Wednesday, 2 November 2011

Umrah Tamattu' bergambar


                                                                                                      
       
                                                                              


                                                        


                                                            
                                                          
                                                                
                                                          
                                                            
                                                            


                                                            
                                                
لبّيك....


                                                                                                  
                                                        

                                                            
                                                    
                                                                                        
                                            
                                                                  
                                                              
                     Homework : Sebutkan amalan-amalan wajib dalam Umrah Tamattu' berdasarkan

                                        gambar-gambar di atas.  

                     Soalan : Benarkah ibadah Haji tidak wajib di dalam mazhab Syiah Ja'fari / Imamiah ?
                                  (seperti yang didakwa oleh individu tertentu )
                                  
                     SOLAWAT

No comments:

Post a Comment