Thursday, 2 June 2011

Syabas ( Congratulation ) Wacana Fitnah Akhir Zaman
Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu perdamaikanlah antara dua orang saudaramu dan takutlah kepada Allah s.w.t, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat ( Al-Hujarat 10 )

Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah s.w.t dan taatilah Rasul dan Ulil Amri dari kamu.  Jika kamu bertelingkah tentang sesuatu, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul . . . ( An-Nisa' 59 )

Berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah s.w.t dan janganlah kamu berpecah-belah . . . ( Ali Imran 103 )

Bertolong-tolonglah kamu berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan berbuat dosa dan aniaya . . . ( Al-Maidah 2 )

Jika dua golongan diantara orang-orang beriman berperang-perangan, hendaklah kamu perdamaikan antara keduanya.  Maka jika salah satu daripada keduanya itu menganiaya kepada yang lain, hendaklah kamu perangi yang aniaya, sehingga ia kembali kepada perintah Allah s.w.t . . . ( Al-Hujurat 9 )


  Solawat dan salam keatas Nabi junjungan Muhammad Al-Mustofa s.a.w.  Solawat dan salam keatas Ahlul Bait baginda Alaihimus Salam, istimewa puteri baginda Fatimah Zahra a.s yang kini kita berada di penghujung bulan Jamadil Akhir yang diberkati maulidnya semoga usaha kita memperingatinya diberi perhatian oleh Rasulullah s.a.w dan dirinya sendiri " Ya Wajihatan Indallah, Ishfa'i Lana Indallah " kami mengharapkan syafaatmu.

  
Saya disini ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penganjur wacana " Fitnah, Ancaman Umat Akhir Zaman " khasnya CEO Dato' Hussamuddin Yaacub Yang telah bersusah payah menghimpunkan tokoh-tokoh pemuda bagi mengupas dan memberi jalan penyelesaian bagi permasalahan umat.  Ini adalah langkah yang sangat-sangat dihargai.  Tidak seperti wacana yang lepas " Debat atau Tangkap " pihak pencinta Nabi dan Ahlul Bait a.s telah membuat aduan kepada Perdana Menteri, Menteri Besar dan pihak polis tetapi kali ini saya dan rakan-rakan mengucapkan setinggi-tinggi peghargaan kepada pihak penganjur dan istimewa kepada Al-Ustadz Nasrudin Hasan, Ketua Dewan Pemuda Parti Islam SeMalaysia, YB Khairy Jamaluddin Ketua Pemuda UMNO yang telah melahirkan kesediaan masing-masing untuk menerima keberadaan warga Pencinta Nabi s.a.w dan Ahlul Bait a.s ( Syiah ) di dalam Parti masing-masing PAS dan UMNO.

  Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada yang dihormati Dr Maszlee Malik Yang telah Mengendalikan wacana dengan bijaksana walaupun ada pihak tertentu cuba untuk mengeruhkan suasana dengan mempertikaikan usaha-usaha perpaduan umat Islam Peringkat Antara bangsa dan dalam negeri. ( Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka dan Allah menyempurnakan cahayanya . . . . Ayat )


No comments:

Post a Comment