Saturday, 4 February 2017

Logika ( 6 ) Fikiran


Bismillahirrahmanirrahim

1                         Fikiran

Ianya adalah satu-satunya alat atau media untuk menemui hakikat-hakikat. Fikiran , sepertimana yang dikatakan oleh Ibnu Sina di dalam “Shifa” lalu diikuti oleh para pengkaji adalah: pergerakan (ذهن) fikiran seseorang dari sesuatu (مجهول) perkara yang mahu diketahui itu samaada ianya (تصور) ataupun (تصديق) kearah pendahuluan dan kembali daripada pendahuluan kearah perkara yang dituju. Walaubagaimanapun jelas bahawa diantara natijah (hasil) dengan Muqaddimah terdapat kaitan necessary (ضرورى). Kerana adalah tidak mungkin contohnya dari Muqaddimah – Ali adalah pemukul dan setiap pemukul memukul menggunakan alat tertentu- lalu diambil natijah bahawa- dunia memerlukan pencipta sedangkan penyataan (قضيه) ini memerlukan Muqaddimah yang munasabah dan berkaitan dengannya.

Dan begitu juga hakikatnya jin tidak dapat ditemui melaluinya meja. Apabila sesuatu Muqaddimah adalah (ظنّى) ianya tidak boleh menghasilkan natijah secara yakin. Contohnya kita tidak dapat beristidlal bahawa, oleh kerana Ahmad melarikan diri dan sesiapa yang melarikan diri adalah pencuri, ia adalah pencuri.
            Yang lainnya, untuk menemukan natijah kita terpaksa menurut syarat-syarat serta tertib-tertib

            yang khusus didalam (bentuk) Muqaddimah maka tidak dapat kita sabitkan bahawa insan                         
adalah jisim daripada - Setiap insan adalah 


haiwan-sebahagian dari haiwan-haiwan adalah jasad (body)- kerana mungkin bahawa insan tidak berada di dalam sebahagian itu tadi.
            Dan begitu juga kita tidak dapat membuktikan dan mengambil natijah dari Muqaddimah-muqaddimah ini- (sesiapa yang berakidah tentang ketuhanannya Firaun ianya juga beraqidah bahawa Firaun itu berjasad. Sesiapa yang beraqidah bahawa Firaun itu berjasad adalah berkata benar) - bahawasanya sesiapa yang beraqidah tentang ketuhanannya Firaun adalah berkata benar. Oleh kerana orang yang percaya akan kejasadan Firaun hanya benar di dalam perkara ini bukanlah di dalam semua lafaznya sehingga kita katakan kepercayaan tentang ketuhanan Firaun juga benar.
            Begitu juga kita tidak dapat mengatakan bahawa air batu adalah mengalir daripada Muqaddimah di bawah-( Air batu adalah daripada air- air adalah mengalir. Perkataan “daripada” bagi kubra(major premis) yang sahih qiyas ini hendaklah seperti berikut. “ Setiap sesuatu daripada air adalah mengalir”. Ketika ini juga kita melihat bahawa kenyataan ini tidak benar.
            Contoh-contoh diatas kesemuanya untuk (تصديقات) confirmations didalam (تصورات) imaginations juga sedemikian misalnya hakikat insan tidak dapat ditemui daripada haiwan kerana haiwan adalah lebih umum (اعمّ).

            Maka di samping perlunya kesesuaian diantara Muqaddimah dan natijah, bentuk yang khusus bagi bentuk Muqaddimah juga mesti diperhatikan- Asasnya kita telah mengatakan bahawa berfikir adalah pergerakan fikiran kearah Muqaddimah-muqaddimah dan dari Muqaddimah-muqaddimah kearah natijah maka kita perlukan Muqaddimah –muqaddimah yang sesuai dan cara serta jalan yang sahih di dalam pergerakan darinya ke natijah.No comments:

Post a Comment