Sunday, 5 February 2017

Logika (7) Silap fikir


Bismillahirrahmanirrahim1-               Kita melakukan kesilapan dalam berfikir

Fikiran kita kadangkala melakukan kesilapan samada di dalam kesesuian Muqaddimah ataupun tidak memerhatikan syarat-syarat bentuk Muqaddimah contohnya dari Muqaddimah mahu mengambil natijah yang meyakinkan ataupun dari Muqaddimah-muqaddimah yang tidak umum dan partikular (جزءي) mahu diambil natijah yang universal ataupun mahu mendapatkan Mahiyyah @quiddity sesuatu daripada Muqaddimah yang tidak sama dengannya, walaubagaimanapun kesilapan berfikir adalah sesuatu yang jelas dan tidak memerlukan saksi.

Kita menyaksikan perselisihan ahli-ahli ilmu di dalam masalah-maslah ilmu yang berbagai pada setiap tempat dan setiap masa, begitu juga diri kita sendiri percaya kepada sesuatu perkara lalu kemudiannya berubah fikiran tentangnya. Adalah jelas bahawa bukan kesemua kepercayaan-kepercayaan yang kontra dan kontradik ini adalah benar sebahagian daripadanya pasti telah keliru.
Mungkin ada yang berkata: Kita tidak menerima kenyataan bahawa wujudnya perselisihan akidah-akidah dan kata-kata adalah saksi bahawa sebahagiannya adalah tidak benar. Sesiapa yang berkata demikian adalah termaklum bahawa ianya telah tidak meneliti akan hakikatnya fikiran kerana fikiran kita adalah di antara perkara-perkara yang boleh terpengaruh dan berkesan ke atasnya disebabkan oleh factor-faktor yang tertentu sepertimana benda-benda wujud yang lain di dunia ini maka benar atau tidak benarnya adalah tidak punya mafhum sama sekali. Apakah kita boleh mensifatkan anak kita sebagai benar atau tidak benar? Yakni wujudnya kita katakan benar atau tidak benar- jangan terkeliru pula, bahawasanya maksud kita bukanlah bercakap benar atau penipu.
Penjelasan: Fikiran adalah dari khususiat dan amalan-amalannya otak dan material ini adalah sama seperti material-material alam dunia yang lainnya yang tidak terkecuali dari hukum universal (تاءثير) kekesanan dan (تاءثّر) keberkesanan. Maka itu otak dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang khusus menjalankan kerja-kerja berfikir dan mendapatkan natijah dalam keadaan dimana otak yang lain berada di bawah pengaruh faktor-faktor “sosial dan individu” yang lain pula berfikir bercanggah dengan yang tadinya dan faktor-faktor ini yang meninggalkan kesan keatas material otak adalah berpengaruh didalam cara ia berfikir- sepertimana perut memberi kesan keatas makanan, otak juga memberi kesan ke atas makanan rohaninya iaitu “pemikiran” dengan kata lain berfikir adalah satu amalan daripada amalan-amalan otak yang merupakan material otak dan perkara –perkara sari persekitaran yang masuk campurtangan ke dalam otak. Ini pun berbeza pada orang-orang yang berlainan dan efek yakni pemikiran adalah mengikuti sebab-sebabnya.
      Dengan memerhatikan kepada apa yang telah disebut benar atau salahnya fikiran tidak akan bermakna dan setiap fikiran bagi setiap orang pada setiap keadaan dibandingkan dengan Muqaddimah dan faktor-faktor khusus yang mengadakannya dan tidak bermakna sama sekali jika akibat (effect) menyalahi punca dan sebabnya sendiri.
Sepertimana sesuatu makanan mempunyai natijah yang berbeza bagi selera-selera dan keadaan jiwa yang berbeza maka tidak benarnya kata-kata yang kontra atau kontradik walaupun di masa lampau adalah daripada perkara yang diterima tetapi dengan memerhatikan kepada apa yang kita katakan tadi adalah jelas bahawa kata-kata mereka yang terdahulu adalah batil.
Apa yang kita bentangkan di atas adalah sebahagian daripada akidah mereka yang beri’tiqad kepada relatifnya kefahaman pendokong-pendokong teori ini adalah sebahagian daripada failasuf-failasuf Yunan lama san sebahagian daripada orang-orang Eropah dan pendokong-pendokong mantiq materialisma dialektik.
            
            Tetapi dengan pandangan yang lebih teliti akan jelas lemahnya teori ini. Adalah benar bahawa
           
            fikiran, dari segi ianya itu satu kewujudan yang khas dan efek bagi faktor-faktor yang khas                adalah satu maujud yang mesti yang telah mendapat kemestiannya daripada                        puncanya, dari segi ini tidak ada baginya kebenaran dan kepalsuan tetapi kumpulan              ini telah lalai akan keistimewaan lain yang ada pada fikiran dan ianya adalah                          keistimewaan “cerminnya” ilmu yang terhasil daripada amalan fikiran. Ilmu dari segi              “kriteria” penghikayatnya kadang-kala menampakkan kenyataan betul sepertimana                yang ada dan menjalankan tugas ini dengan baik dan kadangkala tidak begitu,                      me
           mbuat kesilapan serta menjadikan manusia keliru dan tidak benar di dalam                            pendahuluannya .
Ringkasnya ilmu dari segi ini ianya adalah satu maujud seperti cermin dan tiada tugas yang lain selain ini walaupun dengan sendirinya wujudnya adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang khas dan lahir dari faktor-faktor tersebut dan dalam pandangan ini, garis panduan adalah yang nyata dan sepertimana tiada makna dua perkara kontradiksi kita katakan kedua-duanya betul perkara begitu juga didalam ilmu yang merupakan penunjuk yang nyata, tidak bermakna jika dikatakan kedua-duanya adalah betul.
Adalah perlu kita beri perhatian bahawa mengingkari asal kemustahilan kontradiksi dan kontrari dan mengubahnya kepada asal berkumpulnya dua kontra adalah satu daripada dua atau tiga atau empat asal bagi mantiq dialektik, nanti akan dibahaskan tentang asas maktab mereka.
Kita perlu kepada sesuatu yang dapat mencegah diri kita dari melakukan kesilapan dalam berfikir.
Sekarang setelah terbukti bahawa terdapatnya kesilapan didalam berfikir terpaksa dijelaskan kaedah untuk memelihara fikiran dari kekeliruan dalam berfikir supaya mudah bagi menemukan perkara-perkara Majhul dan inilah kanun yang dinamakan Mantiq.
No comments:

Post a Comment