Monday, 30 July 2012

STOP KILLING MOSLEMS IN MYANMAR ! & BULAN PUASA DI DALAM MUTIARA KATA AHLULBAIT a.s(Arab,Farsi,Melayu)
BULAN PUASA DI DALAM MUTIARA KATA AHLULBAIT 1-پایه هاى اسلام
قال الباقر علیه السلام:
«بنى الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه.» ؛  
امام باقر علیه السلام فرمود:
اسلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت .(فروع کافى، ج 4 ص 62، ح 1)
Islam terbina di atas 5 perkara,solat ,zakat,haj,puasa dan wilayah.
2-فلسفه روزه
قال الصادق علیه السلام:
انما فرض الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر.
امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند.
(من لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1)
Allah mewajibkan puasa agar yang berada dan faqir sama sahaja.
3-روزه آزمون اخلاص
قال امیرالمومنین علیه السلام:
«فرض الله ... الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق» ؛ امام على علیه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.
(نهج البلاغه، حکمت 252 )
Allah mewajibkan puasa buat menguji keikhlasan makhluk.
4-روزه یاد آور قیامت
قال الرضا علیه السلام:
انما امروا بالصوم لکى یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا على فقر الاخر.
امام رضا علیه السلام فرمود:
مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند.
(وسائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10 )
manusia diperintahkan berpuasa supaya mengenal keperitan lapar dan dahaga lalu
merasakan kefakiran akhirat.
5-روزه زکات بدن
قال رسول الله صلى الله علیه و آله لکل شیئى زکاة و زکاة الابدان الصیام.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است.
(الکافى، ج 4، ص 62، ح 3 )
Setiap sesuatu ada zakatnya dan zakat badan adalah puasa.
6-روزه سپر آتش
قال رسول الله صلى الله علیه و آله:
الصوم جنة من النار.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
روزه سپر آتش (جهنم) است. «یعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»
(الکافى، ج 4 ص 162)
Puasa adalah perisai dari api neraka.
7-اهمیت روزه
الصوم فى الحر جهاد.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: روزه گرفتن در گرما، جهاد است.
(بحار الانوار، ج 96، ص 257 )
puasa di dalam kepanasan adalah jihad.
8-روزه نفس
قال امیرالمومنین علیه السلام
«صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام.»
 ؛ امیرالمومنان على علیه السلام فرمود: روزه نفس از لذتهاى دنیوى سودمندترین روزه هاست.
غرر الحکم، ج 1 ص 416 ح 64
puasa nafsu dari kelazatan dunia adalah paling bermanfaat.
9-روزه واقعى
قال امیرالمۆمنین علیه السلام
«الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.»
امام على علیه السلام فرمود: روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى کند.
(بحار ج 93 ص 249 )
puasa adalah menghindarkan diri dari perkara-perkara haram sepertimana menghindari dari
makan dan minum.
10-برترین روزه
قال امیرالمومنین علیه السلام
«صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.»
امام على علیه السلام فرمود:  روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.
(غرر الحکم، ج 1، ص 417، ح 80 
)puasa hati lebih baik dari puasa lidah dan puasa lidah lebih baik dari puasa perut.
11-روزه چشم و گوش
قال الصادق علیه السلام
«اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک.»
امام صادق علیه السلام فرمود: آنگاه که روزه مى گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.«یعنى از گناهان پرهیز کند
(الکافى ج 4 ص 87، ح 1)
jika anda berpuasa,maka berpuasalah pendengaran,penglihatan,rambut dan kulitmu.
12- روزه اعضا و جوارح

عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها
«ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.»
حضرت زهرا علیها السلام فرمود: روزه دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد.
(بحار، ج 93 ص 295 )
apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa jika tidak memelihara lidahnya,pendengaran,penglihatan dan anggota-anggotanya?
 13-روزه ناقص
قال الباقر علیه السلام :
«لا صیام لمن عصى الامام و لا صیام لعبد ابق حتى یرجع و لا صیام لامراة ناشزة حتى تتوب و لاصیام لولد عاق حتى یبر. »
امام باقر علیه السلام فرمود:
روزه این افراد کامل نیست:
1 - کسى که امام (رهبر) را نافرمانى کند.
2 - بنده فرارى تا زمانى که برگردد.
3 - زنى که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند.
4 - فرزندى که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود.
(بحار الانوار ج 93، ص 295.)
Tidak sempurna puasa orang yang mengingkari Imam,hamba yang lari sehingga kembali,
isteri yang nusyuz kepada suaminya sehingga bertaubat,anak yang derhaka sehingga
taat.
14-روزه بى ارزش
قال امیرالمومنین علیه السلام
«کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء.»
امام على علیه السلام فرمود:
چه بسا روزه دارى که از روزه اش جز گرسنگى و تشنگى بهره اى ندارد و چه بسا شب زنده دارى که از نمازش جز بیخوابى و سختى سودى نمى برد. (نهج البلاغه، حکمت 145)
Betapa orang berpuasa yang tidak mendapat sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan
dahaga dan betapa orang yang qiyam malam hari tidak mendapat sesuatu kecuali
berjaga dan kesusahan diri.
15-روزه و صبر
عن الصادق علیه السلام فى قول الله عزوجل
«واستعینوا بالصبر و الصلوة »
قال: الصبر الصوم.
امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزو جل که فرموده است: از صبر و نماز کمک بگیرید، صبر، روزه است.
(وسائل الشیعه، ج 7 ص 298، ح 3 )
Alkah berfirman,mintalah pertolongan dari sabar dan solat,sabar itu adalah berpuasa.
16-روزه و صدقه
قال الصادق علیه السلام
«صدقه درهم افضل من صیام یوم.»
امام صادق علیه السلام فرمود : یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبى برتر و والاتر است.
(وسائل الشیعه، ج 7 ص 218، ح 6 )
sedekah satu dirham lebih baik dari puasa sunat sehari.
17-پاداش روزه
قال رسول الله صلى الله علیه و آله: قال الله تعالى
«الصوم لى و انا اجزى به » ؛
رسول خدا فرمود خداى تعالى فرموده است: روزه براى من است و من پاداش آن را مى دهم.
(وسائل الشیعه ج 7 ص 294)
puasa adalah untukku dan aku yang memberi pahalanya.
18-جرعه نوشان بهشت
قال رسول الله صلى الله علیه و آله
«من منعه الصوم من طعام یشتهیه کان حقا على الله ان یطعمه من طعام الجنة و یسقیه من شرابها.»
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:
کسى که روزه او را از غذاهاى مورد علاقه اش باز دارد برخداست که به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند. (بحار الانوار ج 93 ص 331 )
sesiapa yang puasanya menghalangnya dari makanan yang diingini maka berhaklah Allah
memberi makanan syurga dan minuman syurga kepadanya.
19- خوشا بحال روزه داران
قال رسول الله صلى الله علیه و آله
«طوبى لمن ظما او جاع لله اولئک الذین یشبعون یوم القیامة » ؛
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: خوشا بحال کسانى که براى خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر مى شوند.
(وسائل الشیعه، ج 7 ص 299، ح 2. )
berbahagia lah orang yang berdahaga atau berlapar kerana Allah kerana mereka lah
orang-orang yang yang kenyang di hari Kiamat.
20-مژده به روزه داران
قال الصادق علیه السلام
«من صام لله عزوجل یوما فى شدة الحر فاصابه ظما و کل الله به الف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتى اذا افطر.»
امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که در روز بسیار گرم براى خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مى گمارد تا دست به چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامى که افطار کند.
(الکافى، ج 4 ص 64 ح 8)
sesiapa yang berpuasa sehari kerana Allah azza wa jalla di dalam panas terik lalu dahaga
Allah menghantar kepadanya seribu malaikat menyapu mukanya dan memberi berita gem
-bira kepadanya sehingga berbuka.
21-شادى روزه دار
قال الصادق علیه السلام
«للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحه عند لقاء ربه»  
امام صادق علیه السلام فرمود: براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است:
1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت)
(وسائل الشیعه، ج 7 ص 290)
Ada dua kegembiraan bagi orang berpuasa,ketika berbuka dan ketika bertemu Tuhannya.
22-بهشت و باب روزه دارن
قال رسول الله صلى الله علیه و آله
«ان للجنة بابا یدعى الریان لا یدخل منه الا الصائمون.»
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: براى بهشت درى است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد مى شوند.
«وسائل الشیعه، ج 7 ص 295، ح 31.»
Terdapat pintu syurga dipanggil ''Rayyan yang tidak masuk melaluinya kecuali orang-
orang yang berpuasa.
23-دعاى روزه داران
قال الکاظم (علیه السلام)
«دعوة الصائم تستجاب عند افطاره » ؛ امام کاظم (علیه السلام) فرمود: دعاى شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مى شود.
(بحار الانوار ج 92 ص 255 ح 33)
Doa orang berpuasa mustajab ketika berbuka.
24-بهار مومنان
قال رسول الله (صلى الله علیه و آله)
«الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به على قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به على صیامه.»
رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: زمستان بهار مومن است از شبهاى طولانى اش براى شب زنده دارى واز روزهاى کوتاهش براى روزه دارى بهره مى گیرد.
(وسائل الشیعه، ج 7 ص 302، ح 3)
25-روزه مستحبى
قال الصادق (علیه السلام) «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من ذلک صیام ثلاثة ایام من کل شهر.»
؛امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس کار نیکى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است. (وسائل الشیعه، ج 7، ص 313، ح 33 )
Barangsiapa yang berbuat kebaikan ganjarannya adalah sepuluh lipat ganda.di antaranya 
adalah tiga hari berpuasa setiap bulan.
26-افطارى دادن  
قال الصادق (علیه السلام) :«من فطر صائما فله مثل اجره»
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.
(الکافى، ج 4 ص 68، ح )1
sesiapa yang memberi orang berpuasa berbuka maka ganjarannya seperti orang berpuasa.
27-افطارى دادن
قال الکاظم (علیه السلام) «فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک.»
امام کاظم (علیه السلام) فرمود: افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.
(الکافى، ج 4 ص 68، ح 2)
memberi iftar kepada saudaramu  yang berpuasa lebih baik dari puasamu(yang sunat).
28-روزه خوارى
قال الصادق (علیه السلام) : «من افطر یوما من شهر رمضان خرج روح الایمان منه»  
امام صادق (علیه السلام)فرمود: هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ایمان از او جدا مى شود .(وسائل الشیعه، ج 7 ص 181)
Barangsiapa berbuka puasa sehari(tanpa uzur) di bulan Ramadan keluar darinya Ruh Iman.
29-رمضان ماه خدا
قال امیرالمۆمنین
«شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهرى»  
امام على (علیه السلام) فرمود: رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است. (وسائل الشیعه، ج 7 ص 266، ح 23.)Amirul mukminin Ali a.s :
Bulan Ramadan adalah bulan Allah dan Syaaban adalah bulan Rasululkah manakala Rejab 
adalah bulanku.
30-رمضان ماه رحمت
قال رسول الله (صلى الله علیه و آله)
«... و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار.»
رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم. (بحار الانوار، ج 93، ص 342)
Ia adalah bulan yang awalnya rahmat.pertengahannya keampunan dan akhirnya bebas
dari api neraka.

31-فضیلت ماه رمضان
قال رسول الله (صلى الله علیه و آله) :«ان ابواب السماء تفتح فى اول لیلة من شهر رمضان و لا تغلق الى اخر لیلة منه»
رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: درهاى آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد. (بحار الانوار، ج 93، ص 344 )
Sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka pada malam pertama bulan Ramadan dan tidak tertutup hingga ke malam terakhir.
32-اهمیت ماه رمضان
قال رسول الله (صلى الله علیه و آله) : «لو یعلم العبد ما فى رمضان لود ان یکون رمضان السنة»
رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:اگر بنده «خدا» مى دانست که در ماه رمضان چیست [چه برکتى وجود دارد] دوست مى داشت که تمام سال، رمضان باشد. (بحار الانوار، ج 93، ص 346)
Jika sekiranya hamba mengetahui apa yang ada pada Ramadan,ia pasti menginginkan agar
sepanjang tahun adalah Ramadan.
33-قرآن و ماه رمضان
قال الرضا (علیه السلام)
«من قرا فى شهر رمضان ایة من کتاب الله کان کمن ختم القران فى غیره من الشهور.» ؛  
امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند. (بحار الانوار ج 93، ص 346)
sesiapa yang membaca satu ayat dari kitab Allah pada bulan Ramadan seumpama seorang 
yang mengkhatamkan Al-Quran pada bulan-bulan lain.
34-شب سرنوشت ساز
قال الصادق (علیه السلام)
«راس السنة لیلة القدر یکتب فیها ما یکون من السنة الى السنة.»
امام صادق (علیه السلام) فرمود: آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده نوشته مى شود. (وسائل الشیعه، ج 7 ص 258 ح 8)
Awal tahun adalah Lailatul Qadr,ditulis padanya apa yang berlaku sehingga tahun hadapan.
35-برترى شب قدر
قیل لابى عبد الله (علیه السلام)
«کیف تکون لیلة القدر خیرا من الف شهر؟ قال: العمل الصالح فیها خیر من العمل فى الف شهر لیس فیها لیلة القدر.» ؛ از امام صادق (علیه السلام) سوال شد:
چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟
حضرت فرمود: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد بهتر است. (وسائل الشیعه، ج 7 ص 256، ح 2 )
Bagaimana Lailatul Qadr lebih baik dari seribu bulan ?Imam Sadiq berkata,Amal solih di dalam
nya lebih baik dari amalan yang dikerjakan pada seribu bulan yang tiada lailatul qadr.
36-تقدیر اعمال
قال الصادق (علیه السلام)
«التقدیر فى لیلة تسعة عشر و الابرام فى لیلة احدى و عشرین و الامضاء فى لیلة ثلاث و عشرین.» ؛
امام صادق (علیه السلام) فرمود: برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى گیرد و تصویب آن در شب بیست و یکم و تنفیذ آن در شب بیست سوم. (وسائل الشیعه، ج 7 ص 259)
Takdir adalah pada malam 19 dan  pelulusannya pada malam 21 dan pelaksanaannya pada
malam 23.
37-احیاء شب قدر
عن فضیل بن یسار قال: «کان ابو جعفر (علیه السلام) اذا کان لیلة احدى و عشرین و لیلة ثلاث و عشرین اخذ فى الدعا حتى یزول اللیل فاذا زال اللیل صلى. »
فضیل بن یسار گوید: امام باقر (علیه السلام) در شب بیست و یکم و بیست سوم ماه رمضان مشغول دعا مى شد تا شب به سر آید و آنگاه که شب به پایان مى رسید نماز صبح را مى خواند. (وسائل الشیعه، ج 7، ص 260، ح 4)
Imam Baqir pada malam 21 dan 23 bulan Ramadan berdoa sehingga malam berlalu dan bersolat
38-زکات فطره
قال الصادق (علیه السلام)
«ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنى الفطرة کما ان الصلوة على النبى (صلى الله علیه و آله) من تمام الصلوة.»
امام صادق (علیه السلام) فرمود: تکمیل روزه به پرداخت زکات یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (صلى الله علیه و آله) کمال نماز است. «وسائل الشیعه، ج 6 ص 221، ح 5»
Penyempurna puasa ialah membayar zakat fitrah sepertimana solawat adalah penyempurna 
solat.
39- امام صادق (علیه السلام)
 اَمّا العِلَّةُ فِى الصِّیامِ لِیَستَوِىَ بِهِ الغَنىُّ وَالفَقیرُ وذلِكَ لأِنَّ الغَنىَّ لَم یَكُن لِیَجِدَ مَسَّ الجُوعِ فَیَرحَمَ الفَقیرَ لاَِنَّ الغَنىُّ كُلَّما اَرادَ شَیئا قَدَرَ عَلَیهِ...
علت روزه گرفتن آن است كه به سبب آن ثروتمند و فقیر برابر شوند؛ زیرا ثروتمند، گرسنگى را احساس نكرده تا به فقیر رحم كند. چرا كه ثروتمند هرگاه چیزى بخواهد مى تواند فراهم كند. (من لا یحضره الفقیه، ص 73، ج 2)
sebab puasa ialah supaya sama kaya dan fakir kerana si kaya tidak merasa kelaparan maka
ia mengasihani si fakir kerana si kaya apabila mahukan sesuatu ia berhasil.
40 - رسول الله (صلى الله علیه و آله)
 اِنَّ لِلجَنَّةِ باباً یُدعى اَلرَّیّانَ لایَدخُلُ مِنهُ اِلاّ الصّائِمونَ
بهشت را درى است كه ریّان نامیده مى شود از آن در، جز روزه داران وارد نشوند.
معانى الأخبار، ص 

Puasa, Memperkokoh Kesadaran Halal dan Haram
Khatib Jum'at Teheran:
 

Puasa, Memperkokoh Kesadaran Halal dan Haram

"Bulan Ramadan merupakan sebuah hakikat Qurani dan oleh karena itu keindahan bulan ini pasti akan berpengaruh pada hati dan jiwa manusia." 


 Menurut Kantor Berita ABNA, Seorang Muslim harus melatih diri untuk berjuang dan bersabar di bulan penuh berkah Ramadan ini, sehingga diharapkan di bulan-bulan hingga Ramadan tahun depan, dia dapat bertahan menghadapi godaan dosa, guncangan dan peristiwa. Hal itu dikemukakan oleh Ayatullah Mohammad Emami Kashani dalam khutbah Jumat bagian pertamanya di Tehran sebagaimana dilaporkan IRNA (27/7). 
Dikatakannya bahwa pengertian puasa dengan kesabaran adalah karena di dalam hati manusia akan muncul sebuah perlawanan, melatih untuk tidak makan dan minum di bulan Ramadan sama seperti sedang berolahraga akan tetapi manusia diberi taklif wajib untuk berpuasa di bulan ini.

Ayatullah Kashani menjelaskan bahwa dalam banyak riwayat puasa dijelaskan dengan kesabaran, ada beberapa hal yang di bulan Ramadan, seseorang dilarang melakukannya pada waktu-waktu tertentu akan tetapi di bulan-bulan lain dalam setahun tidak demikian." 

Menurut beliau, salah satu manfaat puasa adalah melekatnya kesadaran akan halal dan haram pada diri manusia.
Ayatullah Emami Kashani menjelaskan, "Bulan Ramadan merupakan sebuah hakikat Qurani dan oleh karena itu keindahan bulan ini pasti akan berpengaruh pada hati dan jiwa manusia."

Pada bagian lain ceramahnya, Ayatullah Muhammad Emami Kashani mengatakan pembunuhan di Myanmar bertujuan untuk menyerang Islam dan gelombang kebangkitan Islam.
"Kita mempunyai tanggungjawab mengikuti garis panduan pemimpin agung revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Ali Khameneni bahwa rakyat Iran hendaklah bergerak ke arah mencapai matlamat sistem keadilan sedunia, merealisasikan harapan hak kemanusiaan yang ideal," kata Ayatullah Kashani.
Merujuk kepada kesadaran dan kebangkitan Islam di beberapa negara termasuk Bahrain, khatib shalat Jum'at tersebut berkata, "Dengan membunuhi warga muslim, mereka anggap telah mampu melemahkan agama, kebangkitan dan cita-cita menegakkan negara Islam."
Mengenai fakta-fakta yang menunjukkan musuh sudah mengepung Suriah, Ayatullah Kashani mengungkapkan harapan semoga pihak Suriah tetap tegar dalam menghadapi makar-makar musuh. 
Hentikan Kekerasan dan Diskriminatif terhadap Muslim Rohingya Sekarang Juga!

Pernyataan Sikap Majma Jahani Ahlul Bait atas Traged 

Muslimi Myanmar:


 Hentikan Kekerasan dan Diskriminatif terhadap 

Muslim Rohingya Sekarang Juga!

Majma' juga meminta perhatian dunia internasional, 

organisasi-organisasi dan negara-negara Islam agar 

mengecam dan menuntut dihentikannya pembunuhan 

etnik Islam serta melaksanakan tindakan untuk menjaga 

para pengungsi muslim, wanita dan anak-anak yang 

menjadi korban dalam tragedi tersebut. 

 Menurut Kantor Berita ABNA, Berkenaan dengan tindakan biadab dan tidak berprikemanusiaan dengan terjadinya pembunuhan etnis di Myanmar, Majma' Jahani Ahlul Bait mengeluarkan pernyataan penting untuk mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang terkait. 

Pernyataan tersebut menuntut pihak pemerintah Myanmar agar bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan jiwa umat Islam selain bertindak segera menghentikan pembunuhan etnis. Majma' Jahani Ahlul Bait juga meminta pihak terkait Myanmar untuk menyediakan laporan terperinci dan komprehensif untuk kemudian disampaikan kepada penduduk dunia mengenai kejadian yang sebenarnya.
Teks pernyataan sikap Majma Jahani Ahlul Bait tersebut adalah seperti berikut:

بسم الله الرحمن الرحیم

Tersebarnya berita mengenai pembunuhan massal penduduk Islam Rohingya di negara Myanmar melahirkan kebimbangan di kalangan masyarakat Islam khususnya pengikut Ahlul Bait.

Selama 3 dekade terakhir bahkan sampai saat ini kita masih juga menyaksikan penduduk Rohingya menghadapi pelecehan hak kemanusiaan dengan pembersihan etnik, pembunuhan, pemerkosaan dan pengusiran dari pihak penguasa.

Majma' Jahani Ahlul Bait mengecam dan menyatakan kebencian terhadap kezaliman atas penduduk minoritas Islam Myanmar (yang menjadi mangsa pembunuhan etnik), dengan ini Majma Jahani Ahlul Bait meminta pihak terkait untuk menyediakan laporan terperinci dan komprehensif kepada penduduk dunia termasuk bertindak segera menghentikan kekerasan disamping mengembalikan keamanan kepada penduduk Islam.

Negara ini yang bertanggungjawab menjaga keamanan hendaklah mengentikan pembunuhan dan tindak kekerasan dalam bentuk apapun terhadap warga sipil yang tidak berdosa tidak dapat diterima.

Majma' juga meminta perhatian dunia internasional, organisasi-organisasi dan negara-negara Islam agar mengecam dan menuntut dihentikannya pembunuhan etnik Islam serta melaksanakan tindakan untuk menjaga para pengungsi muslim, wanita dan anak-anak yang menjadi korban dalam tragedi tersebut.

Pada saat yang sama, Majma' Jahani Ahlul Bait juga sekali lagi memberikan peringatan tentang budaya kotor dan anti kemanusiaan Islamfobia yang sebenarnya berasal dari ciptaan Barat. Selain itu Majma' juga meminta tindakan diskriminasi atas umat Islam di seluruh dunia dihentikan.

Arakan Muslim leader: Buddhists in Arakan kill MuslimsArakan Muslim leader: Buddhists in Arakan kill 

Muslims

Yunus, leader of Arakan Muslims, said that Buddhists in Arakan were killing Muslims by using the weapons of security forces. 

 (Ahlul Bayt News Agency) - Dr. Mohammed Yunus, leader of Arakan Muslims, said that Buddhists in Arakan were killing Muslims by using the weapons of security forces.


Buddhists were plundering with the support of authorities, added Yunus who spoke to AA in Turkey on Saturday.


The cruelty made on Muslims was backed by Myanmar government, he said, adding that Muslims were suffering big pain and cruelty.


The massacre began on June 3 again, said Yunus, adding that the reason was that Muslims in the world and western countries were remaining silent to this massacre.


Especially young, educated and intellectual Muslims are being arrested in Arakan, he said, adding that they did not know where the arrested ones were taken.


Yunus said that they asked international observers to be sent to the region, adding that thousands of Muslims had been killed in recent incidents and many others were reported missing.


Yunus said that although Bangladesh closed the border, 20,000 people have taken shelter in Bangladesh since June 3.


Total number of Myanmar Muslims who took shelter in Bangladesh is 500,000, he added.
solawat

No comments:

Post a Comment