Thursday, 9 February 2017Bismillahirrahmanirrahim

Moh kite ngaji Pondok Moden Cyber MknPmc( Fekah  3 )

Beramal dgn ahkam Syarak secara " Taqlid "

-Taqlid dari segi bahasa maknanya " rantai "  @ Qaladah  yang dikalungkan ke leher seseorang.

dan dari segi istilah maknanya " beramal dengan hukum Syarak berdasarkan fatwa seorang Faqih@ Mujtahid.

-Taqlidnya seseorang itu tidak boleh berdasarkan taqlid tetapi hendaklah dengan selidik dan berdalil.

-Di dalam beramal dengan hukum-hakam Syarak :

.... boleh seseorang itu jika ia tidak bertaqlid sekiranya ia mampu memahami hukum-hakam Syarak dan meng istinbatkannya dari sumber-sumber Syariat yakni dengan kata lain ia sendiri sudah sampai ke tahap ijtihad dan kefaqihan.

atau walaupun ia ia tidak Mujtahid@Faqih dan juga tidak bertaqlid amalannya juga boleh dilakukan dengan cara Ihtiath walaupun amalan ihtiath ini sukar bagi orang biasa.

 Pendek kata jalan yang paling mudah bagi orang awam ialah dengan bertaqlid ( pss : Taqlid menurut istilah Fekah )

Solawat اللهم صل علی محمد و آل محمد

No comments:

Post a Comment