Sunday, 20 March 2011

Kemenangan dan Kejatuhan

A)  Rahsia kemenangan sesuatu kaum

1. Iman dan Takwa ( belief and piety )

'' Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa nescaya kami limpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi . . .''( Al-A'raf : 96 )

2. Istiqamah dan terus melangkah di jalan yang hak. ( To be commited on the right path )

'' Sesungguhnya orang-orang yang berkata tuhan kami ialah Allah kemudian mereka beristiqamah maka tiada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka berdukacita '' ( Al-Ahqaf : 13 )

3. Menunaikan fardhu dan menjalankan kewajipan ( To perform religious duties )

'' Kalau sekiranya mereka mengikut Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan dari Tuhan mereka, nescaya mereka memakan rezeki dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka '' ( Al-Maidah : 66 )

4. Bersabar berhadapan dengan kesusahan-kesusahan ( To be patient infront of difficulties )

'' Adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk ke syurga dan tidak akan datang malapetaka kepadamu sepertimana telah datang kepada orang-orang yang terdahulu sebelummu mereka itu ditimpa kemiskinan dan kemelaratan yang sangat dan mereka ketakutan sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya : Bilakah tibanya pertolongan Allah ingatlah bahawasanya pertolongan Allah hampir akan tiba ''  Al-Baqarah : 214.

B) Faktor kejatuhan kaum
1. Berleluasanya kefasikan dan kerosakan ( Evil deeds and corruption)
"Apabila kami hendak membinasakan sesuatu negeri kami memerintahkan orang-orang yang mewah maka mereka melakukan kerosakan(kefasikan) lalu mereka berhak ditimpa siksaan maka kami binasakan negeri mereka sebinasanya"
Al-Isra':16


 2.Perpecahan masyarakat(Disunity in society)     

"Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantah nanti kamu lemah serta hilang kekuatanmu dan hendaklah kamu bersabar sesungguhnya Allah bersama orang -orang yang bersabar"
Al-Anfal:46

3.Meninggalkan Amar Makruf Nahi Munkar(Avoid Amar Makruf Nahi Munkar)

Sabda Rasul s.a.w hendaklah kamu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran atau Allah akan menguasakan orang-orang yang jahat keatas orang-orang yang baik di kalangan kamu.


4.Meninggalkan tungkus-lumus, Jihad dengan bemals-malasan(To leave Jihad and Practice laziness)
Berkata Imam Ali a.s sesungguhnya Jihad adlah satu pintu dari pintu-pintu syurga...Barangsiapa meninggalkannya dan berpaling darinya Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan dan menyelubunginya dengan bala..(Nahjul Balaghah)


 Petua dari Misbah Kaf'ami:70kali Ya Fattah setelah solat Subuh dengan meletakkan tangan di dada untuk menyingkap hijab dari kalbu seseorang.

Happy New Year(1390 solar hijri persian year) for all Iranian citizens and persians all over the world (Norooz Mubarak) .

Solawat..

1 comment:

  1. Happy Nowroz to you and your beloved family.

    ReplyDelete