Tuesday, 17 May 2011

Selamat Hari Guru 16Mei 2011

Iqra' Bismi Rabbikallazi Khalaq
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan

Khalaqal Insana Min Alaq
Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah

Iqra' Wa Rabbukal Akram
Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia

Allazi Allama Bil Qalam
Yang mengajarkan dengan pena.

Allamal Insana Maa lam Ya'lam
Yang telah mengajar manusia apa yang tidak diketahui

    Selamat Hari Guru 16 Mei 2011 diucapkan kepada semua guru yang profesion mereka adalah profesion Tuhan yang merupakan " Muallim Awwal " , Guru Maha Agung dan Maha Guru Pertama dan Selamanya. Semoga dengan kesedaran akan misi ini semua guru sentiasa berbekalkan bekalan keilmuwan dan kerohanian yang sekurang-kurangnya pengajaran yang diberikan mereka menepati falsafah Pendidikan keTuhanan dimana proses pembelajaran adalah berasaskan " Bismi Rabbik " ( Dengan Nama Tuhanmu ).

    Malang sekali rata-rata jika kita perhatikan , bahtera pendidikan telah sekian lama berubah haluan, " Bismi Rabbik " ( Dengan nama Tuhan ) telah menjadi " Bismi apa sahaja selain Tuhan " , maka penghujung jalan yang pasti menunggu kafilah umat manusia , iaitu " Dead End " " Jalan Mati " , malapetaka kemanusiaan dan " Bencana ".

    Oleh kerana itu loceng bahaya pendidikan dan pembelajaran perlu segera dibunyikan supaya umat membuka matanya dan kembali ke pangkuan Tuhan. Semua institusi pelajaran dan pendidikan jika masih tidak sedar dan tidak diperbetulkan dasar orientasi mereka akan terus menerus berkesan secara " Reverse " dan hanyut jauh dari Daratan Harapan.

    Sekianlah dengan kesibukan yang ada semoga menjadi renungan bersama.

" Dialah yang mengutuskan dikalangan Ummiyyin seorang utusan dari mereka yang membacakan keatas mereka ayat-ayatNya dan menyucikan serta mengajarkan mereka Al-Kitab dan hikmah walaupun mereka sebelumnya berada didalam kesesatan yang nyata. "
( Surah Jumu'ah ).

    Solawat dan salam keatas Nabi junjungan s.a.w yang ditugaskan Allah sebagai guru Umat Manusia dan pendidik serta pentarbiyah dan tazkiyah kita semua.

    Salam juga keatas Ahlul Bait baginda yang telah disucikan Allah untuk menyucikan umat manusia sekaliannya.

Petua Syekh Rajab Ali Khayyat :1000 kali solawat sehingga 40 malam untuk mewujudkan cinta Tuhan didalam hati.

" Doa untuk mazlumin di Bahrain, Gaza dan seluruh pelusuk dunia "
Solawat...

No comments:

Post a Comment