Saturday, 26 March 2011

Pembahagian-pembahagian Ilmu (Divisions of Knowledge)


                                                -Universiti Teknologi Mara-

                                         

"Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu?"
(Al-Quran)

Rajah A

  ILMU

                     1. Teori ( Nazari )                                                        

-Perkara-perkara yang dapat diketahui dan dikenali       

1.1) Ilmu-ilmu Tabii ( Tabi'iyyat )                                   
-Perkara-perkara yang topiknya ialah alam benda                                          

1.2) Ilmu-ilmu matematika ( Riyadiyyat )                                                                                                      
-Perbahasan-perbahasan yang topiknya ialah digit.                                                                            

1.3) Ilmu-ilmu Metafizika dan keTuhanan ( Ilahiyyat )                
-Perbahasan yang topiknya ialah kewujudan dan keTuhanan.
                                                                                                                              
                  2.Praktis ( Amali )
-Perkara-perkara yang hendaklah dilakukan.

2.1) Ilmu Tadbir Rumah tangga ( Manziliyyat )

2.2) Ilmu Politik ( Siyasiyyat)
-Pentadbiran hal ehwal Masyarakat

2.3) Ilmu Akhlak ( Akhlaqiyyat )
-Pengetahuan tentang situasi jiwa, kaedah untuk menghiaskannya dengan sifat-sifat murni dan mengikis sifat-sifat terkeji.
                                                                                              
Rajah B 

  ILMU 
1) Rasional / Ilmu-ilmu akli yang bersumber akal fikiran ( Ma'qulat  )seperti Sains dan Filsafat.          

  2) Traditional / revealed / Ilmu periwayatan ( manqulat ) seperti sejarah yang diriwayatkan atau ilmu Hadis yang diriwayatkan dari sabda Nabi s.a.w.
                                                                                                    

Rajah C

ILMU PENGETAHUAN ISLAM
1) Akidah ( tentang pemikiran )
2) Ahkam Fiqh ( tentang amal perbuatan )
3) Akhlak ( tentang kejiwaan )

Petua: Ayatullah Sayyid Hashim Haddad: Zikir Nabi Yunus a.s "Lailahailla anta subhanaka inni kuntu minazzolimin" dengan bersujud adalah berkesan untuk mengenal diri ( Makrifatun Nafs ) dan mengenal Tuhan ( MakrifatuLLAH ).
     
"YA ALLAH BANTULAH MAZLUMIN DI BAHRAIN" 

Solawat...

1 comment:

  1. salam, bole sy tahu.. pembahagian ilmu ini mengikut pndgn ulama yg mana, atau hanya kesimpulan saudara sndr?

    ReplyDelete