Thursday, 14 July 2011

Ar-RedhaSabda Rasulullah Muhammad Al-Mustofa s.a.w : Apabila Allah menyukai seseorang hamba,Allah akan mengujinya.Jika ia bersabar Allah akan memilihnya (ijtabaahu) dan jika ia redha Allah akan menulenkan pilihannya (istafaahu).

Sabda Rasul Al-Mustofa s.a.w : Redha lah kamu dengan pembahagian Allah,kamu akan menjadi manusia terkaya (AghnanNaas)

Imam Ali Al-Murtadha a.s : Redha akan ketentuan menghilangkan kedukaan

Imam Ali Al-Murtadha a.s : Orang yang paling berbahagia kehidupannya ialah orang yang redha dengan pemberian Allah kepadanya.

Imam Hasan Al-Mujtaba a.s : Bagaimana mungkin seseorang Mukmin itu beriman dalam keadaan ia tidak redha akan bahagiannya dan memandang rendah dan hina akan kedudukannya sedangkan yang menentukan nasibnya ialah Allah.

Imam Ali Zainul Abidin Sayyidus Sajidin : Redha akan ketentuan yang tidak disenangi  adalah daripada tingkatan Yakin yang tertinggi.

Imam Ali AsSajjad a.s : Tingkatan Zuhud yang tertinggi ialah tingkatan Wara’ yang terendah dan tingkatan wara’ yang tertinggi ialah tingkatan Yakin yang terendah dan tingkatan Yakin yang tertinggi ialah tingkatan Redha yang terendah.

Imam Ja’far As-Sadik a.s : Barangsiapa yang redha dengan ketentuan Ilahi akan berlaku ke atasnya ketentuan dan ia diberi ganjaran dan orang yang tidak redha dengan ketentuan,tetap akan berlaku ke atasnya ketentuan dalam keadaan Allah menghapuskan ganjarannya.

Imam Ali Al-Murtadha a.s : Tiga perkara yang menyampaikan Hamba kepada keredhaan Allah : Banyak memohon ampun (Istighfar),merendahkan diri dan banyak bersedekah.

PSS: Al-Asma’ tanzilu minaSamaa’.Nama-nama para Anbiya dan Auliya,Imam-Imam Ahlul Bait a.s adalah alamat dan tanda kesucian dan sifat-sifat kesempurnaan pada kewujudan diri mereka.INNAMA YURIDULLAHU LIYUZHIBA ANKUMURRIJSA AHLALBAIT WAYUTAHHIRAKUM TATHIIRA( sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan kekotoran darimu wahai Ahlul Bait Nabi dan mensucikanmu sesuci-sucinya).Semua Khulafa’ dua belas Rasul s.a.w adalah Al-Mujtaba,Ar-Ridha,Al-Hadi…kerana kesemua mereka adalah  kewujudan Nurani walaupun setiap seorang dari mereka lebih menonjol dengan sifat kesempurnaan yang diserlahkan dengan nama masing-masing dan pengikut-pengikut setia mereka adalah dari pancaran cahaya mereka

Solawat dan Salam keatas Imam Ali ibni Musa Ar-Ridha.SOLAWAT.

Petua:

Menulis surah Insyirah dibasuh dengan air dan diberi minum kepada orang yang mahu melahirkan anak akan mempercepatkan kelahiran.insyaAllah.

No comments:

Post a Comment