Wednesday, 14 November 2012

ASYURA COMMEMORATION TRADITION SHOULD BE PRESERVED / PELIHARA TRADISI MEMPERINGATI ASYURA dan Dunia di ambang HARI ASYURA 1434 Hijrah
رهبر انقلاب:
 واقعيت آزادي غربي تبعيض، جنگ افروزي و برخوردهاي گزينشي با حقوق بشر و مردمسالاري است

AYATULLAH KHAMENE'I : REALITI KEBEBASAN BARAT IALAH DISKRIMINASI,PENCETUS PEPERANGAN DAN
TINGKAH LAKU DOUBLE STANDARD TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN SUARA RAKYAT

رهبر انقلاب با تأكيد بر اينكه ما در مقوله آزادي به دنبال شناخت نظر اسلام هستيم، مهمترين تفاوت ميان ديدگاه اسلام و غرب درخصوص آزادي را، منشأ و پايه بحث آزادي دانستند و افزودند: در انديشه ليبراليستي،‌منشأ آزادي، ‌تفكر انسان گرايي يا همان اومانيسم است در حاليكه در اسلام مبناي آزادي،‌توحيد به معناي اعتقاد به خدا و كفر به طاغوت، است. 

 واقعيت آزادي غربي تبعيض، جنگ افروزي و برخوردهاي گزينشي با حقوق بشر و مردمسالاري است
به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ حدود 150 تن از انديشمندان، نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمي، همراه با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، شب گذشته (سه شنبه) در چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي جمهوري اسلامي، به بحث و بررسي درخصوص ابعاد مختلف موضوع «آزادي» پرداختند.
در ابتداي اين ديدار 10 نفر از صاحبنظران و انديشمندان ديدگاههاي خود را درباره مقوله آزادي بيان كردند. سپس 17 نفر از اساتيد و پژوهشگران به مباحثه و نقد ديدگاههاي مطرح شده پرداختند.
رهبر انقلاب اسلامي در ابتداي سخنان خود در اين نشست، با اشاره به فضاي عمومي كشور و مسائل و مشكلات اقتصادي كه به علت درگير شدن استكبار جهاني با جمهوري اسلامي بوجود آمده است تأكيد كردند: طبعاً هيچكس از دغدغه هاي موجود در زندگي عمومي مردم فارغ نيست اما اين نشست به دليل اهميت موضوع و بر اساس برنامه ريزي قبلي و به عنوان گامي در پيگيري مقولات بلندمدت، برگزار مي شود.
حضرت آيت الله العظمی خامنه اي نياز شديد كشور به تفكر و انديشه ورزي در مقولات زيربنايي را از اهداف و علل اصلي برگزاري نشستهاي راهبردي خواندند و افزودند: ملت ايران كه مثل رودخانه اي خروشان در حال پيشرفت است،‌به فكر و انديشه و فعال شدن انديشه ها در مقولات مبنايي و اساسي، نياز مبرمي دارد.
حضرت آيت الله خامنه اي اهميت ارتباط مستقيم با نخبگان و زمينه سازي براي دست يابي به پاسخ سؤالات مهم در مقولات بنياني و حيات اجتماعي را از ديگر اهداف اصلي برگزاري نشستهاي انديشه هاي راهبردي دانستند.
رهبر انقلاب، اين نشستها را زمينه سازي براي ايجاد جريانهاي عميق و گسترده فكري خواندند و افزودند: لازم است كار اصلي بعد از اين جلسات آغاز شود و پژوهشگران و انديشمندان خوشفكر حوزه و دانشگاه به مثابه چشمه هاي جوشنده به انديشه ورزي در باب مسائل مطرح شده بپردازند.
ايشان با اشاره به خلاءهاي فراوان و كمبودهاي محسوس در شناخت و تبيين ابعاد مختلف مقوله آزادي در كشور افزودند: بحث آزادي در چند قرن اخير در غرب نسبت به موضوعات ديگر، مورد توجه فراوان قرار گرفته كه علت كلي آن، حوادث و ماجراهايي است كه به برپايي نوعي طوفان فكري در اين مقوله در غرب منجر شد.
ايشان، «رنسانس، انقلاب صنعتي، انقلاب كبيرفرانسه و انقلاب اكتبر شوروي» را حوادث و عواملي اساسي دانستند كه در غرب موجب ايجاد امواج گسترده فكري در زمينه آزادي شد.
رهبر انقلاب افزودند: برخلاف غرب، ما تا پيش از نهضت مشروطيت موقعيتي كه در باب آزادي، موج فكري ايجاد كند نداشتيم كه اين موقعيت نيز به علت يك نقيصه مهم يعني تقليد روشنفكران از تفكرات غربي، به دستاورد خاصي در مقوله آزادي منجر نشد.
حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه خاطرنشان كردند: هنگامي كه دانش يا انگيزه اي را از ديگران مي گيريد اگر با تفكر و انديشه ورزي توأم شود زايش فكري بوجود مي آيد اما اگر فكر و انديشه خاصي را از جايي گرفتيد و از آن تقليد كرديد طبعاً ديگر زايشي وجود نخواهد داشت و براساس همين واقعيت، تقليد روشنفكران از تفكر غرب در باب آزادي،‌ باعث شد كه پس از مشروطه هيچ فكر بديع و منظومه فكري نو، بوجود نيايد.
رهبر انقلاب با اشاره به منابع فراواني كه درباره آزادي در منابع اسلام وجود دارد افزودند: با وجود اين منابع، ‌امروز خلاءهاي فراواني در باب آزادي داريم كه بايد با تفكر و انديشه ورزي و پاسخ دادن به همه مسائل و سؤالات مطرح در مقوله آزادي، به سمت منظومه سازي حركت كنيم.
ايشان تأكيد كردند: تحقق اين هدف، كار جدي و تسلط بر منابع اسلامي و منابع غربي را مي طلبد.
رهبر انقلاب در تبيين موضوع مورد بحث اين نشست، خاطرنشان كردند: منظور از آزادي، همين معناي متداول و رايج در محافل دانشگاهي و روشنفكري جهان يعني آزاديهاي فردي و اجتماعي است نه آزادي معنوي و سير و سلوك الي الله.
ايشان با نقد تفكري كه آزادي را رهايي مطلق از هر چيزي مي داند افزودند: نبايد هنگام بحث درباره آزادي،‌از محدوديت ها ترسيد.
رهبر انقلاب با تأكيد بر اينكه ما در مقوله آزادي به دنبال شناخت نظر اسلام هستيم، مهمترين تفاوت ميان ديدگاه اسلام و غرب درخصوص آزادي را، منشأ و پايه بحث آزادي دانستند و افزودند: در انديشه ليبراليستي،‌منشأ آزادي، ‌تفكر انسان گرايي يا همان اومانيسم است در حاليكه در اسلام مبناي آزادي،‌توحيد به معناي اعتقاد به خدا و كفر به طاغوت، است.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند:‌در ديدگاه اسلام، انسان از همه قيود به غير از عبوديت خدا آزاد است.
ايشان كرامت انساني را از ديگر مباني اصلي آزادي در اسلام دانستند و با اشاره به طرح بحث آزادي در منابع اسلامي از چهار منظر «حق در قرآن»، «حق در فقه و حقوق»، «تكليف» و «نظام ارزشي» افزودند: «حق» در قرآن به معناي مجموعه نظام مند و هدفدار است كه بر اين اساس، عالم تكوين و عالم تشريع، هر دو حق هستند و آزادي انسان حق است و در مقابل باطل قرار مي گيرد.
رهبر انقلاب اسلامي آزادي از منظر حق در «فقه و حقوق» را به معناي ايجاد توانايي مطالبه كردن دانستند و درخصوص آزادي از منظر «تكليف» خاطرنشان كردند: از اين منظر، انسان بايد به دنبال آزادي خود و ديگران باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي در جمع بندي سخنان خود در باب «مفهوم آزادي در اسلام» اين سؤال را مطرح كردند كه با توجه به تفاوتهاي بنيادين و عميق موجود ميان مفهوم آزادي در اسلام و در غرب‏ آیا مي توانيم در تحقيق و پژوهش درخصوص «آزادي» به ديدگاهها و نظرات غربي مراجعه كنيم؟
ايشان قبل از پاسخ به اين سؤال، به چند نمونه از واقعيات آزادي در جامعه غربي اشاره كردند. «آزادي در حوزه اقتصادي» در صورت قرار گرفتن در مجموعه سرمايه داران اقتصادي و بهره مندي از امتيازات ويژه، «آزادي در صحنه سياسي» در چارچوب انحصارگرايي دو حزبي و «آزادي در مسائل اخلاقي» با بروز مفاسدي همچون همجنس گرايي، از جمله نتايج آزادي در جامعه غربي بودند كه رهبر انقلاب اسلامي به آنها اشاره كردند.
ايشان افزودند: اين موضوعات نشان دهنده واقعيات بسيار بد، تلخ،‌زشت و در برخي مواقع، نفرت انگيز، در جامعه غربي است كه نتيجه آنها هم تبعيض، زورگويي، جنگ افروزي و برخوردهاي گزينشي با مقولات شريفي همچون حقوق بشر و مردم سالاري است.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: با وجود همه اين واقعيات تأسف آور، مراجعه به نظرات متفكران غربي، براي پژوهش در مفهوم آزادي مفيد است زيرا غربيها در تدوين منظومه فكري در باب آزادي و تضارب آرا در اين خصوص، سابقه زيادي دارند.
ايشان در پايان خاطرنشان كردند: پرهيز از نگاه تقليدي، شرط اصلي مراجعه به نظرات متفكران غرب است زيرا تقليد در تضاد با آزادي است.
در اين نشست قبل از سخنان رهبر انقلاب 10 نفر از صاحب نظران به ارائه خلاصه مقالات خود پرداختند.
دكتر دهقاني فيروز آبادي استاد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي اولين سخنران بود كه چكيده مقاله خود با عنوان «آزادي انديشه و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران» را ارائه كرد. وي از افزايش حمايت ملي از تصميمات حاكميت در سياست خارجي و ارتقاي سطح اعتماد ميان سياست پيشگان و سياست پژوهان به عنوان نتايج انديشه ورزي آزاد در حوزه منافع ملي ياد كرد.
حجت الاسلام دكتر ميراحمدي استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي سخنران بعدي اين نشست بود كه با موضوع «آزادي سياسي در قرآن»، مهمترين هدف آزادي از منظر قرآن كريم را تحقق توحيد،‌عدالت و برخورداري انسان از حق انتخاب، حق نقد و بيان و حق تشكيل اجتماعات دانست.
«مصادر ديني آزادي و عدالت» عنوان مقاله دكتر شجاعي زند استاد جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس بود. سومين سخنران نشست انديشه هاي راهبردي، برداشت تعارضي ميان دين و آزادي را نادرست خواند و راه اصلاح اين برداشت را بازگشت به ريشه هاي اصلي آزادي و عدالت در اديان توحيدي دانست.
حجت الاسلام دكتر يوسفي به عنوان چهارمين سخنران، از زاويه اقتصادي و با موضوع «آزادي اقتصادي انسان محور بر اساس آموزه هاي اسلامي» به ارائه مقاله خود پرداخت.
اين استاد اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، با برشمردن آسيب هايي نظير تمركز ثروت و قدرت و آزادي در دست صاحبان سرمايه، ديدگاه اسلام درباره آزادي اقتصادي انسان را مبتني بر مشاركت عمومي عادلانه در «توزيع، مصرف، مديريت و سود» دانست.
پنجمين سخنران نشست انديشه هاي راهبردي، دكتر برزگر استاد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي بود. اين استاد دانشگاه در ارائه مقاله خود با عنوان «آزادي در الگوي سه گانه اسلام» به بررسي آزادي در سه سطح اعتقادي، اخلاقي و سياسي پرداخت و اثرات متقابل هريك از اين سطوح با يكديگر را به منظور پاسخ به شبهات آزادي غربي تبيين كرد.
خانم محدثه معيني فر دانشجوي دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي، سخنران بعدي بود كه به بررسي اثرات نظريه ليبراليسم در حوزه خانواده پرداخت. بحران هاي عميق اجتماعي در غرب، فروپاشي خانواده، روابط آزاد و فساد جنسي، هم جنس گرايي و تولدهاي ناشناس از جمله پيامدهايي بود كه در اين مقاله به عنوان پيامدهاي ليبراليزم جنسي بررسي شد.
«جوانب هنجارهاي تلقي اسلامي از آزادي» عنوان مقاله هفتمين سخنران نشست بود. حجت الاسلام دكتر واعظي استاد دانشگاه باقرالعلوم در اين مقاله از منظر فلسفي به بحث آزادي پرداخت.
وي نقش آزادي در شبكه مناسبات اجتماعي را اساسي خواند و افزود: نمادسازي، فرهنگ سازي و شناخت پيش نيازها در عرصه هاي «سياست، فرهنگ و اقتصاد»، جزو لوازم ايفاي اين نقش است.
هشتمين سخنران آقاي دكتر عماد افروغ دانشيار رشته جامعه شناسي بود كه  مقاله اي با عنوان «مفهوم آزادي و مناقشات آن» ارائه كرد. در اين مقاله با اشاره به مناقشاتي كه درخصوص مفهوم آزادي از منظر «فلسفي»، «انتزاعي و انضمامي» و" انضمامي" وجود دارد، تعريف ليبراليسم از مفهوم آزادي را مورد نقد قرار داد.
مقاله بعدي با عنوان «مراتب انديشه آزادي در تكامل بيداري اسلامي و هويت ملي ايران» از طرف آقاي دكتر موسي نجفي دانشيار رشته علوم سياسي ارائه شد.
آقاي نجفي در اين مقاله با مروري بر دوره هاي مختلف آزادي در تاريخ سياسي ايران بويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و رشد آزادي در كنار مفهوم ديني، تعريفي از آزادي در انديشه غرب و آزادي در انديشه تعالي ارائه كرد.
آقاي دكتر مصطفي ملكوتيان استاد علوم سياسي دانشگاه تهران آخرين سخنران بود كه در مقاله خود به «بررسي مقايسه اي مباني انديشه اي و كاركردهاي مفهوم آزادي در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامي ايران» پرداخت.
در اين مقاله با استفاده از انديشه هاي شهيد آيت الهي محمد باقر صدر ضمن بررسي مفهوم آزادي در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامي، تعريف انسان و مفهوم آزادي در دو بينش ابزاري و بينش فطري مورد مقايسه قرار گرفت.
در ابتداي اين نشست همچنين دكتر واعظ زاده دبير نشست انديشه هاي راهبردي گزارشي از ضرورت ها و مراحل تشكيل اين نشست ها بيان كرد و بهره گيري از نظرات مطرح شده در نشست هاي انديشه هاي راهبردي در تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت را مهمترين دستاورد نشستهاي راهبردي عنوان كرد.
هدف از نشست انديشه هاي راهبردي كه سه جلسه ي قبلي آن با موضوع «الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت»، «عدالت» و «زن و خانواده» برگزار شده است، ايجاد فضايي علمي – تخصصي براي انديشه ورزي و تضارب آرا در جهت ايجاد گفتمان علمي و كاربردي و تصميم سازي درباره ي موضوعات «راهبردي و برنامه هاي بلند مدت» است.

Imam Khamenei Criticizes Western-Style Freedom in Contemporary World

Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Ali Khamenei has criticized the reality of freedom in the West in the contemporary world. 

 
(Ahlul Bayt News Agency) - Addressing a meeting of some 150 domestic scholars, elites and academics Tuesday evening, the Ayatollah said, “The reality of western freedom is discrimination, war-mongering attitudes and selective approaches towards human rights and democracy.”
Referring to the present circumstances in the country, the Supreme Leader underlined the need to pay due attention to infrastructural issues.
The Ayatollah further criticized Iranian scholars’ imitation of western school of thoughts, particularly in the field of defining the conception of freedom.
Noting that there were enormous sources in Islam to define freedom, the Supreme Leader urged Iranian thinkers and scholars to redefine the concept of freedom based on the Islamic values and teachings.
“The common meaning of freedom in the present academic circles refers to individual and social freedoms not spiritual ones,” said the Ayatollah, adding the main difference between the Islamic and Western versions of freedom was how to define the word freedom.
The origin of freedom in Islam is Theism while in the West and based on a liberalist view it is originated from humanism, Ayatollah Khamenei said.
The Supreme Leader urged Iranian thinkers and scholars to avoid imitating western schools of thoughts and rely on the Islamic sources.


Ayatullah Makarim Syirazi:
 Tradisi Memperingati Kebangkitan Asyura Harus Terus Dijaga

Para pecinta imam Husain as yang mulia, perlu diingat bahwa tradisi memperingati kebangkiran Asyura ini harus tetap dipertahankan dan dijaga oleh karenanya sangat ditekankan untuk melibatkan pemuda dan anak-anak dalam acara ini. Dukung dan dorong mereka untuk terlibat secara langsung dan jelaskan kepada mereka arti penting kebangkitan Asyura tersebut dan pentingnya untuk terus menjaga semangat Asyura.

 Tradisi Memperingati Kebangkitan Asyura Harus Terus Dijaga
Menurut Kantor Berita ABNA, Ayatullah al uzhma Makarim Syirazi dalam penjelasannya mengenai menjelang masuknya bulan Muharram sebagai bulan duka mengenang kesyahidan Imam Husain as menyebutkan, "Peringatan Asyura mengenang kesyahidan imam Husain as seringkali dirusak oleh aksi-aksi fanatisme berlebihan mereka yang mengklaim diri sebagai pecinta Nabi dan Ahlul Baitnya. Seringkali aksi-aksi tersebut dikaitkan dengan khurafat tertentu yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan hukum syar'i. Mereka melakukan aksi-aksi menyiksa diri berupa mencambukan badan dengan rantai besi sehingga berdarah-darah yang dengan itu mereka berkeyakinan akan mendapatkan pahala yang besar. Padahal tindakan-tindakan semacam itu, bukan hanya bertentangan dengan hukum syar'i namun juga membuat senang musuh-musuh Islam sebab dapat memanfaatkan isu-isu tersebut untuk menjelek-jelekan Islam."
Berikut teks terjemahan lengkap penjelasan beliau:
                                             Bismillahirrahmanirahim

Bulan Muharram adalah bulan kesadaran dan kebangkitan, bulan cinta dan pengorbanan, bulan mulia dan terhormat untuk kesekian kalinya kembali menjambangi kita, surat kesyahidan Penghulu Para Syuhada dan para sahabatnya yang setia kembali terbacakan dalam bentuk ucapan dan tindakan-tindakan yang baru.
Kafilah dan para pecinta Husaini di setiap tempat dengan segenap kecintaan dan suka citanya mempersiapkan acara yang menghidupkan kembali kenangan atas perjuangan membela kebenaran. 
Namun, untuk lebih terberkahinya acara yang akan diselenggarakan yang alhamdulillah tiap tahunnya selalu berlangsung lebih semarak, maka beberapa poin berikut patut untuk mendapat perhatian:
1.     Perjalanan imam Husain as dan sahabat-sahabatnya dari Madinah ke Karbala dan saat-saat menjelang kesyahidan serta perjalanan bersejarah kafilah Ahlul Bait yang tersisa dari Karbala, ke Kufah yang dari situ menuju Syam dan pada akhirnya kembali ke Madinah membawa pesan-pesan yang hingga masa ini pesan-pesan tersebut masih berlaku. Generasi muda saat ini butuh dengan kesemua pesan-pesan bersejarah tersebut dan melalui peringatan Asyura lewat khutbah-khutbah, bacaan-bacaan syair dan sajak harus memuat pesan-pesan itu.
2.     Pihak musuh yang ta'ashub, sombong dan enggan untuk berpikir jernih menjadikan peringatan Asyura yang diadakan oleh para pecinta Ahlul Bait di seluruh dunia sebagai alasan bagi mereka untuk menebar kebencian dan menyulut perselisihan. Kita harus tetap mempertahankan hidupnya tradisi yang mulia ini. Mengerahkan segenap daya upaya agar peringatan Asyura menjadi lebih baik dan lebih meluas dari tahun ke tahun.
3.     Menghindari sebisa mungkin segala bentuk aktivitas yang muncul dari pikiran khurafat dan segala bentuk penghinaan terhadap symbol-simbol yang diagungkan kelompok Islam lain. Bahwa melukai dan menciderai diri sendiri dalam peringatan Asyura adalah terlarang dan tidak ada dasarnya dalam Islam. Melukai diri dengan cambuk, pedang dan lain sebagainya hanya akan dimanfaatkan musuh-musuh Islam untuk menghina dan menjelek-jelekkan Islam.
4.     Mengurangi sebisa mungkin pengeluaran yang terkesan berlebihan dalam penyelenggaraan acara peringatan Asyura termasuk dalam urusan penyebaran da'i dan muballigh ke berbagai tempat. Perlu kembali saya tekankan bahwa dana urusan keagamaan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Negara yang dengan itu bisa menimbulkan masalah keuangan Negara melainkan juga termasuk bagian dari tanggungjawab masyarakat sendiri. Karenanya dalam penyelenggaraan peringatan Asyura nanti peran masyarakat sangat dibutuhkan termasuk dalam memberikan sumbangsih dana penyelenggaraan.
5.     Para pecinta imam Husain as yang mulia, perlu diingat bahwa tradisi memperingati kebangkiran Asyura ini harus tetap dipertahankan dan dijaga oleh karenanya sangat ditekankan untuk melibatkan pemuda dan anak-anak dalam acara ini. Dukung dan dorong mereka untuk terlibat secara langsung dan jelaskan kepada mereka arti penting kebangkitan Asyura tersebut dan pentingnya untuk terus menjaga semangat Asyura.
6.     Semua agenda dalam penyelenggaraan peringatan Asyura harus dimaksudkan untuk menjaga Islam dan keutuhan Negara Islam. Kewaspadaan harus ditingkatkan berkenaan dengan upaya musuh-musuh Islam memanfaatkan momen-momen ini untuk menimbulkan perselisihan dan perpecahan termasuk dalam masalah politik.
7.     Perlu diingat bahwa diantara alasan kebangkitan Imam Husain as di hari Asyura adalah untuk menjaga Islam dan agar shalat tetap diamalkan. Para pecinta al Husain harus tetap memberikan perhatian sepenuhnya terhadap waktu-waktu shalat. Jika waktu shalat sudah masuk kegiatan apapun selain shalat harus dihentikan dan dilanjutkan setelah shalat. Sebab shalat adalah tiang utama agama ini.
8.     Jagalah keamanan dan keteraturan dalam penyelanggaraan nanti, hindarkan saling menghina kehormatan yang lain, jangan boros dan bertindak mubazir termasuk dalam pengelolaan makanan, utamakan orang-orang yang sangat membutuhkan untuk mudah mendapatkannya, kebersihan masjid, husainiyah, dan jalan-jalan harus tetap dijaga, semoga peringatan Asyura tahun ini memberikan efek yang positif terhadap kebangkitan umat. Kita berharap semoga Allah SWT memberikan pertolongan dan kebaikan kepada kita semua, menghilangkan masalah-masalah kaum muslimin, meninggikan martabat kaum muslimin dan melenyapkan niat-niat jahat musuh-musuh Islam.

KESAN KEBANGKITAN IMAM HUSSEIN DI DALAM KEBUDAYAAN ISLAM
بمناسبة ذکری استشهاد أبي عبدالله الحسین(ع)
 اثر نهضة الامام الحسین (ع) في الثقافة الاسلامیة

بمناسبة ذکری ایام انطلاق نهضة الامام الحسین (ع)، عقد ملتقی ثقافي، شارک فیه عدة شخصیات فکریة وثقافیة اسلامیة، من جنسیات مختلفة، وکان محور الملتقی یدور حول السؤال التالي:
ما هو اثر نهضة الامام الحسین (ع) في الثقافة الاسلامیة؟

مجلة التوحید

 اثر نهضة الامام الحسین (ع) في الثقافة الاسلامیة
·         الدکتور نجف قلي حبیبي ـ الجمهوریة الاسلامیة:
کانت الثقافة الحسینیة ولازالت هي الاساس في ثقافة الثورة الاسلامیة المعاصرة، بمعنی لا وجود لثقافة ثوریة بلا ثقاف حسینیة، وکان الامام الخمیني (رض) یستند في بیاناته وخطاباته وفي حثه الناس الی الصبر والمقاومة والتضحیة باحداث عاشوراء.
وبسبب امتداد عاشوراء في نفوس المسلمین، والحب الذي یکنه المسلمون الی الامام الحسین (ع)، فقد اکد الامام الخمیني کثیراً علی احیاء الروح الحسینیة، والاستفاده من هذه القوة الکامنة في اعماق الناس للإطاحة بعرض الظلم.
لذلک نشاهد في خطاب الامام (رض) لفظة «حسینیو العصر»، وکذلک نشاهد التأثیر الذي ترکه احیاء روح وثقافة عاشوراء في المجتمع، من خلال الشعارات التي کان الشباب یطلقونها عند توجههم نحو جبهات الدفاع المقدس، مثل نداء «ألا هل من ناصر حسیني ... لبیک یا خمیني»، وهذا یبیّن الارتباط بعاشوراء. فالاستجابة الی الامام الخمیني (رض) هي استجابة لنداء الحسین (ع) یوم عاشوراء. حیث قال: «هل من ناصر ینصرني». فقد درّب وعلّم الامام الخمیني (رض) المجتمع علی مفاهیم ملحمة عاشوراء.
·         الاستاذ محمد جواد الصاحبي ـ الجمهوریة الاسلامیة:
ذکری الامام الحسین(ع) هي ذکر واسشعار للتوحید، والقیم الانسانیة والاسلامیة، فعندما یکون الکلام عن الإمام الحسین(ع)، فهو کلام عن التضحیة والایثار والجهاد في سبیل الله. وهو التوحید بمعناه الاصیل والخالص والحقیقي، إذن فکربلاء وعاشوراء لیستا منفصلتین عن الاسلام والمعارف الاسلامیة. و علی مدی تاریخ الاسلام نشاهد کثیرا من الناس وعوا وقاموا ضد الظلم ینشرون الاصلاح بوحي من عاشوراء وشعاراتها ومواقفها، أتصوّر أنّ الثورة الاسلامیة ایضاً کانت واحدة من المصادیق التي لمسنا فیها روح عاشوراء و تأثیراتها.
·         الدکتور غلام تقي ـ باکستان:
یقول احد شعراء اللغة الاوردیة ما مضمونه: ما الاسلام الّا ضربة بید الله و سجدة شبیریة. و شبیر هو سید الشهداء (ع)، إذن ما الاسلام الا ثورة الحسین(ع). لانها هي التي قاومت الانحراف، وارست قواعد الاسلام الحقیقي والصحیح، فصارت معلماً لکل ناشد حقیقة، ولکل ثائر ضد الظلم و الانحراف.
·         الشیخ علی الکوراني ـ لبنان:
الثقافة الحسینیة أو ثقافة عاشوراء یعني مجموعة الافکار والعواطف والاعمال، التي تکونت تجاه قضیة الامام الحسین (ع) وهذه التأثیر کلیاً في مجری التاریخ الاسلامي، اثرت فیما مضی، وتؤثر في الحاضر وستؤثر اکثر في المستقبل. وذلک لان ثقافة عاشوراء یمکن ان تقول إنها عصارة الثقافة الاسلامیة النابضة، سواءً في حیویة العقیدة أو في حیویة الافکار والاحاسیس أو في الفاعلیة من الناحیة الجهادیة، والاستشهادیة، مجموعة ابعاد اجتمعت في ثقافة کربلاء، في ثقافة عاشوراء، فیما قدمه الامام الحسین (ع) في عواطف الناس والاجیال من بعده. ویکفي أن نعرف ان باب الثورة علی الظلم کاد أن یکون مقفلاً في زمن الامام الحسین (ع) ففتحه. وکل ثورة علی الظلم في تأریخنا الاسلامي وفي حاضرنا هي مدینة للامام الحسین (ع). والذین ثاروا علی الظلم بسبب وبآخر متأثرون بثورة الامام الحسین (ع).
کما ان ارفع واعمق ادب اسلامي قیل هو الادب الناتج عن ثورة الامام الحسین (ع)، سواءً کان بالعربیة او الترکیة او بالفارسیة او بالاردیة او باللغات الاخری، التي تفاعلت مع ثورة الامام الحسین(ع) وثقافة عاشوراء، باعتقادي انه سیتنامی تأثیر ثقافة عاشوراء في الامة. و ما نراه الیوم من تضحیة شباب مدرسة الامام الحسین (ع) و الامام الخمیني (رض) في جنوب لبنان و في داخل فلسطین و في مناطق اخری، هو برکة من برکات هذه الثقافة العاشورائیة المقدسة. و سیتنامی ذلک حتی ظهور الامام المهدي (عج).
·         الشیخ محمد توفیق المقداد ـ لبنان:
لاشک ان ثورة الامام الحسین (ع) شکّلت منعطفاً اساسیاً وبارزاً في مسیرة الاسلام ککل علی المستوی الثقافي والعقائدي والاجتماعي.
فعلی المستوی الاجتماعي التزم المسلمون بالاهداف التي کانت تنشدها وتصبو الی تحقیقها الثورة الحسینیة، فدفعوا في سبیلها التضحیات الکثیرة عبر القرون والعصور، وحافظوا علی تراث الثورة لتبقی دائماً رمزاً للجهاد والتمسک بالاصالة والمبدئیة والرسالیة، في مقابل المنطق التبریري، الذي ذهب الیه قسم آخر من المسلمین من اجل الهروب من المسؤولیة تجاه هذا الدین. من هنا نحن نعتقد اعتقاداً جازماً أنّ ثورة الامام الحسین (ع) لعبت دوراً اساسیاً وبارزاً في بقاء الاسلام نقیاً، بعیداً عن التحریف وعن التزییف، و بعیداً عن الارتهان الی السلطة الحاکمة والظالمة.
ثورة الامام الحسین (ع) وضعت الحد الفاصل بین الاصالة و التریر، بین المبدئیة والوصولیة. ولهذا تمسک اتباع اهل البیت (ع) بإقامة مجلس الاحیاء علی مرّ العصور والاجیال.
و اذا لم یتمکنوا في السابق من ان یلعبوا دوراً کبیراً علی مستوی تغییر وضع الامة الاسلامیة، فانهم الیوم لعبوا هذا الدور من خلال تحوّل کل التأثیر الکربلائي والعاشورائي في ثقافة الاسلام الی عمل جهادي وعمل نظامي وحرکي وفعل ثوري من خلال قدرة امام الامة الراحل، الامام الخمیني (رض) علی توظیف ذلک التراکم الکمّي الهائل من الانفعال الثوري الناتج عن کربلاء الحسین (ع). لیفجر به ثوري اسلامیة في هذا الزمن، ویبني من خلال ذلک دولة اسلامیة علی طریقة الحسین وطریقة اهل البیت(ع). وهذه الثورة وهذه الجمهوریة الاسلامیة القائمة حالیاً، لعبت ایضاً من خلال تجذّرها یوماً بعد یوم دوراً کبیراً علی مستوی اعادة المسلمین الی الاسلام، وزرع الوعي الرسالي والروح الحسینیة من جدید في نفوس ابناء الامة. لهذا نحن نعتقد ـ کما قال الامام الخمیني (رض) ـ بأن کل ما لدینا هو من عاشوراء، وهيِ کلمة اصابت کبد الحقیقة. فلو لا ثورة الامام الحسین (ع) لما بقي الاسلام، حتی لو فرضنا ان الامام الحسین (ع) کان قد عارض بغیر هذه الطریقة التي عارض بها، وادت الی قتله واستشهاده مع مجموعة خیّرة من اهل بیت النبي (ص) ومجموعة کریمة من اصحابه (رض)، لو لم تکن المعارضة بهذا الشکل لأدی تسلط الامویین ایضاً الی اندثار الاسلام. لکن اتجاه کربلاء وحدوثها بهذه الطریقة، هو الذي ادی لتؤثر هذه الثورة اثرها البالغ في الاسلام في الحضارة الاسلامیة علی مرّ العصور. وهي التي تلعب الیوم دوراً کبیراً في بناء الاجیال الإسلامیة الثوریة المجاهدة، التي نعوّل علیها في انقاذ الامة من هذا الواقع الالیم الذي تتخبط فیه.
·         الدکتور أنور الحسیني ـ بنغلادیش:
خلف کل ثورة في العالم عقیدة؛ ثورة بریطانیا في سنة 1688 م التي قلّصت الملکیة الحصینة، کان لدیها الثقل العقائدي من قبل «جون لوک».
وثورة فرنسا في عام 1789 م غیر المتوقعة ابداً، کانت خلیفتها تتمثل بوجود مفکرین مثل «روسو، مونتسکیو» وبقیة الموسوعیین.
الثورة البلشفیة في عام 1917 م التي ادت الی سقوط الملکیة بقیادة تعمل في المنفی، کانت لها القاعدة الفکریة في کتاب «داس کابیتال» المهشورة لـ «کارل مارکس».
کل ثورة من هذه الثورات قادها اشخاص تشرّبوا من روح ایدیولوجیة معینة.
اما بالنسبة للثورة الاسلامیة الایرانیة، فقد کانت خلفیتها الاسلام من خلال طرح ایدیولوجي کُرّست فیه استراتیجیة عاشوراء و تحریض الجماهیر لتحقیق الهدف النبیل.
فالامام الخمیني، نقل عاشوراء من عزاء شعائري الی فلسفة نضال دینامیکیة لدیها قوة برکانیة تجاهد الجور والظلم. فثورة عاشوراء جلبت الناس ودفعتهم الی الاعتراض والنضال والتحرک الی الامام بفکر مستقل لم یسبق له مثیل في التاریخ الایراني.
ولفهم هذه الظاهرة نحتاج الی ان ندخل بعمق في مفهوم ومضمون عاشوراء ونحن الآن في هذه المطاف. لقد اندمجت الثورة الاسلامیة الایرانیة مع عاشوراء معنویاً وتفصیلیاً.
والمسلمون، وخاصة اتباع اهل البیت (ع) في ارجاء المعمورة، عرفوا شهر محرم الخاص بالامام الحسین (ع) و عرفوا ایضاً عاشوراء الحسین(ع).
وفي تأریخهم، ظلت عاشوراء تملأ جانب من النظام الاعتقادي لدیهم. والحقیقة ان الامام الحسین (ع) صنع هذا الیوم في هذه الحرب التي نال الشهادة بها وان الشیعة لا تری هذه حقیقة عادیة في التاریخ. یوم عاشوراء یُری کحقیقة مدروسة وادامة لمعنی روحي.
انا بعنوان مراقب سیاسي للثورة الایرانیة، کتبت عن شخصیة الامام الحسین و قلت بانها تجلّي کل ایمان البشریة عند مواجهة القوة الظالمة والقاهرة، ولهذا فانها لیست قضیة ذکری حدث معین في تاریخ البشریة.
ان المشارکین في عزاء عاشوراء یبکون لأجل الحسین (ع) ویعارضون في الوقت نفسه وجود الجور والفساد في العالم و في الوقت نفسه یصلحون اعتقادهم من اجل نیل الاخلاق الفاضلة وانتصارها علی الأخلاق الشریرة والعدالة علی الظلم و الایمان علی الکفر.
روح عاشوراء و معنویة شهادة الحسین (ع) ظهرت في مراحل الثورة الاسلامیة نفسها في ایران. وهذه کلها تجلت اکثر في هتافات رفعتها الجماهیر التعبویة مراراً ضد الشاه.
من هذه الهتافات، کانت تردد في کل یوم: «کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلاء». ان فلسفة عاشوراء دائماً تندب المسلم للمشارکة في جبهة القتال. قتال من اجل اهداف العدالة والشرع ضد قوی الظلم والعداون، وقد تظافرت مع روح عاشوراء احاسیس رفض اتباع اهل البیت (ع) للوقائع السیاسیة الموجودة.
ان عاشوراء استراتیجیة محددة وتطبیق غیر مساوم لرفض الوضع الراهن، واستبداله بوضع اکثر عدالة وفاعلیة وتطابقاً مع الاسلام ورسالة في الحیاة.
-------


Muharram special: Why Muslims mourn the battle of Karbala

Muharram, the first month of the Islamic calendar, is one of the four sacred months of the year in which violence is prohibited. 


(Ahlul Bayt News Agency) - Muharram, the first month of the Islamic calendar, is one of the four sacred months of the year in which violence is prohibited. 

On Muharram, Muslims mourn and commemorate the sacrifice of Hussain ibn Ali, grandson of Prophet Mohammad, who was killed in the battle of Karbala, the present Iraq. 

The 10-day mourning period starts from first of Muharram and concludes on the Day of Ashura. 

Shia muslims remember the sacrifice of their Imam by reading verses, known as Noha and Souz, in his memory. 

On the Day of Ashura, replicas of the shrine of Imam Hussain, known as Tazias, are brought to Karbala from all corners of the city and buried as a mark of Imam Hussain’s martyrdom. 

Muslims abjure all forms of celebration and wear black attires. People even display black flags on the tops of their houses to commemorate Hussain's sacrifice. 

The word Muharram has been derived from the word 'haram' which means 'forbidden'.Poland: 'Ashura puppet opera' at 2nd International Form Theatre Festival

Iranian playwright and stage director Behrouz Gharibpour is planning to perform his Ashura puppet opera at the Materia Prima. 2nd International Form Theatre Festival.
 (Ahlul Bayt News Agency) - Iranian playwright and stage director Behrouz Gharibpour is planning to perform his Ashura puppet opera at the Materia Prima. 2nd International Form Theatre Festival.

Accompanied by Aran troupe, Gharibpour will present his religious puppet opera at the second edition of the Polish festival, ISNA reported.

The opera, which is centered on a religious tragedy, depicts the incidents leading to the martyrdom of the third Shia Imam and his followers on the 10th day of the Islamic month of Muharram.

Gharibpour's Ashura has been staged in many international theater festivals in Spain, Algeria, Syria and Italy.

The play was warmly received at the Charleville-Mezieres's International Puppet Theatre Festival in France, 2011, when it was given two extra performances.

Behrouz Gharibpour is considered one of the pioneers of traditional Persian puppet theater, known for his extensive research on Qajar puppetry.

Macbeth, Mowlavi and Rostam and Sohrab are his better-known works.

Materia Prima. 2nd International Form Theatre Festival is scheduled to take place from November 17 to 24, 2012. 


Cadi Council of Caucasian Muslims Board issues fatwa on Month of Muharram

The Cadi Council of the Caucasian Muslims Board issued a fatwa on the occasion of the Month of Muharram. 


 Cadi Council of Caucasian Muslims Board issues fatwa on Month of Muharram(Ahlul Bayt News Agency) - The Cadi Council of the Caucasian Muslims Board issued a fatwa on the occasion of the Month of Muharram, APA reports.

According to the fatwa issued by the Cadi Council’s meeting today, 1433 – ends by the Islamic (Hijri) lunar calendar. The beginning of the new year– the first of the Month of Muharram by Christian calendar falls on November 16, 2012 and Ashura on the 10th day of the Month of Muharram - on November 25, 2012. “On these mourning days in memory of Karbala martyrs, CMB Cadi Council offers condolences to all faithful people and asks Allah for patience of them and recommends conducting the mourning ceremonies worthy to Imam Hussain. 

It was noted that the khutbahs must be read in the honor of the Karbala martyrs and the memory of martyrs died for country must be commemorated. The people should keep the peace during the Ashura ceremonies in the mosques and shrines and pray for the Karbala martyrs, observe the discipline and order and avoid the actions not appreciated by Islam, actions like harming themselves with chains. Flagellants must not hurt themselves and not suggest it to others”.

The fatwa says that organizing of Blood donation campaign on the initiative of the Caucasian Muslims Board during the day of mourning must be an example as flagellation.

 Grand Ayatollah Taskhiri: "Excommunication blocks rationality"


Grand Ayatollah Taskhiri: "Excommunication blocks rationality"

Senior Iranian cleric called excommunication as a big catastrophe, stressing the issue as the most important hindrance against ideological proximity and practical monotheism in Muslim communities. 


 (Ahlul Bayt News Agency) - Grand Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri, Chairman of the Supreme Council at the World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought, issued a message addressing the international proximity conference on “Islam and Respecting the Blood of the Innocent People” and rejected excommunication saying that the issue blocks the way for rational dialogue and behavior.

Ayatollah Taskhiri in his message stressed,” Excommunication blocks rational behavior during dialogues; therefore, there will be no space for fraternity and unity.” Adding,” That is when the sides move towards rejection, elimination or violation of each other’s rights, even the right to live.”

Sheikh Ahmad Alzain, top Lebanese cleric, in this conference said,” What should we name a person who carrying weapons, shouting “God is the Greatest”, shoots other people and kills other Muslims?”

Lebanese scholar reiterated,” Here we stress that the right of people to live, is a sacred right and violation of this right is never acceptable.”

Omar al Barzanji, Iraqi Ambassador to Lebanon, demanded the formation of a world board of dialogue to form a real move for dialogue between Muslim scholars and the excommunicators.”

“Essam Ghandoor” another top cleric attending the conference urged Muslim leaders to maintain resistance and unity against the excommunicators.

Three-day international conference on “Islam and Respecting the Blood of the Innocent People” kicked off in the Lebanese capital of Beirut on November 10th.

Muslim leaders and prominent Islamic figures from Islamic Republic of Iran, Lebanon, Egypt, Syria and other Arab countries discuss “Man in Islam” and “Homicide, Suicide attack or Martyrdom” and importance of prevention of murdering the civilians in Islam among other topics.

 Hezbollah Leader Warned Against Critical Condition in Lebanon and Createing Sedition Between Sunni and ShiiteHezbollah Leader Warned Against Critical Condition in Lebanon and Createing Sedition Between Sunni and Shiite
 (Ahlul Bayt News Agency) - Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah warned that the current stage in Lebanon is so critical, saying there are some sides who have been working hard to create sedition among Muslims.

His eminence urged prudence and wisdom in order to face this sedition, quoting the holy Ayah (verse) of al-Qura'an: "If a troublemaker brings u a news, verify it."

During a ceremony held at Sayyed Shuhadaa complex in Beirut’s southern suburb for the occasion of Hezbollah’s Martyrs Day, Sayyed Nasrallah promised the martyrs to continue their path of resistance, stressing that the resistance is advancing and it would not abandon its path.

His eminence said that the resistance has settled the equation of deterrence against the Zionist entity, noting that “Ayyoub” drone, which was sent by Hezbollah last month over the Palestinian occupied territories, was part of this equation.

As he stressed that the issues of unity government is to be discussed through dialogue, he considered that the ball was in March 14 camp’s court as he gave them the option to return to dialogue or not, noting that it was “of Hezbollah’s high values to sit for dialogue.”

On regional issues, Hezbollah S.G. said that both the Syrian and the Bahraini conflicts are to be solved peacefully and through halting violence.

ABOUT THE OCCASION
Talking about the occasion, Sayyed Nasrallah recalled the operation of martyr Ahmad Kassir which took place in November 11, 1982, killing dozens of Israeli occupation soldiers and officers.

His eminence said that the operation of the “Prince of Martyrs”, referring to Kassir, is still considered the most powerful operation against the Zionist entity.

“The era of “the enemy defeat and the resistance victory” was declared following Ahmad Kassir’s operation, Sayyed Nasrallah addressed crowds.

“In this anniversary of Martyrs Day the resistance has completed its 30th year… In this day we promise our martyrs that to continue this path and to keep their promise, his eminence added.

Sayyed Nasrallah also regretted that some Martyrs need a “certificate of nationalism”, while other collaborators are considered national people.


“Some want us and the Ummah (nation) to forget our history as well as their history… It’s regrettable that some Israeli collaborators request certificates of nationalism for our martyrs.”
 “We will continue our efforts, and don’t think that the campaign against the resistance would turn us away from our work to deter the enemy,” his eminence pledged.

RESISTANCE AND EQUATION OF DETERRENCE
Hezbollah leader stressed that the resistance has been advancing, noting that the resistance has settled the equation of deterrence through the concept of army-people resistance.

“Following July war in 2006 the Israeli enemy acknowledged the reality of Lebanon’s deterrence against Zionist entity.”

“The concept of army-people-resistance represents the equation of deterrence against the Zionist enemy,” his eminence added.

He said that “Ayyoub” drone is a part of this equation, noting that the enemy has said nothing about the drone, while some local sides have condemned the action.

“The enemy knows very well what does the resistance’s possession of right and clear information mean.”
“Thanks to deterrence equation, the enemy has done nothing when we sent Ayyoub drone. However some Lebanese part condemned such actions, giving the Israeli enemy the “right” to attack Lebanon,” Sayyed Nasrallah said.

Talking about the rightfulness of the resistance choice Hezbollah S.G. stressed that March 14 camp has not believed in this choice, saying that relying on other “peaceful” choices has no results.
“March 14 camp had never believed in the resistance choice as it had never considered the Zionist entity an enemy.”

“If we have relied on the Arab League then there would be Israeli settlements in Lebanon,” his eminence stressed.

“Where is the Arab League when the Israeli enemy had attacked Sudan’s sovereignty as it raided the weapons factory there? Where is the Arab League of all the issues that are agreed on? Where is the Arab League of what is going on in Borma,” Sayyed Nasrallah wondered.

“The resistance choice is the only one which protects Lebanon, and its abandonment is foolishness. “

“IT’S OF OUR HIGH MORALS TO SIT FOR DIALOGUE”
On the Lebanese political condition, Sayyed Nasrallah considered the ball at March 14 camp’s court, saying the unity government issue is to be solved only through dialogue.

“It's of our high morals to sit for dialogue and discuss the defense strategy and the resistance’s weapon.”
“If You want to sit for dialogue you are welcome, but if you don’t.. it’s up to you, we have no problem,” his eminence said.

Sayyed Nasrallh also considered excluding some sides from the dialogue as injustice.
“Is it justice to exclude sides that have resisted the enemy while other collaborators are included,” he wondered.

CRITICAL STAGE NEEDS PRUDENCE
Hezbollah leader warned against the critical condition in Lebanon, noting that some sides in March 14 camp which have been trying to create sedition between Sunni and Shiite.

“The region around us is strained, including Lebanon. For that we should behave wisely in order to prevent the country’s explosion.”

“Some are exploiting the assassination of Maj. Gen. Wissam Hasan in order to create sedition between Sunni and Shiite in Lebanon,” he said further.

“There is confirmed information that some sides in March 14 who are trying to ignite Lebanon through sedition between Sunni and Shiite,” Sayyed Nasrallah said, noting that these sides  are March 14’s Christians and some figures in al-Mustaqbal (Future) party.

“Some people want to exploit any incident in a bid to create a Sunni-Shiite sedition, and what happened yesterday in Sidon was aiming to do so,” his eminence said, adding that the authorizes have abandon it’s duty in this context.

Furthermore, Sayyed Nasrallah assured that Sidon is the capital of resistance and unity between all Lebanese whatever their sects are.

He addressed all the Lebanese “especially the Sunni and the Shiite that this stage is so critical, we should watch out and not be taken by the incitement, lying and delusion.”

Hezbollah Leader here quoted a holy Ayah (verses) of the Qura’an that says: ““O you who believe! If a troublemaker brings you any news, investigate, lest you harm people out of ignorance, and you become regretful for what you have done.”

Sayyed Nasrallah also urged dialogue between all Muslims, stressing the importance of the contact between the scholars and figures in order to prevent sedition.
“Preventing sedition recommends patience. If any side has committed a mistake the other should work to solve the issue, and the authorities also have to do their duty.”

SYRIAN, BAHRAINI CONFLICTS
On the Syrian and Bahraini issues, Sayyed Nasrallah stressed that they should be solved through dialogue.
“It’s for Syria and the Syrians’ sake to be engaged in dialogue and to halt violence.”

“However, the others are pushing towards refusing dialogue. They have gathered at Doha and created a new formula for the opposition as Clinton wanted. The more dangerous issue is that this opposition is refusing dialogue and preferring more and more killing and destruction.”

Talking about Bahrain, Sayyed Nasrallah considered that the Bahraini authorities are fed up with the peacefulness of the opposition’s moves, to the extent that the regime has been blaming Hezbollah for the blasts which took place in the Kingdom recently.

In this context Sayyed Nasrallah considered that the regime was searching for a pretext to hit the opposition and to arrest the peaceful opposition figures.

Laporan dari Makassar:
 UniversitasMuslimIndonesia (UMI), Benteng Ukhuwah Islamiyah

“Pendidikan yang diselenggarakan di UMI adalah pendidikan dengan dasar dan paradigma Islam. Demikian halnya dakwah yang dilakukan UMI adalah dakwah Islam. Hal ini penting untuk kembali diungkap agar masyarakat dapat mengetahui dengan benar keberadaan UMI di tengah-tengah masyarakat.”

 UMI, Benteng Ukhuwah Islamiyah
H. Muh. Said Abd. Shamad, Lc, Ketua LPPI Perwakilan Indonesia Timur, menyebut Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar sebagai benteng salah satu mazhab Islam. Hal itu dinyatakan setelah Kepala Divisi Kebudayaan Kedubes Iran mengunjungi UMI pertengahan September lalu. Walaupun mengakui mengutip ucapan tersebut dari Ketua Yayasan Wakaf UMI, yang belakangan diberitakan membantah hal tersebut, seorang dosen senior UMI, Dr. Ir. Fuad Rumi, MS, menolak klaim tersebut. Baso Mappadeceng, citizen reporter kami dari Makassar, merangkum perbincangan masalah tersebut.
****

Beberapa hari terakhir ini, Universitas Muslim Indonesia, yang  lebih dikenal dengan singkatan UMI, menjadi perbincangan menarik. Kali ini, terkait Kunjungan Kepala Divisi Kebudayaan Kedutaan Besar Iran, M. Ali Rabbani, Selasa lalu (18/9) ke Kampus UMI di Makassar. 
Kunjungan tersebut menjadi langkah awal terjalinnya kerja sama antara UMI dan Divisi Kebudayaan Kedutaan Iran, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan (baca FAJAR, 22 September 2012). Kedua lembaga akan bekerjasama dalam program pertukaran mahasiswa, termasuk mengutus dosen-dosen dari Iran untuk mengajar di UMI. Juga diberitakan, Iran bakal membuka Iranian Corner di UMI (Tribun Timur, 22 September 2012).
Kunjungan tamu seperti itu lazimnya bukanlah hal yang ‘istimewa’, terlebih lagi bagi sebuah perguruan tinggi yang sudah kerap menjalin kerjasama dengan berbagai institusi atau negara lain. Peristiwa itu menjadi menarik dan memantik diskusi (bahkan polemik di media cetak), karena tamu yang berkunjung berasal dari Iran, negeri para Mullah, yang menjadi representasi mazhab Syi’ah.
Rencana UMI menjalin kerjasama dengan pihak Kedutaan Besar Iran dalam berbagai bidang, kontan mengundang beragam reaksi. Ada yang pro dan ada juga yang kontra.
Reaksi positif tentu saja muncul dari tokoh-tokoh UMI. Seperti diberitakan FAJAR, 22 September 2012, Rektor UMI, Prof Dr Hj, Masrurah Mokhtar, menyambut baik kerjasama tersebut, bahkan menyebutkan bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini akan digelar Seminar Internasional dengan tema Dialog Antar Mazhab, yang dilaksanakan UMI bekerjasama dengan Kedutaan Iran.
Sementara itu, Ketua Yayasan Wakaf UMI, HM Mokhtar Noer Jaya mengungkapkan rasa kagumnya melihat sistem pendidikan di Iran, terutama di bidang eksakta. Menurutnya, Iran akan mengundang tim dari UMI untuk berkunjung ke Iran dan mempelajari sistem pertanian di sana, terutama belajar di universitas-universitas yang ada di Iran.
Sebaliknya, reaksi kontra muncul di salah satu media cetak di Makassar. Seorang muballigh, H. Muh. Said Abd. Shamad, Lc (Ketua LPPI Perwakilan Indonesia Timur) menulis artikel opini berjudul “UMI Benteng Ahlussunnah Wal Jama’ah” di Harian FAJAR Jumat, 28 September 2012.
Dalam tulisannya Ustadz Muh. Said Abd. Shamad mengutip ceramah dari Ketua Yayasan Wakaf UMI, H. Mokhtar Nur Jaya, yang belakangan disebutkan membantah pemberitaan tersebut. menyebutkan bahwa UMI adalah benteng Ahlusunnah wal jamaah (Sunni). Namun demikian, sampai saat ini, belum ada bantahan resmi dari Ketua Yayasan Wakaf UMI, H. Mokhtar Nur Jaya atas pemberitaan FAJAR dan Tribun Timur. Jika pemberitaan kedua media cetak tersebut memang tidak benar dan bahkan merugikan citra UMI sebagai perguruan tinggi Islam, tentu saja Yayasan Wakaf UMI yang diketuai H. Mokhtar Nur Jaya atau Rektor UMI akan memberikan bantahan resmi melalui  kedua media tersebut.
Yang agak mengherankan dari tulisan Ustadz Said adalah kekhawatirannya atas merebaknya ajaran Syiah di kalangan dosen dan mahasiswa UMI, jika kerjasama Kedutaan Iran dan UMI dilanjutkan. Kekhawatiran yang tidak proporsional seperti itu tidak hanya menunjukkan ketidakfahaman atas konteks kerjasama antara dua lembaga, tetapi juga ‘merendahkan’ pemahaman keIslaman dan kemampuan nalar intelektual civitas academica UMI dalam menyikapi perbedaan pemahaman dalam Islam. Seolah-olah, dengan adanya kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dengan Iran, maka dosen dan mahasiswa UMI akan serta merta dengan mudahnya terpengaruh ajaran Syiah.
Menanggapi ‘klaim’ Ustadz Said tentang UMI, Dr. Ir. Fuad Rumi, MS (Dosen dan salah seorang tokoh UMI) menulis artikel berjudul “UMI, Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam” (FAJAR, Senin 1 Oktober 2012).

Ustadz Fuad Rumi menegaskan kembali peran historis UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang didirikan tidak atas dasar pandangan mazhab tertentu dalam Islam, tapi atas dasar Islam. Yang menjadi concern UMI adalah pendidikan dan dakwah, dalam rangka mengambil peran bagi pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut, Ustadz Fuad menjelaskan bahwa “pendidikan yang diselenggarakan di UMI adalah pendidikan dengan dasar dan paradigma Islam. Demikian halnya dakwah yang dilakukan UMI adalah dakwah Islam. Hal ini penting untuk kembali diungkap agar masyarakat dapat mengetahui dengan benar keberadaan UMI di tengah-tengah masyarakat.”

Ustadz Fuad juga membantah klaim Ustadz Said tentang UMI sebagai benteng Ahlusunnah wal jamaah. “Kata benteng mengajak kita pada konotasi adanya serangan atau perang yang membutuhkan kita membuat benteng pertahanan dengan asumsi adanya serangan dari luar. Menurut piagam berdirinya, UMI tidak didirikan dengan beranjak dari persepsi seperti itu. UMI tidak didirikan sebagai benteng, tetapi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, yang bertujuan memajukan pendidikan masyarakat berlandaskan pada ajaran Islam. UMI didirikan untuk mengemban misi Islam yang rahmatan lil alamin dan kaffatan linnas. Jadi paradigma UMI bukan paradigma benteng, apalagi sebagai benteng mazhab. Sekali lagi, kalau pun harus digunakan kata benteng bagi UMI, maka UMI adalah benteng Islam, bukan benteng mazhab”, demikian penjelasan Ustadz Fuad dalam artikel opininya.

Meski semua yang mengabdi di UMI berasal (atau berafiliasi) dengan ormas Islam yang berbeda, namun semuanya bersatu padu dalam bingkai ukhuwah menjalankan misi UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Ustadz Fuad menambahkan, “UMI lebih mengutamakan persatuan (ittihad) tanpa harus dikendalai oleh perbedaan paham dan mazhab. UMI memandang perbedaan dalam mazhab-mazhab Islam adalah sebuah keragaman yang justru menunjukkan kualitas dan keindahan Islam.”

Ustadz Fuad mengakhiri tulisannya dengan menyampaikan “kabar gembira”, khususnya bagi umat yang mencintai “persatuan Islam”. Salah satu hasil kesepakatan UMI dan Atase Kebudayaan Iran adalah UMI akan mengadakan seminar internasional yang akan membicarakan tema besar tentang persaudaraan Islam. Dalam seminar tersebut akan diundang pembicara dari dua mazhab dalam Islam yakni sunni dan syiah, dari Arab Saudi, Iran dan Indonesia. Dari Indonesia pembicara yang diharapkan adalah representasi dari dua Ormas Islam besar yakni NU dan Muhammadiyah serta juga dari MUI Pusat.

Melalui seminar internasional dengan tema tersebut, semoga UMI semakin dapat menegaskanpositioning-nya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah terkemuka, yang menjadi perekat ukhuwah bagi umat dan dunia Islam. Semoga!
(Baso Mappadeceng, menulis citizen report untuk www.majulah-ijabi.org)
Khatib Jum'at Teheran:
 Semua Kekuatan Dunia Sedang Melawan Suriah

"Saat ini, sekitar 95 persen teroris yang beraktivitas di Suriah adalah anasir-anasir asing. Dari mana mereka datang dan siapa yang mendukung mereka. Masalahnya sudah jelas bahwa sebuah kekuatan di kawasan yang bangkit melawan rezim Zionis, harus dihancurkan." 

 Semua Kekuatan Dunia Sedang Melawan Suriah
Menurut Kantor Berita ABNA, Imam shalat Jumat Tehran, Ayatullah Jannati, dalam khutbahnya menyinggung masalah Suriah dan mengatakan, "Sekarang rakyat Suriah sedang menghadapi kesulitan berlipat ganda. Semua masyarakat dunia mengetahui bahwa Arab Saudi, Qatar, Amerika Serikat, Inggris dan rezim Zionis Israel membantu para kelompok bersenjata."

Ayatullah Jannati menilai kondisi di Suriah saat ini sama seperti kondisi Republik Islam di era Perang Pertahanan Suci melawan agresi rezim Saddam. Dikatakannya, "Ketika itu, seluruh negara dunia membantu Irak untuk menghancurkan Iran, dan kini kondisi yang sama sedang dihadapi negara yang berdiri tegak melawan rezim Zionis Israel."

"Saat ini, sekitar 95 persen teroris yang beraktivitas di Suriah adalah anasir-anasir asing. Dari mana mereka datang dan siapa yang mendukung mereka. Masalahnya sudah jelas bahwa sebuah kekuatan di kawasan yang bangkit melawan rezim Zionis, harus dihancurkan," tutur Ayatullah Jannati.

Di bagian lain khutbahnya, Ayatulalh Jannati menyinggung pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat dan mengatakan, "Pemilu ini mengungkap skandal memalukan bagi negara ini. Jika hal itu terjadi di negara penentang [AS] maka mereka akan berkoar memekikkan telinga tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat."

Beliau mengatakan bahwa 90 persen warga AS yang memiliki hak pilih tidak berpartisipasi dalam pemilu, meski demikian milyaran dolar tetap dikeluarkan untuk memilih "orang yang akan melanjutkan jalan menyimpangnya."(IRIB)

Indonesia:
 Rekomendasi Seminar Internasional Persatuan Umat Islam Dunia UMI Makassar

Bahwa merujuk pada Deklarasi Amman atau The Amman Message (9-11-2004) yang dideklarasikan bersama oleh 200 ulama dari lebih 50 negara, yang dikukuhkan kembali oleh pernyataan bersama lebih dari 500 ulama dan cendekiawan Islam dari seluruh dunia pada tahun 2006, yang menyatakan bahwa Siapapun pengikut salah satu dari empat mazhab hukum Islam Suni (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali), dua mazhab hukum Islam Syiah (Ja'fari dan Zaidi), mazhab hukum Islam Ibadhi serta mazhab hukum Islam Zahiri adalah seorang Muslim. Maka hendaknya umat Islam dengan mazhab-mazhab yang disebutkan di atas semakin memperkokoh ukhuwah Islamiah untuk menunjukkan Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Bahwa Rasulullah Muhammad saw diutus oleh Allah swt sebagai nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia, menyampaikan ajaran Islam yangrahmatan lil alamin.

Setelah melakukan seminar internasional dengan tema "ISLAMIC WORLD UNITY(Persatuan Umat Islam Dunia)",dengan ini seminar merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1.      Bahwa hendaknya umat Islam di berbagai belahan bumi dengan penuh kesadaran terus membangun dan menjaga persaudaraan sebagai sesama umat Islam dengan menampilkan Islam yang damai dan penuh kasih sayang.

2.      Bahwa umat Islam yang menurut realitasnya terdiri atas penganut beberapa  mazhab hendaknya tidak menjadikan perbedaan mazhab sebagai kendala atau hambatan untuk menjalin ukhuwah islamiah dan kerjasama dalam berbagai kegiatan keduniaan dan keagamaan.

3.      Bahwa merujuk pada Deklarasi Amman atau  The Amman Message (9-11-2004) yang dideklarasikan bersama oleh 200 ulama dari lebih 50 negara, yang dikukuhkan kembali oleh pernyataan bersama lebih dari 500 ulama dan cendekiawan Islam dari seluruh dunia pada tahun 2006, yang menyatakan bahwa Siapapun pengikut salah satu dari empat mazhab hukum Islam Suni (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali), dua mazhab hukum Islam Syiah (Ja'fari dan Zaidi), mazhab hukum Islam Ibadhi serta mazhab hukum Islam Zahiri adalah seorang Muslim. Maka hendaknya umat Islam dengan mazhab-mazhab yang disebutkan di atas semakin memperkokoh ukhuwah Islamiah untuk menunjukkan Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.

4.      Bahwa umat Islam Indonesia  dari berbagai mazhab hendaknya dapat menjadi role model bagi umat Islam dunia, yang dapat saling menerima untuk hidup berdampingan dalam ikatan persaudaraan yang kuat.

5.      Ormas dan lembaga-lembaga keislaman serta para da'i, muballig dan cendekiawan muslim agar mengambil peran aktif untuk selalu mengupayakan kokohnya persaudaraan Islam, dan menghindari dakwah yang berakibat lemahnya ukhuwah Islamiyah.

6.      Pemerintah diharapkan ikut menciptakan iklim yang kondusip bagi terwujudnya persaudaraan diantara penganut berbagai mazhab dalam Islam dan persaudaraan diantara sesama pemeluk agama.
   
7.      Agar perbedaan (ikhtilaf) dikalangan umat Islam disikapi dengan mendahulukan etika dan akhlaqul karimah demi kemaslahatan umat. (IRIB Indonesia)

Tokoh Umat Islam:

1.      Prof.Dr.H.Nasaruddin Umar, MA
(Wakil Menteri Agama R.I)                                                   __________________
2.      Grand Ayatollah Syekh Muhammad Ali Taskhiri
(Presiden of High Council of Islamic School of Thought)__________________
3.      Syekh Maulawi Ishaq Madani
(Advisor to the Presiden of the Islamic Republic of Iran
For Ahlussunnah Wal-Jamaah)                                          __________________
4.      Dr.Mazaheri
(Deputy of open University of The Islamic Republic of Iran) _________________
5.      Prof.Dr.KH.Umar Shihab,MA
(Ketua MUI Pusat)                                                                __________________
6.      Prof.Dr.KH.Din Syamsuddin,MA
(Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah)             __________________
7.      Prof.Dr.KH. Hasyim Muzadi, MA
(Presiden  Ikatan Cendekiawan Muslim Dunia)                __________________
8.      Prof.Dr.H.M.Ghalib,MA
(Wakil Koordinator KopertaisWil.VIII)                                 ­__________________
9.      H.Muh.Mokhtar Noer Jaya
(Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI)                             __________________
10.Prof.Dr.Hj.Masrurah Mokhtar, MA
(Rektor UMI)                                                                          __________________

8 SYAHID 50 CEDERA SERANGAN ZIONIS KE ATAS PALESTIN
8شهداء و50 جريحا ضحايا الغارات الصهيونية على غزة

إستشهد 8 فلسطينيين وجرح 50 آخرين بسلسلة غارات شنتها طائرات الإحتلال الصهيوني علی مناطق مختلفة في قطاع غزة. 
ابنا: شنت قوات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة مساء الأربعاء، ما أدی إلی إستشهاد 8 فلسطينيين وجرح 50 أخرين.
وأغارت طائرات الاحتلال على عدة أهداف، بينها منزل قرب فندق "الأمل" غرب مدينة غزة، وموقع "القادسية" للتدريب التابع للقسام غرب "خانيونس" جنوب القطاع، ومنزل بحي "الصبرة" وسط مدينة غزة وعلى حي "الزيتون" شرق المدينة، وعلى هدف في "بيت لاهيا" شمال القطاع، كما أغارت طائرات الاحتلال لعدة مرات على أهداف في حي الزيتون جنوب شرق غزة، أرض فارغة بجوار مدرسة "السوارحة" وسط القطاع، فضلا عن أرض خالية بجوار مركز شرطة "القرارة" شرق خانيونس.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الجيش الصهيوني أطلق على عمليته ضد غزة اسم "عمود الغيمة"، وذكر الناطق باسم الجيش أن رئيس هيئة الأركان «بني غانتس» يقود العملية بنفسه من مقر قيادة الأركان.

TIMBALAN KOMANDER BRIGED QASSAM SYAHID DI DALAM SERANGAN ISRAEL
جانشین فرمانده گردان‌ عزالدین قسام به شهادت رسید

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با بمباران یک خودرو در نزدیکی هتل الامل در غزه 2 فلسطینی را شهید و 3 نفر دیگر زخمی کردند که یکی از شهدا معاون فرمانده کل گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی حماس است. 
 جانشین فرمانده گردان‌ عزالدین قسام به شهادت رسید
به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی با حمله به یک خودرو در غزه «احمد الجعبری» معاون فرمانده کل گردان‌های قسام و یکی از همراهان وی را به شهادت رساند.
در همین راستا برخی منابع خبری نیز گزارش دادند که حماس خبر شهادت معاون فرمانده کل گردان‌های «عزالدین القسام» را تائید کرده است.
این در حالی است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی شب گذشته با برقراری آتش‌بس در غزه موافقت کرده بود.
این اولین نقض آتش بس پس از برقراری آتش بس در غزه توسط رژیم صهیونیستی به شمار می رود.
پیش از این مقامات صهیونیستی خواستار ترور سران حماس از جمله اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب فلسطین برای آنچه توقف شلیک موشک‌های فلسطینی خوانده شد، خواستار شدند.
..................


HEZBOLLAH : AMERIKA SEKUTU ISRAEL TUMPAHKAN DARAH RAKYAT PALESTIN
حزب‌الله:
 آمریکا شریک جرم اسرائیل در ریختن خون ملت فلسطین است

حزب‌الله لبنان با جنایتکارانه خواندن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، آمریکا را شریک جرم اسرائیل در ریختن خون ملت فلسطین دانست. 

 آمریکا شریک جرم اسرائیل در ریختن خون ملت فلسطین است
به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه را جنایتکارانه توصیف و آن را محکوم کرد.
در این بیانیه، حزب‌الله لبنان ‌شهادت فرمانده بلندپایه حماس احمد الجعبری که در تجاوز امروز به شهادت رسید را تسلیت گفت.
حزب‌الله در این بیانیه موضع آمریکا و بی تفاوتی جامعه جهانی در قبال تجاوز اسرائیل به غزه را محکوم کرد و آنها را شریک جرم اسرائیل در ریختن خون ملت فلسطین دانست.
همچنین حزب الله لبنان در بیانیه خود از اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی خواست به مسئولیت خود در پایان دادن به نسل‌کشی‌ای که غزه با آن روبروست عمل کنند.
..................
پایان پیام/ 218
عناوین مرتبط: 
شهید احمد الجعبری كه بود؟
جانشین فرمانده گردان‌ عزالدین قسام به شهادت رسید
خون اهالی غزه برای «مرسی» و «امیر قطر» چه رنگی دارد
آمریکا با اسرائیل اعلام همبستگی کرد
ترور الجعبری اراده مقاومت فلسطین را متزلزل نمی‌سازد
شهرک‌های صهیونیستی را به سرزمین سوخته تبدیل می‌کنیم
فقط "حماسستان" و "فتح لند" را می شناسم!
افزایش تلفات عملیات " ستون ابر" صهیونیست ها در غزه
در پاسخ به صهیونیست ها "خط قرمزی" نداریم
اسرائیل درهای جهنم را به روی خود گشود
آغاز حملۀ گستردۀ صهیونیست ها به غزه
اسرائیل، امنیت منطقه و تمام کشورهای عربی را به خطر انداخته است
حماس: سفیر صهیونیست ها را از قاهره اخراج کنید
شهادت کودک 11 ماهه فلسطینی/ درخواست منفعلانه ابومازن از اتحادیه عرب
واکنش انگلیس به حمله رژیم‌صهیونیستی به نوار غزه
غزه از دریا هم آماج حملات اشغالگران قرار گرفت
ترور ناكام هنيه از سوي رژيم صهيونيستي
اصابت بیش از 90 موشک به نقب، بئر السبع و دیمونا/ زخمی شدن یک صهیونیست
مصر حملات رژیم صهیونیستی به غزه و ترور یک فرمانده حماس را محکوم کرد
بنی گانتز فرماندهی عملیات علیه نوار غزه را بر عهده دارد
سفیر آمریکا، برای حمله به غزه چراغ سبز داد
فریاد مردم مصر: سفیر صهیونیست ها را اخراج کنید
گردان‌های القسام: صهیونیست‌ها در امان نخواهند بود
استقرار سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین در اطراف تل‌آویو
مرسی سفیر مصر را از تل آویو فراخواند
سکوت رژیم‌های مرتجع عرب پس از ساعت‌ها از حمله اسرائیل به غزه
عکس خبری/ ترور «احمد الجعبری» معاون فرمانده کل گردان‌های قسام
روسیه خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شد
مصر برای مهار حمله وحشیانه صهیونیست‌ها اقدام کند
پشت پرده تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و انفعال اعراب
آمریکا شریک جرم اسرائیل در ریختن خون ملت فلسطین است
سوریه جامعه جهانی را به واکنش عملی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه دعوت کرد

BRIGED AL QASSAM : zionis tidak akan aman
گردان‌های القسام: صهیونیست‌ها در امان نخواهند بود

شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در واکنش به حملات پیاپی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد صهیونیست‌ها در امان نخواهند بود. 

 گردان‌های القسام: صهیونیست‌ها در امان نخواهند بود
به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین [حماس] اعلام کرد که صهیونیست‌ها در امان نخواهند بود.
تلویزیون اسرائیل خبر داد در حملات موشکی نیروهای فلسطینی به شهرک‌های اسرائیلی یک نفر مجروح شد.
تلویزیون رژیم صهیونیستی از اصابت 10 موشک به منطقه بئر السبع در داخل سرزمین اشغالی خبر داد.
گردان‌های مقاومت ملی شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه، منطقه النقب را با موشک‌های گراد مورد حمله قرار داد.
پپیش از این نیز گروه‌های مقاومت فلسطین در نخستین واکنش به ترور «احمد جعبری» معاون فرمانده‌کل گردان‌های قسام و آغاز دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه، 9 فروند موشک گراد به اشکول شلیک کردند.
رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش با حمله موشکی به یک خودروی جیپ در غزه «احمد الجعبری» معاون فرمانده کل گردان‌های قسام و یکی از همراهان وی را به شهادت رساند.

HANIYYEH : MESIR PERLU BERTINDAK MENGEKANG SERANGAN GANAS ZIONIS
هنیه:
 مصر برای مهار حمله وحشیانه صهیونیست‌ها اقدام کند

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در غزه از کشورهای عربی و به ویژه مصر خواست تا برای مهار حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به نوار غزه وارد عمل شود. 

 مصر برای مهار حمله وحشیانه صهیونیست‌ها اقدام کند
به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل هنیه» نحست وزیر دولت منتخب فلسطین در اظهاراتی مطبوعاتی بعد از حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه خواستار برگزاری نشست سران عرب برای مقابله با تجاوز وحشیانه این رژیم به ملت فلسطین در نوار غزه شد.
وی در این اظهارات تاکید کرد: هیچ نگرانی نسبت به ملت فلسطین و مقاومت شجاعانه آنها در برابر این حملات که سران اشغالگران آن را علیه ملت ما ترتیب داده‌اند، وجود ندارد.
هنیه ابراز داشت که ملت فلسطین در تمام مراحلی که نیاز باشد در مقابل تجاوزات دشمن صهیونیستی به نوار غزه متحد و یکپارچه هستند.
نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در نوار غزه از برادران عرب و بویژه مصر خواست که اراده خود از سوی ملت و انقلاب و ریاست جمهوری جدید این کشور را برای مهار این هجمه وحشیانه و پیروزی غزه و ساکنان آن به کار گیرند.


IMAM MASJID QODS : SYEKH ASEER BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS DARAH YANG TUMPAH DI SEIDA
الشيخ حمود:
 «الأسير» مسؤول عن الدم والفتنة في صيدا

أكد إمام مسجد القدس في صيدا «الشيخ ماهر حمود» اليوم أن "الشيخ أحمد الأسير يتحمل 90% من الدماء التي سقطت" في إشكال صيدا، وأنه السبب الرئيسي للفتنة.
 ابنا : وفي مؤتمر صحفي عقده في صيدا، اعتبر «الشيخ حمود» أن إغفال عن حقيقة ما جرى في صيدا يكون شهادة زور ومشاركة في الفتنة، ملقياً اللوم على بعد فعاليات صيدا التي أعلنت موقفاً مخالفاً للحقيقة التي أقروا بها في إجتماعات جرت أمس في المدينة الجنوبية.
وفي توصيف لحالة الأسير اعتبر إمام مسجد القدس أنه يعاني من "جنون عظمة" تستدعي عرضه على الأطباء لتشخيص حالته. وأوضح أن الأسير  افتعل إشكال الأحد الماضي ؤغم كل النصائح التي قُدمت له، بالتوجه إلى المكان وهو يحمل السلاح.
وتعليقاً على كلام النائب  بهية الحريري  أمس، قال «الشيخ حمود» "كفى تعمية وتزويراً للحقائق"، مخاطباً  الأسير  "كل ما تفعله باطل لأنه مبني على باطل"،  فـ "الدماء تُحبط كل الأعمال".
"حان وقت التقريب بين السنة والشيعة" قال «الشيخ حمود»، معتبراً أنه ليس المطلوب مؤتمرات بل مبادرات جدية.
وتوجه إلى "المتباكين على مذهب السنة والجماعة" قائلاً: "ليس هناك شيء اسمه مؤامرة إيرانية أو الهلال الشيعي .. كل هذه هي أوهام".
وفي مؤتمره، دعا «الشيخ ماهر حمود» حزب الله إلى تغيير موقفه من الأزمة السورية، وحث الأمين العام للحزب  السيد حسن نصر الله  على إعلان موقف جديد.

FADIL SHAKER MEMBANTU SYEKH ASEER MELENGKAPKAN KUMPULAN BERSENJATA
 «فضل شاكر» يجند مسلحين من "عين الحلوة" الى جانب «الاسير»

كشفت صحيفة "الاخبار" عن ان المطرب «فضل شاكر» كثف من اتصالاته مع كوادر في مخيم عين الحلوة، للبحث معهم في إمكان الاستعانة بعدد من المقاتلين وضمهم إلى الجناح المسلح الذي ينوي «الشيخ الأسير» إعلانه قريباً. 
ابنا: كشفت صحيفة "الاخبار" عن ان المطرب «فضل شاكر» كثف من اتصالاته مع كوادر في مخيم عين الحلوة، للبحث معهم في إمكان الاستعانة بعدد من المقاتلين وضمهم إلى الجناح المسلح الذي ينوي «الشيخ الأسير» إعلانه قريباً.
وقالت الصحيفة ان الفنان المعتزل حاول استثمار صداقاته وأمواله ونفوذ شقيقه «أبو العبد الشمندور»، مسؤول جماعة "جند الشام"، لاستقطاب العناصر السابقة في الجماعة وفي فتح الإسلام وأبناء المخيم من ذوي الخبرة القتالية.
وأشارت الصحيفة الى ان مصادر فلسطينية أكدت لها في المقابل ان القوى الفلسطينية تجهد لمنع أبناء المخيم من التدخل في الحركة الأسيرية، وأنهم يرفضون أن يقاتل الأسير بهم ويستخدمهم دروعاً بشرية.
وتحدثت عن معلومات حول ان غرف مسجد "بلال بن رباح" في "عبرا" تحولت الى غرفة عمليات تغطيها مراسم تقبل التعازي، وأن شهود عيان تحدثوا عن شخصيات تصل إلى المكان بمواكب أمنية سرية وسيارات ذات زجاج داكن، وما يسمح بتحركها بعيداً عن الأعين في المربع الأمني المستحدث بالعوازل وحواجز التفتيش المنتشرة في محيط المسجد.

LONDON BERAZAM PERKUKUH DOKONGAN KE ATAS KUMPULAN PEMBERONTAK SYRIA DAN MENGALU-ALUKAN
PARA PENGANJUR DAN PERWAKILANNYA.

«هيغ»:
 لندن عازمة على تعزيز دعمها للمعارضة السورية وتستقبل مموليها وممثليها الجمعة القادمة

صرح «وليام هيغ» وزير الخارجية البريطاني اليوم الثلاثاء أن بريطانيا عازمة في ظل غياب حدوث تقدم في حل الأزمة السورية بمجلس الأمن الدولي على تعزيز دعمها لمجموعات المعارضة السورية. 
ابنا: صرح «وليام هيغ» وزير الخارجية البريطاني اليوم الثلاثاء أن بريطانيا عازمة في ظل غياب حدوث تقدم في حل الأزمة السورية بمجلس الأمن الدولي على تعزيز دعمها لمجموعات المعارضة السورية.
وقال هيغ في اللقاء الوزاري للإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم: "إننا نعرب عن شكرنا ودعمنا للعمل الذي يقوم به «السيد الإبراهيمي» (المبعوث الأممي العربي إلى سورية). فهو يقترح أن نقوم من جديد بمحاولة إيجاد حل للأزمة السورية".
وقال الوزير الذي تنقل صحيفة "الغرديان" كلامه: "نحن على استعداد للشروع في محاولة آخرى جديدة، لكن جهودنا لتضمين إتفاقات جينيف وحث مجلس الأمن على أخذ المسؤولية على عاتقه ذهبت في مهب الرياح بسبب روسيا والصين. وليس هناك من شاهد أو دليل أنه في هذه المرة ستكون النتيجة مختلفة".
وأكد: "في ظل عدم حدوث تقدم سنقوم بتعزيز دعمنا للمجموعات السورية المعارضة".
كما صرح هيغ أن الائتلاف الوطني للمعارضة السورية الذي تشكل هذه الأيام "يتيح الفرصة لظهور بديل سياسي موحد وشامل أهل للثقة لنظام «الأسد»".
وشدد الوزير: "نحن ندعوهم لتشكيل أساس متين للانتقال السياسي إلى سورية الديمقراطية وأن يبرهنوا على أنهم يتصرفون نيابة عن وباسم كل طوائف وطبقات المجتمع السوري". وأردف:"كلما حقق الائتلاف تقدما أكبر، فإنه سيحصل على دعم عملي أكبر من جانب بريطانيا".
جدير بالذكر أن بيانا لوزارة الخارجية البريطانية ذكر في وقت سابق اليوم أن لندن ستشهد لقاء ممولي المعارضة السورية مع ممثلي الإئتلاف الوطني للمعارضة الموحدة يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث ستجرى مناقشة السبل القادمة لدعم القوى المقاومة لنظام «بشار الأسد».

PENANGKAPAN 21 PENGGANAS BERSENJATA YANG MERANCANG PENGEBOMAN PENZIARAH-PENZIARAH KARBALA
اعتقال 21 مسلحا كانوا يخططون لتفجير سيارات مفخخة على طريق زائري كربلاء خلال شهر محرم

القت القوات الامنية العراقية القبض على 21 مسلحا كانوا ينوون تنفيذ عمليات مسلحة تستهدف زائري كربلاء المقدسة خلال شهر محرم المقبل. 
ابنا: ذكر مصدر امني عراقي ان "قوات الفرقة 17 القت القبض على 21 ارهابيا قاموا بتفجير سيارة مفخخة في المحمودية، واعترفوا بانهم كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات ارهابية بسيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة على طريق الزوار خلال زيارات محرم في القضاء".
اوضاف ان "معظم الذين تم القاء القبض عليهم من سواق سيارات الاجرة في القضاء، ومازال هناك عدد ممن تم الاعتراف عليهم ضمن اطار عمليات البحث".
واشار الى ان "القوات الامنية قامت بنقلهم الى مقر الفرقة لاحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم".BADAN-BADAN DUNIA MENUNTUT PEMBERONTAK SYRIA HENTIKAN PENCABULAN
منظمات دولية تطالب المعارضة في سورية بوقف الانتهاكات

طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء ائتلاف المعارضة السورية بالعمل على وقف "الانتهاكات" التي يرتكبها بعض عناصر المعارضة المسلحة في سورية 

 ابنا : وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الثلاثاء، إنه يتعين على جبهة المعارضة السورية الجديدة "أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

وأضافت المنظمة في بيان أصدرته أن "على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ووثقت المنظمة الدولية أكثر من 12 عملية إعدام "خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة" حسب البيان.

ومن جانبها، شددت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، على ضرورة أن يقوم الائتلاف المعارض "بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها بعض جماعات المعارضة مخالفة بذلك حقوق الإنسان".
 PERTEMPURAN KURDISH DAN TENTERA TURKI TERSEDIA UNTUK MELETUS
إستعدادات لمعركة وشيكة في القامشلي بين الأكراد والقوات التركية

"بعد رأس العين، معركة حول القامشلي". القيادة الكردية في الشمال السوري التي ارتبكت في مواجهة معركة رأس العين بدأت تستعدّ لمعركة تقول بأنها قريبة جداً، يجري الإعداد لها في تركيا لاختراق مدينة القامشلي السورية ذات الأكثرية الكردية. 
 إستعدادات لمعركة وشيكة في القامشلي بين الأكراد والقوات التركية
 ابنا : ومثلت معركة رأس العين أول اختراق حقيقي للشريط الكردي الممتد من عفرين غرباً شمال حلب وحتى ديريك في أقصى الشرق عند تقاطع مثلث الحدود العراقية ـ السورية ـ التركية. وكان 300 مسلح من جماعة «غرباء الشام» الإسلامية الجهادية قد اقتحمت البلدة الاستراتيجية، وتمركزت في الأحياء العربية منها، من دون أن تدخل الأحياء التي تتحصن فيها وحدات من لجان الحماية الشعبية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، القوة الكردية الأساسية في كردستان الغربية.
وكانت مجموعة «غرباء الشام» وهي إحدى المجموعات الإسلامية السورية قد قاتلت إلى جانب تنظيم «القاعدة» في العراق، واستخدمتها الاستخبارات السورية في الحرب على الاحتلال الأميركي، قبل أن يقتل زعيمها محمود غول آغاسي (أبو القعقاع) في أحد مساجد حلب في أيلول العام 2007، على يد أحد العائدين من العراق، بعد أن أفتت المجموعة بتكفيره وهدرت دمه واتهمته بالعمالة للحكومة السورية.
وقال مصدر قيادي كردي إن الأركان التركية دفعت بألف مقاتل من مسلحي المعارضة السورية إلى معسكر قريب من مدينة نصيبين المحاذية للحدود السورية التركية على بعد 3 كيلومترات فقط من اقرب الأحياء في مدينة القامشلي على الجانب السوري.
وشهدت نصيبين، التي ضمتها تركيا إليها في العام 1929، في ظل الانتداب الفرنسي، حركة نزوح باتجاه الأرياف القريبة خوفاً من وصول القصف إلى المدينة التي يقطنها 150 ألف نسمة أغلبهم من الأكراد.
وقال قيادي سوري كردي معارض إن المعركة على القامشلي، المدينة الإستراتيجية، قد تكون وشيكة وسيضطر حزب الإتحاد الديموقراطي الذي يحاول النأي عن الدخول فی هذه مواجهات بان یدافع عن مواقعه الحالیة.

وطالبت المنظمة في بيان منفصل الثلاثاء ائتلاف المعارضة الجديد "بوضع آليات لمراقبة طريقة تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب أي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكاتت".

وأضافت المنظمة أنه "على المقاتلين في جميع الأطراف معرفة أنهم لا يمكنهم الإفلات من العقاب بحجة الامتثال للأوامر وأن الحساب سيطال على أفعالهم".

AMNESTY INTERNATIONAL DAN HUMAN RIGHTS WATCH MENUNTUT PEMBERONTAK SYRIA HENTIKAN PENCABULAN
 "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" تطالبان المعارضة السورية بوقف انتهاكات مقاتليها

طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، "ائتلاف المعارضة السورية" بان تضع على راس اولوياتها وقف "الانتهاكات" التي يرتكبها مقاتليها. 
ابنا: طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" المعنيتان بالدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء "ائتلاف المعارضة السورية" بان تضع على راس اولوياتها وقف "الانتهاكات" التي يرتكبها مقاتليها.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الثلاثاء إنه يتعين على جبهة المعارضة السورية الجديدة "أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
واضافت في بيان إنه "على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من أولويات الائتلاف الجديد. ولابد أن يتعهد الائتلاف علنا بحماية المعايير الدولية وبمراجعة قيام الجماعات المسلحة بأية انتهاكات قبل منحها الأسلحة، وبمحاسبة المتسببين في الانتهاكات".
ووثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 12 عملية إعدام "خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة" بحسب البيان.
بدورها شددت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها على ضرورة ان يقوم الائتلاف الجديد المعارض "بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها الجماعات المعارضة مخالفة بذلك حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة في بيان منفصل الثلاثاء ائتلاف المعارضة الجديد "بوضع اليات لمراقبة طريقة تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب اي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات".
واضافت "على المقاتلين في جميع الاطراف معرفة انهم لا يمكنهم الافلات من العقاب بحجة الامتثال للاوامر وان الحساب سيطالهم على افعالهم".

90 PELURU BERPANDU PALESTIN HINGGAP KE ISRAEL SEBAGAI SERANGAN BALAS
 اصابت بیش از 90 موشک به نقب، بئر السبع و دیمونا/ زخمی شدن یک صهیونیست

در پاسخ به حملات جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه، نیروهای مقاومت فلسطینی بیش از 90 موشک به شهرک‌های اسرائیلی نقب و دیر السبع و منطقه دیمونا که نیروگاه هسته‌ای اسرائیل در آنجا قرار دارد، شلیک کردند. 
 به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری المنار خبر داد نیروهای مقاومت فلسطینی در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی بیش از 90 موشک به شهرک‌های نقب و بئرالسبع و منطقه دیمونا شلیک کرده‌اند.
شبکه یک رژیم صهیونیستی پیشتر خبر داد نیروهای فلسطینی با موشک منطقه دیمونا را که نیروگاه هسته‌ای رژیم صهیونیستی در آنجا قرار دارد مورد حمله قرار دادند.
شبکه خبری العربیه نیز اعلام کرد صدای آژیر خطر در منطقه دیمونا شنیده شد.
تلویزیون اسرائیل خبر داد در حملات موشکی نیروهای فلسطینی به شهرک‌های اسرائیلی یک نفر مجروح شد.


RUSIA MAHU SERANGAN ISRAEL KE GAZA DIHENTIKAN
روسیه خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شد

وزیر امور خارجه روسیه خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شد. 
به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ «سرگی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه که در عربستان به سر می‌برد خواستار پایان حملات اسرائیل به نوار غزه شد.
در حملات جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه که از صبح امروز آغاز شده، دست کم 10 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 30 نفر مجروح شدند.
لاوروف که پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در ریاض صحبت می‌کرد، گفت: این مهم است که حملات و خشونت‌ها علیه غزه متوقف شود.
PELANCAR PELURU BERPANDU DILETAKKAN DISEKITAR TEL AVIV SEBAGAI PERSEDIAAN HADAPI SERANGAN
استقرار سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین در اطراف تل‌آویو

رژیم صهیونیستی در اطراف تل‌آویو سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین مستقر کرد تا با حملات موشکی احتمالی به این شهر مقابله کند. 
به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه 2 اسرائیل خبر داد که ارتش در اطراف تل‌آویو سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین مستقر کرد.
پیش از این تلویزیون اسرائیل خبر داد در حملات موشکی نیروهای فلسطینی به شهرک‌های اسرائیلی یک نفر مجروح شد.
تلویزیون رژیم صهیونیستی از اصابت 10 موشک به منطقه بئر السبع در داخل سرزمین اشغالی خبر داد.
گردان‌های مقاومت ملی شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه، منطقه النقب را با موشک‌های گراد مورد حمله قرار داد.
پپیش از این نیز گروه‌های مقاومت فلسطین در نخستین واکنش به ترور «احمد جعبری» معاون فرمانده‌کل گردان‌های قسام و آغاز دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه، 9 فروند موشک گراد به اشکول شلیک کردند.
رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش با حمله موشکی به یک خودروی جیپ در غزه «احمد الجعبری» معاون فرمانده کل گردان‌های قسام و یکی از همراهان وی را به شهادت رساند.

PEMIMPIN-PEMIMPIN NEGARA ARAB BERDIAM DIRI BERJAM-JAM SETELAH SERANGAN ISRAEL KE ATAS GAZA
 سکوت رژیم‌های مرتجع عرب پس از ساعت‌ها از حمله اسرائیل به غزه

باجود گذشت چندین ساعت از دور جدید تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، سران رژیم‌های مرتجع عرب همچنان سکوت پیشه کرده‌اند. 
به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی امروز دور جدید تجاوزات خود را به نوار غزه آغاز کرد که در جریان آن تاکنون 10 نفر شهید و بیش از 30 نفر زخمی شدند.
این رژیم تاکنون بیش از 20 مورد حمله هوایی به نوار غزه انجام داد.
رژیم صهیونیستی امروز با حمله موشکی به یک خودروی جیپ در غزه «احمد الجعبری» معاون فرمانده کل گردان‌های قسام و یکی از همراهان وی را به شهادت رساند.
دور جدید تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سایه سکوت رژیم های مرتجع صورت می گیرد و تا لحظه تنظیم این خبر هیچ واکنش از سوی این کشورها در رسانه های وابسته به آنها دیده نمی شود.
کشورهای عربی که با پول دلارهای نفتی حمایت های مالی و نظامی گسترده ای برای سرنگونی نظام سوریه اختصاص داده‌اند تاکنون هیچ واکنشی به دور جدید تجاوز صهیونیست‌ها به غزه نداشتند.
اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس که برای کوچک ترین مسائل منطقه و جهان جلسه برگزار می کنند و واکنش نشان می‌دهند، در قبال این تجاوز خونبار نه واکنش نشان داده و حتی درخواست برگزاری یک نشست فوق العاده برای محکومیت تجاوز به یک کشور را به خود نداده‌اند و تحرکی در سطح دیپلماتیک از سوی کشورهای عربی برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل به نوار غزه دیده نمی‌شود.

Iran Unveils Home-Made Missile Launching Hovercraft

Iran on Monday unveiled a highly advanced home-made hovercraft which can launch missiles and serve as launch pad for drones. 
Iran Unveils Home-Made Missile Launching Hovercraft
 
(Ahlul Bayt News Agency) - The vessel was unveiled in a ceremony attended by the Iranian Defense Minister, Brigadier General Ahmad Vahidi.
 The new hovercraft has been designed and developed by Iranian experts in two models for combat and transportation missions.
 Addressing the ceremony, Vahidi revealed: "Tondar can be equipped with different types of weapons produced by the Iranian defense industries, including rockets, guns and drones."
 In parallel, the Iranian minister highlighted: "Tondar can be used for coastal patrolling, as a command vessel, offensive reconnaissance operations, mid-range amphibious missions, asymmetric defense, as a personnel and equipment carrier for logistical support for islands and coastal areas or as a sea ambulance for relief and rescue missions."
 He further added that the new hovercraft will increase the combat and reconnaissance capabilities as well as the mobility of the Iranian Armed Forces.
 Iran has recently test-fired different types of newly-developed missiles and torpedoes and tested a large number of home-made weapons, tools and equipment, including submarines, military ships, artillery, choppers, aircrafts, UAVs and air defense and electronic systems, during massive military drills.

IRAN BERJAYA UJI PELURU BERPANDU PERTAHANAN UDARA S 200
إيران تختبر بنجاح منظومة صواريخ "اس 200" للدفاع الجوي


 
ابنا: افادت مصادر ان إيران اختبرت بنجاح منظومة صواريخ "اس 200" للدفاع الجوي من مدينة بندر عباس جنوبي البلاد اليوم الاربعاء ضمن اليوم الثالث من "المدافعون عن سماء الولایة 4".
وكانت القوات المسلحة الايرانية قد اجرت امس تجربة ناجحة على صاروخ من طراز "هوغ" متوسط المدى يتمتع بسهولة الحركة والمناورة والدقة في اصابة الهدف.
وبدأت مناورات "المدافعون عن سماء الولایة 4" يوم الاثنین في منطقة تبلغ مساحتها 850 الف كیلومترا مربعا في محافظات خراسان الرضویة وخراسان الشمالیة وخراسان الجنوبیة وسیستان وبلوتشستان (شرق ایران) ومحافظات هرمزكان وكرمان وجزء من محافظتین فارس ویزد (جنوب ایران).
...............


SOLAWAT