Wednesday, 15 June 2011

Tahniah Maulid Imam Ali bin Abi Talib 13 Rejab

Sabda Rasulullah (s.a.w)

1- Wahai Ali sesungguhnya perumpamaan dirimu adalah perumpamaan “Qul Huwa Allahu Ahad dari Al-Quran.Barangsiapa membacanya sekali ia telah menamatkan satu pertiga Al-Quran dan sesiapa yang membacanya dua kali ia telah mengkhatamkan dua pertiga Al-Quran dan sesiapa yang membacanya tiga kali ia telah mengkhatamkan seluruh Al-Quran.


Dan engkau wahai Ali,barangsiapa yang mencintaimu dengan hatinya ia telah menyempurnakan sepertiga iman dan barang siapa yang mencintaimu dengan hati dan lidah ia telah menyempurnakan dua pertiga imannya dan barangsiapa yang mencintai dengan hati,lidah dan tangannya ia telah menyempurnakan iman keseluruhannya.(usul Kafi Kitabul Hujjah-usul Kafi Bab fardu ketaatan Imam).

2- Sabda nabi Muhammad(saw) kepada Amirul Mu’minin Ali bin Abi Talib:
Sesungguhnya orang yang berbahagia sebenarnya ialah yang mencintaimu dan mentaatimu.(Amali Thusi)


3- Allah Taala berfirman didalam surah Al-Luqman(ayat 27)” Wa Lau Ma Fil Ardhi Min Shajaratin Aqlaamun Wal Bahru Yamudduhu Min Ba’dihi Sab’atu Abhurin Ma nafidat Kalimaatullah”
Kalau sekiranya pohon-pohon dimuka bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta,ditambah kemudiannya dengan tujuh laut lagi nescaya tiada habis kalimat Allah……


Rasulullah(saw)  menerangkan ayat ini bersabda:jika pohon-pohon menjadi pena,lautan menjadi tinta,bumi menjadi kertas,jin dan manusia menjadi penulisnya,tidak terdaya mereka mengira fadhail dan kelebihannya Ali bin Abi Talib (Yanabi’Al Mawaddah,Manaqib Khawarizmi).

4- Khalifah Umar ibnul Khattab berkata:
Wahai Ali,jika ditimbang imanmu dengan imannya penghuni langit-langit dan bumi sudah pastilah imanmu melebihi iman mereka.

5- Ali bin Abi Talib ( a.s ) berkata :
Demi Allah jika aku diberikan tujuh petala langit dengan apa yang ada dibawahnya untuk aku berbuat maksiat kepada Allah dengan merebut sebutir bijiran dari seekor semut,tidak akan aku lakukan ( Nahjul Balaghah ).


Tahniah kepada semua khasnya Sahibul Asr Wazzaman Al Imam AlMahdi (aj) ulangtahun Maulid Putera kelahiran Ka’bah Ali bin Abi Talib ( a.s ) pada 13 Rejab tahun 30 setelah peristiwa tentera gajah.
  
No comments:

Post a Comment