Saturday, 18 February 2017

PondokModenCyber : Tarikh Nabi s.a.w dan Para Imam a.s (2)


Bismillahirrahmanirrahim


Tahap kemuktabaran Tarikh Naqli

Oleh kerana bahan-bahan Tarikh Naqli dan Tarikh ilmi adalah peristiwa-peristiwa lampau kemuktabarannya menjadi kajian para pengkaji.

Ada yang mengatakan apa yang ditulis sebagai Tarikh Naqli di dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu adalah rekaan para penukil dan penulis berdasarkan tujuan dan motif peribadi atau taassub kebangsaan dan perkauman atau kerana kebergantungan aqidah dan masyarakat dan telah diolah menurut kehendak mereka atau menulis tentang peristiwa-peristiwa menurut kehendak mereka.

Prasangka ke atas Tarikh Naqli ini bukanlah tidak bertempat dan ianya berpunca dari tabiat  kitab-kitab sejarah dan cara para penulis Tarikh tetapi walau bagaimana pun Tarikh dan Sejarah juga sama seperti ilmu-ilmu lain yang mempunyai satu rangkaian musallamat @perkara-perkara yang boleh diterima
 dan badihiyyat@asas-asas yang jelas yang boleh dihurai dan dianalisa.

Disamping itu seorang pengkaji  dengan bersandarkan eviden-eviden(syawahid) dn qarain@petanda-petanda dan kekuatan ijtihad dapat membezakan kesahihan dan kepalsuan sebahagian peristiwa dan diambil kesimpulan. 


foto : tanah perkuburan wadi Salam Najaf,Iraq yang terbesar di dunia.
solawat

No comments:

Post a Comment