Thursday, 23 June 2011

Satu yang Tauhid dan Satu yang Syirik      Di dalam perang Jamal apabila tentera-tentera Ali a.s sedang berperang dengan pihak lawan,seorang lelaki telah datang menghampiri Ali a.s untuk bertanya tentang Tauhid dan keesaan Tuhan.Para tentera telah membantah orang tersebut dan menyuruhnya menangguhkan pertanyaannya setelah perang tetapi disanggah kata-kata mereka oleh Ali a.s dengan mengatakan: Kita berperang untuk mengukuhkan Tauhid dan Makrifat Allah.Orang itu pun bertanya kepada Ali a.s : Apakah makna Tuhan itu satu?.Ali a.s menjawab dengan berkata : Tuhan itu satu ( Esa ) mempunyai empat makna,dua darinya betul dan dua makna lagi adalah salah.
      Adapun dua makna yang salah ialah:
Pertamanya apabila seseorang itu mengatakan Tuhan itu satu dengan ertikata satu yang merupakan angka berhadapan dengan kosong dan dua.
Keduanya apabila seseorang itu mengatakan  bahawa Tuhan itu satu dari ahli-ahli bagi satu jenis.
      Manakala dua makna bagi Wahid/Satu/Esa yang betul ialah:
Pertamanya apabila seseorang itu mengatakan bahawa Tuhan itu satu yang tiada setara,serupa dan setanding baginya sesuatu apa pun.
Keduanya dari segi makna,di dalam fikiran dan di luar fikiran ianya tidak dapat dibahagikan.(pss: Ungkapan di dalam ilmu Rasional,tiada Mahiyyah dan Tarkib baginya.) 
Munajat Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib a.sHomework untuk hangpa,pasai dah jam 2:10AM dah ni,terjemahlah sendiri ! Wassalam. Solawat.

No comments:

Post a Comment