Mkarihi Fis Siba "
" Telah bersekutu Zainab dan Hussain di dalam kebangkitan. Telah pasti ketentuan keatas mereka berdua untuk ditangisi . Ini ( Husein a.s ) dengan tetakan bilah-bilah pedang  dan ini ( Zainab ) dengan tetakan kesusahan di dalam tawanan ".

Nota : Peristiwa pembantaian keluarga Nabi s.a.w. dipadang Karbala tahun 61 Hijrah dikenang sepanjang hayat.

" Tahniah ulangtahun kelahiran Zainab srikandi Karbala "
" Tahniah kepada semua jururawat sedunia " 


Petua Mulla Naraqi : 63 kali membaca Ayat 35 Surah Nur untuk pengembaraan di alam Ru'ya sewaktu sebelum tidur.

Solawat..

No comments:

Post a Comment