Saturday, 2 April 2011

Siapa yang melampau !! Syiah Itsna Asyari atau Maulana Asri ??!


   
 Ustaz Maulana Asri Yusuf berkata '' Namun bila bercakap tentang Syiah di Malaysia, ia merujuk kepada Syiah Imamiyyah Itsna Asyariyyah, salah satu cabang Syiah melampau. . . Dalam kalimah syahadah mereka ada disebutkan juga kesaksian kepada 12 orang imam mereka.''

Komen : Hadis-hadis Nabi s.a.w. banyak menyebut tentang itsna asyar ( dua belas ) Amir ( ketua / pemimipin ) dan khalifah ( pengganti ) setelah kewafatan baginda s.a.w.
             Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad ( Yakunu lihazihil ummah itsna asyara khalifatan ) Bagi umat ini ada dua belas khalifah .  
             Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah, '' Sami'tu Rasulallah yaqulu Itsana Asyara Amiran. . . kulluhum min Quraish.'' ( Sahih Bukhari bab Istikhlaf ) Aku mendegar Rasullullah s.a.w. bersabda dua belas ketua. . . semua dari Quraish.
                Imam Muslim meriwayatkan, " La yazaluddin Qaiman hatta taqumas sa'ah au yakunu alaikum Itsna Asyara Khalifah '' Sentiasa agama itu tegak sehingga hari kiamat atau sehingga ada keatas kamu dua belas khalifah. ( Sahih muslim ) dan lain-lain sumber lagi tetapi Kalimat Shahadah sama sahaja yakni penyaksian akan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan penyaksian akan Muhammad itu adalah Rasullullah " Ashhadu Alla ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.''
                 Ada pun dua belas khalifah dan pemimpin adalah wajib berpegang kepada mereka kerana ia adalah bersumberkan sabda Nabi Muhammad s.a.w. dan ini bukanlah sesuatu yang melampaui Nabi Muhammad s.a.w. dan Maulana yang khalifah, Amir atau imamnya yang terlebih ( Khulafa' Rashidin + Khalifah-Khalifah Bani Umayyah + Bani Abbasiah ) +. . . atau tidak cukup bilangan( ikut sukalah berapa orang kalau tak mau ikut Nabi ikut sunnah Maulana Asri  bukan sunnah nabi ) lah yang melampau !!!.

Petua Ayt Kashmiri : Membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumah mengeluarkan kefakiran dari rumah.

Simple note in English

    Maulana Asri Yusuf in '' i '' Magazine Feb 11 published by Karangkraf said that we ( Syiah Itsna Asyari in Malaysia ) are extremists and he mentioned that our syahadah is different from other moslems because our imams are twelve.
    Oh Maulana Asri Yusof !, we're not extremists.  We're Itsna Asyari ( Twelvist ) because of our beloved holy prophet Muhammad s.a.w. several times ( as narrated by Bukhari, Muslim, Ahmad Hanbal and others ) said until the Day of Resurrection there are twelve caliphs of the holy prophet and leaders for this ummah and actually Maulana himself who follows more than twelve ( Khulafa' Rashidin, Bani Umayyad caliphs, Bani Abbas caliphs. . . and so on until the Day of Resurrection or less than twelve ( up to you how many imam or caliphs you want and please not to claim that you are following the sunnah of our beloved holy prophet Muhammad s.a.w. ), practices extremism, but we have to follow exactly what our prophet said and no matter what other people say including you.
     La haula Wala Quwwata illa Billahhil Aliyyil Azim.  Solawat

victory for mazlumin in Bahrain and help for oppressed  people all over the world 
      Allahumma Ajjil Liwaliyyikal Faraj Waj'alna min Ansarihi Wa A'wanih

No comments:

Post a Comment