Saturday, 23 July 2011

Kuliah Hikmat Allamah Majlisi (part 1 )

Imam Musa Al-Kazim a.s berkata : Wahai Hisham,sesungguhnya Allah berfirman di dalam kitabnya “ Wa laqad aataina Luqmaanal Hikmah/Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada Luqman Hikmat ( Luqman : 12 ).Berkata Imam : Alfahmu wal Aqlu/Hikmat itu ialah kefahaman dan akal.

Abu Basir telah meriwayatkan dari Imam Baqir a.s berkenaan ayat “Wa man yu’tal Hikmata/Dan barangsiapa yang diberikan Hikmah..’’Yang dimaksudkan Hikmah ialah Makrifat ( Mengenal ).

Abu Basir berkata : Aku telah bertanya kepada Imam Sadik a.s tafsir ayat “Wa man yu’talHikmata’’.Imam berkata: Thaatullah wa Makrifatul Imam/Hikmat itu ialah mentaati Allah dan mengenal Imam.

Abu Basir berkata aku telah mendengar Imam Baqir a.s berkata dalam mentafsirkan ayat ‘’Wa man yu’talhikmata…’’: Makrifatul Imam Wajtinaabul kabair allati aujaballah alaihanNaar/Mengenal Imam dan menghindarkan dosa-dosa besar yang Allah mewajibkan api neraka keatas orang yang melakukannya.

Imam Sadik a.s berkata: InnalHikmata AlMakrifah WatTafaqquh fidDin/Hikmat ialah mengenal dan memahami agama.Faman faqqaha minkum fahuwa hakiimun/sesiapa yang memperdalami agama untuk memahaminya ia adalah Hakeem dan tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia yang lebih disukai Iblis lebih dari kewafatan seorang Faqih.


Petua Luqmanul Hakim : 3 perkara untuk mendapat Hikmat : Sidqulhadits ( Berkata benar ), Ada'ul Amaanah ( Menunaikan amanah )dan Tarku ma la ya'ni ( Meninggalkan kata-kata dan perbuatan tang tidak berfaedah). 

No comments:

Post a Comment