Monday, 14 March 2011

Istikharah


1)Istikharah doa

 Memohon kebaikan dan kemaslahatan dari Allah (yakni satu bentuk doa, tawakal, penyerahan urusan dan berbaik sangka kepada Allah taala untuk kebaikan

 2)Istikharah Mesyuarah

Setelah berdoa kepada Allah Taala untuk kemaslahatan kita bermesyuarah dengan orang-orang mukmin yang layak.  Berkata imam Ali a.s


No comments:

Post a Comment