Friday, 10 June 2011

MaAllah/Bersama Tuhan;Kuliah Ayatullah Hasan Zadeh Amuli.
Soal; Apakah makna bersama Tuhan didalam ayat ((Huwa Maakum Ainama Kuntum/Dia bersamamu dimana sahaja kamu berada)).
Ayatullah Hasan Zadeh;((Huwa Maakum/Dia bersamamu))kita ada tetapi ((Antum maAllah/Engkau bersama Allah)) kita tak punya kerana kebersamaan ini ialah kebersamaan Qayyumiyyah yakni kebergantungan kepada Allah bukan kebersamaan zaman dan waktu.Seperti ungkapan ((Aasafuna/Mereka mendukakan Kami))di dalam ayat 55 surah Zukhruf ((Falamma Aasafuuna Intaqamna Minhum Fa Aghraqnaahum Ajmain/Apabila mereka mendukakan kami,kami menuntut bela ke atas mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya))Apakah makna mereka mendukakan kami?!Ini ialah kerana kedukaan makhluk itu adalah kedukaan Tuhan.
        
Selagi hati manusia Ilahi tidak disakiti    Tiada kaum oleh Tuhan yang dibalasi
   
 Mengenai hukum hakam Wajib dan Mustahab dikatakan bahawa kedua dua jenis hukum hakam ini meninggikan tingkatan kewujudan insan tetapi di dalam fardhu- fardhu/perkara perkara Wajib,hamba lah yang menjadi penglihatan dan pendengaran Tuhan manakala di dalam Nafilah/perkara- perkara Sunnat dan Mustahab,Tuhan lah merupakan pendengaran dan penglihatan hamba.Maka inilah kedukaan hamba menjadi kedukaan Tuhan.
             Di dalam riwayat,Tuhan telah mengherdik nabi Allah Musa a.s yang beberapa waktu aku telah jatuh sakit kenapa tidak bertanya khabar ?! dan kemudiannya telah maklum bahawa sifulan di fulan tempat telah jatuh sakit dan tiada siapa yang menziarahinya maka Allah telah berfirman kepada nabi Musa a.s yang kenapa tidak bertanya khabar tentangku yang sakit !!.Perhitungan tadi adalah sama seperti ini.
--------------------------------------------------------------------------------------

Nota;Hadits Qudsi ; Tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai dari menunaikan apa-apa yang aku fardhukan ke atasnya dan hamba itu terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang Nawafil ( yang sunnat dan mustahab ) sehinggalah aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya dan penglihatannya yang ia melihat dengannya dan tangannya yang ia berbuat sesuatu dengannya... 

Petua Ayatullah Behjat r.a;Untuk menghilangkan kemushkilan-kemushkilan dan kerisauan hendaklah sentiasa tidak lupa ziarat Hadrat Fatimah Zahra a.s.

No comments:

Post a Comment