Tuesday, 15 November 2011

Eid Ghadir Mubarak

18 Zulhijjah 10 H berdirinya Rasulullah s.a.w dan Imam Ali
di hadapan 124000jemaah haji 
disinilah Ghadir Khum
Wahai Rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.Jika engkau tidak
perbuat nescaya belumlah engkau menyampaikan risalahNya.Allah akan memeliharamu daripada
manusia


Hari ini telah ku sempurnakan bagi kamu agama mu dan aku cukupkan
nikmatku ke atasmu dan aku redha Islam sebagai agama mu
Al-Maidah 3
Kapal-kapal selam Ghadir nama sempena peristiwa perisytiharan
Nabi Muhammad s.a.w ketika Haji Wida' ,Imam Ali bin Abi Talib
a.s sebagai "Maula / Master"

                                                                  

                            

                                        

                                                    

                                                    
                                                      
                                     Hari ini orang -orang Kafir telah kecewa dari menggugat agamamu
                                        maka janganlah takut kepada mereka tetapi takutilah aku                    
                                                                
                                                                    
                        
                                                                                
                                                                                                
                          
                                                              
                                                                    
                                                              


                                                 Iranian home made Saeqeh

                                    
                                                                                                                            
                                                                          YA ZAHRA
                                      YA QUDSU YA QIBLATAL ANBIYA,
                                                      
                                                                      
                                                                                        


                                                          
                                                       SOLAWAT

No comments:

Post a Comment