Friday, 12 August 2011

Nama-nama Al-Qur'an
Al-Qur'an mempunyai nama-nama yang banyak,sebahagiannya berbentuk katanama dan sebahagiannya katasifat yang kesemuanya berjumlah 55 atau lebih.

Di bawah ini adalah beberapa nama Al-Qur'an yang terdapat di dalam Al-Qur'an :

1. Al-Qur'an yakni bacaan. ( Al-Baqarah 185 )

2. Al-Furqan yakni pembeda hak dan batil. ( Al-Furqan 1 )

3. Al-Kitab. ( Al-Baqarah 1 )

4. Az-Zikr yakni peringatan. ( Al-Hijr 9 )

5. Tanzil yakni penurunan beransur-ansur. ( Fussilat 1 )

6. Mau'izah yakni nasihat. ( Yunos 57 )

7. Shifa' yakni penawar. ( Yunos 57 )

8. Hudan yakni petunjuk. ( Yunos 57 )

9. Rahmat. ( Yunos 57 )

10. Muhaimin yakni pemelihara hakikat agama dan kitab samawi sebelumnya. ( Al-Maidah 52 )

11.An-Nuur  yakni cahaya. ( Al-A'raaf 157 )

12. Ruh yakni asas agama dan akhlak insani. ( Ash Shura 52 )

Nama-nama yang berbentuk Katasifat


 13.Al-Majid yakni yang punya kebesaran. ( Qaaf 1 )

 14.Al-Aziz yakni perkasa dan tidak dapat dikalahkan. ( Fussilat 41 )

 15.Karim yakni yang mulia. ( Al-Waqiah 76 )

 16.Azeem yakni agung. ( Al-Hijr 87 )

 17.Al-Mubin yakni penerang. ( AshShuara 2 )

 18.Al-Hakeem yakni kukuh dan penuh hikmah. ( Yasin 1 & 2 )

 19.Arabiy yakni berbahasa Arab. ( Taha 113 )

 20.Mubarak yakni yang punya keberkatan dan faedah. ( Al-Anbiya 51 )


                                         SOLAWAT

No comments:

Post a Comment