Sunday, 19 February 2017

PondokModenCyber : Tarikh Nabi s.a.w dan Para Imam a.s (3) Kelebihan Tarikh Islam.


Bismillahirrahmanirrahim

PondokModenCyber :

Kelebihan Tarikh Islam keatas Tawarikh lain

1. (( Sirah )) dan kepelbagaian kehidupan Nabi  s.a.w dan para Imam Maksum a.,s adalah sebahagian (( Sunnah )) dan kata-kata mereka adalah Hujjah dan Sanad bagi umat Islam sedangkan tarikh kehidupan manusia lain contohnya Hitler atau lain-lain tidak merupakan sanad dan tida memiliki hujjiyyah bagi kita melainkan sebagai ilmu pengetahuan atau pun maksimumnya sebagai pengajaran sejarah.

2.Tarikh Islam adalah salah satu daripada sumber Sejarah yang paling kaya di mana peristiwa-peristiwa secara terperinci dan tepat berada di hadapan pengkaji.Perkara-perkara yang begitu jelas ,bersanad dan halus ada pada Tarikh Islam yang tidak ada pada Tawarikh lain.

3.Lebih penting dari segala-galanya, Tarikh Islam terletak pada era (( Wahyu )) di mana peristiwa-peristiwa tempoh 23 tahun mab'ath (pengangkatan sebagai Rasul) berada di bawah pancaran Wahyu Samawi diperjelaskan, dihuraikan dan dianalisakan.Di dalam alQur'an banyak bahagian dari permasalahan dan peristiwa sejarah era Risalat telah diperjelaskan dan tiada syak peristiwa yang diperjelaskan oleh al Qur'an ,oleh Alimul Ghaib wasShahadah Allah taala  adalah poin-poin dan analisa Sejarah yang paling jitu.

Tarikh tempoh kerasulan seperti mana Nabi Muhammad s.a.w sendiri sebagai Uswah dan teladan umat manusia,juga adalah contoh teladan Tarikh Kemanusiaan dan sumber terkaya bagi mendapatkan dan menghasilkan sunnah-sunnah dan peraturan Sejarah.
 
       

No comments:

Post a Comment