Wednesday, 23 March 2011

Tersembunyi dari sebahagian akal dan 3 golongan tak percaya Tuhan     Ketahuilah pencari hidayah , diantara perkara-perkara yang zahir dan jelas ialah kewujudan Pencipta alam. Ia adalah lebih jelas dari setiap sesuatu. Maka para pengkaji mengatakan tersembunyinya Tuhan dari sebahagian akal adalah kerana Pertama kezuhuran yang terlampau , Kedua tiada kontra baginya.

     Setiap selain Tuhan , zat dan sifatnya adalah dalil kewujudan dirinya sendiri tetapi Tuhan (wajibulwujud) kesemua yang wujud dan sifat-sifat semua benda adalah dalil kewujudanNYA. Maka kewujudan wajibulwujud lebih jelas dan lebih zahir dari setiap yang jelas dan zahir.

      Semua golongan manusia percaya kepada kewujudan Pencipta kecuali tiga golongan:
 1.Golongan Sophyst (sufastaiyyah)
    (a)Inadiyyah(Nihilis)
        Ingkar hakikat sesuatu.Kesemua khayalan batil.

    (b)Anadiyyah 
        Hakikat-hakikat benda menuruti kefahaman manusia
 
    (c)La adriyah
      Ingkar ilmu tentang sesuatu.


2.Naqtawiyyah 
yang setiap satu mengaku sebagai Tuhan


3.Dahriyyun 
yang mengatakan punca sesuatu itu adalah tabiat

Petua:Ayatullah Hasan Zadeh Amuli:Sentiasa membaca Surah Nur ayat36 menyebabkan tersingkapnya hakikat-hakikat.

No comments:

Post a Comment