Saturday, 7 May 2011

12 Wisdoms of Imam Khomeini.( 12 Kata Hikmat Imam Khomeini )

1- Pembaharuan budaya mendahului semua pembaharuan yang lain.


2- Jika kita bergantung budaya ianya akan diikuti oleh kebergantungan sosial,ekonomi dan politik.


3- Budaya yang sahihlah yang membentuk dan membina bangsa-bangsa.


4- Nasib setiap bangsa ada di tangan sendiri.


5- Hari raya umat Islam akan punya keberkatan dan berbahagia sekiranya mereka merdeka dan punya kegemilangan sepertimana di zaman permulaan Islam.


6- Jika kita berjaya keluar dari belenggu pemikiran maka kita akan berjaya menamatkan segala kebergantungan yang lain.


7- Kita menganggap kebebasan dan kemerdekaan sebagai nilai kehidupan


8- " Kebebasan yang diimport " lah yang menjebak anak-anak kita ke lembah pelacuran ( kerosakan diri ).


9- Demokrasi Islam lebih lengkap daripada Demokrasi Barat.


10- Kebebasan bangsa-bangsa adalah langkah pertama ke arah peradaban masyarakat.


11- Pada hari ini perbalahan dan pertelingkahan adalah pembunuhan diri sendiri.


12- Bangsa Muslim mengikuti program ideologi yang menyatakan 2 perkara : Jangan menindas dan tidak tertindas.


Petua: zikir " Ya Allah hu Ya Allah hu Ya Rabb ketika sujud untuk menguatkan roh "


Solawat...

No comments:

Post a Comment