Saturday, 11 February 2017

Pondok Moden Cyber : Bismillahirrahmanirrahim ... Ambo budok baru belaja Falsafah : Kuliah Falsafah (1) Bhg 1 Takrif dan maudhuk Falsafah


Pendahuluan

Takrif falsafah
Dari perkataan Greek Filo ( kecintaan)   sofia (ilmu). Rujuk sejarah perkataan Filosofia.

Takrif istilah falsafah dan hikmah
1) Istilah Am
    Ilmu Akly
Berhadapan ilmu Nakly    
2)Istilah khas
Falsafah Ula   
Falsafah Ulya   
Ilmu A'la   
Ilmu Kully   
Ilahiyat   
Metafizik   

بداية الحكمةمLihat takrif seperti didalam

: ilmu yg dibahaskan di dalamnya tentang hal ehwal maujud bi ma huwa maujud


Maudhu' Falsafah
 Wujud
 Soalan: Apakah ?عوارض ذاتيه 
المحمول الذ ي یوءخذ الموضوع في حدّه او يؤخذ هو في حدّ الموضوع Jawapan: 

Takrif Hikmah
* Dari segi bahasa: Sampai kepada hak dengan bantuan ilmu dan akal
* Hikmahnya Tuhan yakni: Mengenal maujudat dan menjadikan mereka dalam
   Keadaan paling kukuh.
* Hikmahnya manusia: mengenal maujudat dan mengerjakan
   Amalan-amalan baik.
 * Ayat:
                              وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ      1. Surah Luqman 12:
     2. Surah Al-Baqarah 269: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ                                                                                              
                                                                

Allamah : Hikmah disini bermakna   قضايا صادقه yang menepati kenyataan dan mengandungi kebahagiaan insan Hadaf atau tujuan Hikmah (seperti maarif Ilahiyyah,haqaiq tabiiyyah dan haqaiq fitriyahفطريه           

    


 
  

    

Falsafah oleh kerana dari segi موضوع lebih umum dari ilmu-ilmu lain dan semua benda wujud termasuk kedalam موضوع danومحمولا Falsafah maka tidak ada غاية dan tujuan yang lain selain dirinya. Oleh itu falsafah bukanlah ilmu alat. Falsafah walau bagaimanapun mempunyai natijah dan faedah yang dikatakan tujuan atau غاية  Baginya.    


Faedah-faedah terpenting falsafah
 


1.     Menentukan perkara-perkara sebenar dan perkara-perkara andaian fikiran.
2.     Pembuktian موضوع  ilmu-ilmu
3.     Mengenal علل عاليه  bagi kewujudan  khasnya  علة الاولى
4.   كليه وقطعيهnya kanun-kanun ilmu adalah natijah perbahasan falsafah yang berpunca dari kaedah  تشابه طبيعت  erti lain bagiسنخية بين العلل و معلولل  
Kuliah 1 : Bidayatul hikmah
Guru: Hojatoleslam Fayyaz

كليه وقطعيهnya kanun-kanun ilmu adalah natijah perbahasan falsafah yang berpunca dari kaedah  تشابه طبيعت  erti lain bagi سنخية بين العلل و معاليل

                                                       Pendahuluan mengenai definisi ilmu falsafah , topik dan tujuannya hikmat Ilahiyyah adalah ilmu yang dibahaskan didalamnya tentang hal ehwal wujud dan topiknya yang dibahaskan didalamnya tentang اعراضnya yang   ذاتيadalah wujud dan tujuannya adalah megenal benda-benda wujud secara menyeluruh dan membedakan benda-benda wujud (maujudat) dari apa-apa yang secara hakikinya bukan maujud.
       
      Bidayah seperti yang ada di dalam muqaddimah ini .Muqaddimah sebelum memulakan kitab yang telah ditulis bagi pihak madrasah Montazeriyah, adalah kitab yang telah ditulis oleh Allamah Tabataiy untuk pengajaran di Hauzah Ilmiyah. Kitab yang sememangnya kitab pelajaran yakni dibawah setiapa ayat banyak intipatinya dan seperti kitab-kitab pekajara hauzah yang lain hendaklah ditelaah dengan terperinci dan InsyaAllah dibincangkan .
        
       Disamping itu topiknya yakni falsafah mungkin ini adalah kitab falsafah pertama yang kita belajar, oleh itu perlu penelitian yang lebih sebelum beliau mulakan perbincangan beliau mengemukakan satu pendahuluan.
        
      Pendahuluan seperti yang anda ketahui ialah perkara-perkara yang diluar sesuatu ilmu itu dibawa supaya seorang yang mula memasuki ilmu memasukinya dengan jelas. Asal ilmu falsafah bermula dari muka surat akan datang.
  KEYWORDS:
Tabiat-Nature
Tabiee-Natural    


  Falsafah teorisفلسفه نظرى
  Falsafah praktisفلسفه عملى -Bodies                  اجسام
-Bodyجسم


 

          Kamu yang mahu belajar falsafah hendaklah tahu mula-mula sekali apakah takrif falsafah.Apakah persekitaran perbincangan falsafah .Topik yang ia bahaskan begitu juga apakah faedahnya kenapa perlu dipelajari falsafah . Ketiga-tiga perkara ini secara imbasan disebutkan , sebelum kita memasuki muqaddimah perlu saya sebutkan bahawa falsaah mempunyai istilah-istilah yang berbeza. Hendaklah kita tahu jika dikatakan kita mempelajari falsafah-falsafah ini apakah maknanya. Istilah pertama seperti yang ditunjukkan oleh tarikh falsafah , ialah falsafah dikatakan kepada keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan manusia dan mereka bahagikan kepada falsafah teoris dan falsafah praktis (yakni falsafah Nazari dan falsafah amali). Walau bagaimanapun berika perhatian bahawa falsafah juga digunakan sebagai sinonim kepada perkataan hikmat. Hikmat atau falsafah yakni keseluruhan Ma'rifat-ma'rifat manusia. Apa-apa yang manusia tahu dan yang dikatakan sebagai ilmu dan pengetahuan semuanya mereka gelar falsafah . Seseorang itu digelar filosof atau hakim apabila mengetahui semua ilmu pengetahuan ini. Pengetahuan-pengetahuan itu sewaktu pembahagian terbahgai kepada dua bahagian berasingan. Falsafah atau hikmat mempunyai dua bahagian yang asal : Falsafah atau hikmat Nazri dan Falsafah atau Hikmat Amali.
        
     Falsafah Nazri ialah keseluruhan ilmu pengetahuan yang dapat diketahui dan dikenali. Yakni apa-apa yang perlu dikenali yang dapat diketahui. Dibincang tentang perkara-perkara itu dan keseluruhan ini dikatakan falsafah nazari. Topiknya ialah hakikat-hakikat alam. Hakikat-hakikat alam adalah berbeza , kadang-kala perbincangan tentang alam matter (Alam Maddah صاده) atau alam Tabiat ini adalah satu bahagian, satu bahagian daripada falsafah Nazri adalah falsafah Tabiiy atau hikmat Tabiiy yang membincangkan tentang alam matter ini, yaitu alam Tabiat. Topiknya adalah benda-benda (اجسام)
    
     Bahagian yang lain bagi falsafah Nazari (Falsafah Teoris) ini adalah matematik yakni ilmu hisab dan ilmu-ilmu matematik yang lain. Bahagian ini adalah dari falsafah itu tadi dikatakan hikmat Riyadhi atau falsafah Riyadhi (Falsafah matematika)
    Satu bahagian yang lainnya adalah perbincangan tentang hukum-hukum menyeluruh (Universal) bagi kewujudan. Kewujudan secara umum dengan tidak diberi perhatian kepada kewujudannya sebagai digit atau punya حجم   (kejisiman) sebagai nombor , sebagai garisan sebagai permukaan (satah) begitu juga sebagai جسم (body). Ini adalah hukum-hukum bagi umum kewujudan, ini juga satu bahagian
    
      Dari sebelah ini kita kata Nazari adalah keseluruhan pengetahuan manusia tentang alam terbahagi kepada tiga bahagian:
Falsafah atau hikmat Tabiiy yang merupakan permasalahan-permasalahan yang topiknya adalah alam benda (alam matter) ini, dan falsafah matematika yakni permasalahan yang topiknya adalah digit dan topik هندسه, garisan, permukaan dan حجم dan falsafah Ilahi yang topiknya adalah kewujudan.
     
      Nama lain juga diberi kepada falsafah ini. Falsafah أولى (falsafah pertama), falsafah وسطى   (falsafah pertengahan), dan falsafah أخرى (falsafah terakhir). Falsafah yakni falsafah yang berada pada tahap kemuliaan dan kepentingan yang paling utama, yang membahaskan tentang hukum-hukum umum bagi kewujudan, dimana selagi perbincangan ini tidak diadakan tiada tempat bagi perbincangan-perbincangan lain dan akan jelas nanti mengapa, khasnya apabila dikemukakan hukum-hukum kewujudan dan yang menyeluruh yakni, termasuk Allah Taala juga. Khasnya oleh kerana kewujudan yang sebenarnya yakni dia yang kewujudan adalah darinya sendiri ialah Allah Taala. Benda-benda wujud yang lain , kewujudan mereka adalah darinya, kerana aspek ini perbahasan adalah khas tentang Tuhan maka itu falsafah ini dikatakan falsafah Ilahy walaupun semua perbahasannya bukanlah khas tentang Tuhan kita katakan tadi bahawa perbahasannya adalah tentang keseluruhan kewujudan. Hukum-hukum umum kepunyaan keseluruhan kewujudan tetapi dah kerana Allah Taala punya tempat yang khas di dalam rangkaian kewujudan ini dan dibahaskan tentangnya sebagai permulaan rangkaian maka bahagian falsafah ini dikatakan falsafah Ilahi.
      
     Falsafah matematika dikatakan falsafah pertengahan kerana ianya adalah pertengahan dari segi kepentingan kerana perbahasannya tidak dapat dilakukan keatas alam benda (alam ماده) atau alam jasmani. Ia membahaskan tentang digit, garisan , satah dan isipadu (حجم). Walaupun معروض mereka adalah ماده (matter) yakni digit عارض kepada kitab ini. Kitab ini dengan kitab lain dikatakan dua kitab tetapi digit itu sendiri bukan ماده. Keduaan , dua bukan benda. Dua datang sebagai sifat kepada dua perkara kebendaan (material). Sepertimana garisan tidak punya matter, satah dan حجم isipadu juga sedemikian عارض kepada matter. Dari segi ianya bukan matter dandari pandangan mereka alam matter (alam maddah) adalah kewujudan yang paling bawah sekali dan benar sekali......
                                   

No comments:

Post a Comment