Thursday, 28 April 2011

Kanun illiyyah( Sebab-musabab ) dan alam semesta.( Causality and the universe )


  

     Di dalam Islamic World View , Alam ini ( Alam Imkan ) adalah alam sebab dan musabab serta alam Illat dan ma'lul dengan makna didalam alam mumkinat ini tidak ada pergerakan dan fenomena, tidak ada urusan , sejarah atau nasib kecuali ia berlaku dan terjadi melalui Illat dan sebabnya yang tertentu.

     Kekuatan-kekuatan , kemenangan-kemenangan , kemuliaan-kemuliaan , keilmuan , kelemahan-kelemahan pokoknya semua punya Illat-illat dan sebab-sebab yang semestinya dikenal dan dengar melaluinya kita akan sampai ke matlamat-matlamat.
( Rujuk ayat 23 Surah Al-Maidah )

Imam Sadiq a.s berkata :
Seseungguhnya Allah telah meletakkan pintu atau jalan bagi setiap sesuatu.

     Pada zaman tamadun ini manusia juga telah memahami perkara ini bahawa kanun Illat dan Ma'lul ( Sebab-musabab ) menguasai alam ini.

    Asas kehidupan amali dan dasar-dasar ilmu dan pemikiran manusia adalah berasaskan penerimaan bahawa bagi setiap Ma'lul ( musabab ) ada Illatnya ( sebabnya ) .

    Bahkan timbul dan berkembangnya ilmu pengetahuan adalah bersandarkan kepada kanun ini. Yakni di dalam ilmu pengetahuan dicari faktor dan Illat bagi setiap fenomena. Contohnya Newton melihat bahawa epal yang berpisah dari tangkainya jatuh ke arah bumi. Sewaktu mencari Illat bagi jatuhnya epal ke bumi beliau telah menemui tarikan graviti dan usulnya :
Sains ( Ilmu pengetahuan ) adalah pengenalan tentang perhubungan-perhubungan , Illat-illat dan tenaga-tenaga di dalam alam setiap fenomena mempunyai Illat dan tidak ada fenomena yang wujud dengan sendirinya.
Fenomena-fenomena yang tersusun dan menakjubkan di dalam alam ini juga mempunyai Illat yang terakhir.

RENUNGAN


Akal , Ilmu dan kejahilan.


Rasulullah s.a.w : Hanya dengan akal fikiran dapat difahami kebaikan keseluruhannya dan tiada agama bagi orang tiada akal fikiran.


Imam Sadiq a.s : Sesungguhnya aku telah merenung di dalam kitab Ali a.s lantas telah kudapati di dalam kitab itu sesungguhnya harga setiap orang dan nilainya adalah makrifatnya.

Imam Ali a.s : Ilmu adalah punca setiap kebaikan.

Imam Ali a.s : Wahai manusia tiada kebaikan di dalam agama yang tiada pemahaman di dalamnya.

Imam Ali a.s : Wahai Kumail !. Tiada pergerakan melainkan kamu perlukan kepada makrifat di dalamnya.

Imam Ali a.s : Panduan agama adalah akal

Imam Ali a.s : Tidak memperbaiki agama kecuali akal fikiran.

Imam Ali a.s : Akal adalah pembaiki setiap perkara

Imam Ali a.s : Kejahilan adalah kematian.

Imam Ali a.s : Kamu tidak melihat orang yang jahil kecuali ia tidak melakukan sesuatu atau melampaui batas.

Imam Ali a.s : Orang yang rugi ialah orang yang merosakkan agamanya.


Petua Misbah Kaf'ami : Siapa yang menulis Surah Yassin dan membawa bersamanya , dia berada di dalam keamanan dari gangguan jin dan Al-Ain ( Evil eyes ).


" Doa untuk mazlumin di Bahrain , Gaza dan seluruh pelusuk dunia "
Solawat...

No comments:

Post a Comment