Monday, 20 February 2017

PondokModenCyber : Ahkam Taqlid ( Bhg2 Taklid )


Bismillahirrahmanirrahim

PondokModenCyber : Ahkam Fekah : Bhg-bhg Taklid 1.ibtidai 2.Baqa'i
Taklid kepada mujtahid yang sudah wafat ada dua jenis :
1.Taklid Ibtidai (permulaan): bertaklid kepada seorang mujtahid yang sudah wafat. Artinya, ketika mujtahid tersebut masih hidup, mukallaf belum pernah bertaklid kepadanya. Hukum memulakan taklid kepada mujtahid yang wafat tidak diperbolehkan (ihtiyath wajib).
2.Taklid Baqa'i (penerusan): meneruskan taklid kepada seorang mujtahid yang sudah wafat, sebagaimana dilakukan semasa hidupnya. Artinya, ketika mujtahid itu masih hidup, mukallaf telah bertaklid kepadanya dan meneruskannya ketika mujtahid itu wafat. Hukum bertaklid dengan meneruskan taklid ini diperbolehkan bukan hanya dalam masalah yang pernah diamalkan, tapi berlaku untuk perkara-perkara lain yang belum pernah diamalkannya sebelum ini. (Ajwibah al-Istiftaat, soal 22 dan 41 dan Istifta dari Pejabat Rahbar, bab taklid masalah 4)
Perhatian
?         Dalam taklid baqai atau meneruskan, tidak ada bedanya apakan mujtahid yang wafat itu a'lam (lebih pintar) atau bukan. Karena taklid kepadanya diperbolehkan. Tetapi sebaik-baiknya tidak meninggalkan untuk meneruskan bertaklid kepada seorang mujtahid a'lam yang sudah wafat, berdasarkan ihtiyath. (Ajwibah al-Istiftaat, soal 35)
?         Taklid sejak awal (ibtidai) kepada seorang mujtahid yang sudah wafat atau tetap meneruskan bertaklid (baqai) kepadanya dan batasan-batasannya, harus berdasarkan taklid kepada mujtahid yang masih hidup dan berdasarkan ihtiyath wajib, mujtahid yang masih hidup itu harus a'lam. Bila bolehnya tetap meneruskan taklid kepada mayit disepakati oleh para ahli fiqih saat ini, maka tidak perlu meminta izin kepada mujtahid a'lam. (Ajwibah al-Istiftaat, soal 23, 36 dan 40 dan Istifta dari Pejabat Rahbar, bab taklid masalah 4)
?         Orang-orang yang pada masa hidupnya mujtahidjami'us syarait masih belum baligh, tapi ia bertaklid kepadanya secara benar, setelah kematian mujtahid tersebut, mereka boleh tetap meneruskan taklid kepadanya.  (Ajwibah al-Istiftaat, soal 42)
?         Seorang yang bertaklid kepada seorang mujtahid dan setelah kematian mujtahid tersebut, dalam beberapa masalah ia pindah bertaklid kepada mujtahid yang lain dan mujtahid yang kedua ini pun wafat, maka sebagaimana sebelumnya ia boleh tetap meneruskan taklidnya kepada mujtahid yang pertama dalam masalah-masalah yang belum pindah darinya dan demikian juga ia bebas memilih dalam masalah-masalah yang sudah pindah untuk tetap bertaklid pada mujtahid yang kedua atau pindah bertaklid pada mujtahid yang masih hidup. (Ajwibah al-Istiftaat, soal 37)
Tkirib.adaptasiMsia

No comments:

Post a Comment