Tuesday, 31 May 2011

Memperingati Ulang Tahun ke-4 Kewafatan Ayatullah Uzma Mohammad Fadhil Lankarani (J-Akhir 1432)Biografi Ringkas 


Kelahiran
Beliau dilahirkan pada tahun 1913 M. di kota suci Qom. Ayah beliau, Almarhum Ayatullah Fadhil al-Lankarani adalah salah seorang guru dan ulama besar di Hauzah Ilmiah Qom, dan ibu beliau adalah salah seorang keturunan Rasulullah saw yang agung yang dikenal dengan silsilah Mubarqi’.

Masa Belajar
Setelah menamatkan Sekolah Dasar, beliau menekuni ilmu-ilmu keislaman di Hauzah Ilmiah Qom dengan penuh minat. Kerana memiliki kecerdasan yang luar biasa, beliau berhasil menamatkan peringkat Mukadimah dan SathHauzah (satu peringkat sebelum memasuki Bahtsul Kharij) dalam jangka waktu 6 tahun, dan dalam usia 19 tahun beliau telah memasuki peringkat Bahtsul Kharij argumentatif dalam bidang Fiqih dan Ushul Fiqih yang diasuh oleh Ayatullah al-‘Uzhma Burujerdi ra. Kerana usianya yang muda dan pemahamannya yang luar biasa, beliau mendapatkan perhatian khusus dari para mahasiswa dan guru beliau itu. Sahabat karib dan teman diskusi beliau selama masa belajar adalah putra pengasas Revolusi Islam Iran, Ayatullah Syahid Mushthafa Khomeini ra.
Para Guru
Selama 11 tahun beliau menekuni peringkat Bahtsul Kharij di bawah asuhan Ayatullah al-‘Uzhma Burujerdi dan selama 9 tahun di bawah asuhan Imam Khomeini ra. Beliau telah mengambil manfaat yang tak terhingga dari dua sumber ilmu-ilmu keislaman tersebut.
Selama beberapa tahun beliau pernah menghadiri kuliah filsafat dan tafsir yang dibimbing oleh Ayatullah Allamah Thabathabai ra. Dan beliau pun telah mampu mengambil manfaat dari guru yang agung ini.
Kecerdasan yang luar biasa dan usaha beliau yang tak kenal lelah telah melayakkan beliau mencapai peringkat mujtahid pada usia 25 tahun. Dan kemujtahidan beliau ini telah mendapat pengesahan dari guru beliau, Ayatullah al-‘Uzhma Burujerdi.

Mengajar
Selama bertahun-tahun beliau memberikan kuliah di tingkat Sath kepada para mahasiswa yang tak sedikit jumlahnya, dan selama lebih dari 35 tahun beliau masih aktif memberikan kuliah di peringkat Bahtsul Kharij Fiqih dan Ushul Fiqih. Keistimewaan kuliah beliau sangat tersohor sehingga lebih dari 700 mahasiswa Hauzah Ilmiah Qom yang menghadirinya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kuliah Bahtsul Kharij Fiqih beliau disiarkan melalui gelombang radio Suara Republik Islam, dan ramai orang, baik di dalam maupun di luar negeri yang mengikuti kuliah tersebut.

Kegiatan Politik Melawan Rejim Shah Pahlavi
Semenjak Imam Khomeini memulai kegiatan politik melawan kezaliman, penindasan dan pemerintahan diktator Shah Pahlavi, beliau pun terjun ke dunia politik secara aktif. Beberapa kali beliau diinterogasi  oleh Badan Inteligensi pemerintahan Pahlavi dan dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya, beliau diasingkan di daerah Bandar Langgeh selama 4 bulan. Setelah itu beliau dipindahkan ke Yazd dan dibuang daerah di sana selama dua setengah tahun.

Marja’iyah
Setelah Imam Khomeini meninggal dunia, tidak sedikit masyarakat Muslim yang bertaklid kepada beliau, dan setelah Ayatullah al-‘Uzhma Araki wafat, beliau dipilih oleh Jami’ah Mudarrisin Hauzah Ilmiah Qom sebagai marja’ pertama di antara sekian marja’ taklid  dan diperkenalkan kepada umat Islam.

                     Al-Marhum bersama anakanda beliau Ayatullah Javad Lankarani

Karya-karya beliau ( His Noble Books )

1. Tafsil al-Shari'ah (Arabic): A concise, explanatory work detailing the book Tahrir al-Wasilah, which was Ayatullah Khomeini's compilation of Islamic rules and regulations written in Arabic. Up to now, 13 volumes of this work have been printed and are available, with another 5 volumes under print.
2. Hashiah al-'Urwatul Wuthqa (Arabic): The detailed book of Fiqh written by Ayatullah Sayyid Kazim Yazdi, with the opinions of Ayatullah Fazel Lankarani.
3. Nihaya al-Taqrir (Arabic): The notes of the lessons of Ayatullah al-Uzma al-Hajj as-Sayyid Muhammad Hussein Burujerdi's classes on Salat, printed in two volumes.
4. Hashiah Kitab at-Taharah Misbah al-Faqihi (Arabic): The notes on the "Book of Cleanliness" written by Muhaqqiq Hamdani.
5. A summary on the topic of "al-Ijtihad and at-Taqlid" from the book al-'Urwatul Wuthqa in Arabic.
6. Kitab as-Sawm (Arabic): The Book of Fasting
7. Kitab al-Qada (Arabic): The Book of Passing Judgement
8. Al-Masail al-Mustahditah (Arabic): A compilation of the Islamic laws.
9. A discussion on the ruling of reading the Salat while wearing clothing that one has doubts about. (Arabic)
10. A discussion on the Hajj and 'Umrah.(Arabic)
11. Al-Ahkam al-Wadihah (Arabic): Compilation of the Islamic rules.
12. Ahkam al-Hajj (Arabic): Notes on the book Tahrir al-Wasilah on the section of Hajj.
13. Al-Qawa'id al-Fiqhhiyah (Arabic): A text covering the various laws of Islamic Jurisprudence.
14. Taqrirat al-Usul (Arabic): His notes on the lessons of Ayatullah Khomeini, printed in 5 volumes.
15. Tibyan al-Usul (Arabic): His notes on the lessons of Usul that he has taught, printed in four volumes.
16. Taqrirat al-Usul (Arabic): His notes on the lessons of Usul that were taught by Araki Burujerdi.
17. Taqrirat Dars-e-Kharij Usul (Farsi): His Notes on the lessons of Usul that he has taught, printed in 8 volumes.
18. Tawdhi al-Masail (Farsi): Complete collection of Islamic laws.
19. Manasik Hajj (Farsi): Rules for the Hajj.
20. An Introduction to Tafsir in the Science of the Qur'an (Arabic)
21. Tafsir of Surah al-Fatiah (Arabic)
22. Possessing a country in the view point of Imam 'Ali, Peace be upon him.
23. The Infallibility of the Prophets
24. A Collection of Indexes: An index to Bihar al-Anwar, al-Ghadir and al-Mizan.
25. Ahl al-Bait, Peace be upon them: The 14 lights in the Ayah of Tathir (33:33)
26. The Pure A'immah, Peace be upon all of them: The Guardians of the Revelation in the Holy Qur'an. (These two books (Ahl al-Bait, Peace be upon them: The 14 lights in the Ayah of Tathir (33:33) and this one)) were compiled and written along with Ayatullah Ashraqi.
27. Manasik Hajj (Arabic)
28. Questions and Answers regarding the Hajj (Arabic)
29. Questions and Answers regarding the Hajj (Farsi)
30. Jami' al-Masa'il (Farsi): Two volumes of Questions and Answers dealing with various Islamic topics.


Sabda Nabi s.a.w: " Iza Maatal Alim Tsaluma Fil Islam Tsulmatan La Yasudduha Syai'un "
Apabila wafat seorang alim telah berlaku kekosongan di dalam Islam yang tidak bakal di tampung.

Al-Fatihah untuk roh beliau

                    Bersama anakanda beliau dan para pegawai Jabatan beliau


Petua : Banyak zikir  Nabi Yunus ( Lailahailla Anta Subhanaka Inni Kuntu Minazzolimin ) menyebabkan perhubungan dengan alam arwah dan membuka penglihatan alam barzakh.

No comments:

Post a Comment