Monday, 19 September 2011

Ayatullah Uzma Khamene'i met 5th Ahlul Bait World Assembly participants    Ayt Uzma Syed Ali Khamene'i : Pergerakan-pergerakan ke Islaman yang agung mutakhir ini di dunia Islam adalah muqaddimah bagi satu perubahan yang lebih besar dan penguasaan Islam.


Pendirian kita ialah membela dan mengukuhkan pergerakan-pergerakan di Mesir,Tunisia,Libya,Bahrain dan Yaman.


Hendaklah berwaspada akan ancaman-ancaman dan kemudharatan-kemudharatan yang mana di antaranya ialah mewujudkan perpecahan di kalangan mazhab-mazhab Islam yang berbagai khasnya di kalangan Syiah dan Sunni.


Dunia Istikbar (Kuasa-kuasa Dunia ) di samping polisi Islamphobia mereka juga menelusuri secara khusus polisi Shiahphobia maka perlulah berwaspada sepenuhnya.


Kebahagiaan umat Islam bergantung kepada perpaduan di kalangan umat Islam.


Perubahan-perubahan terkini di dunia Islam memberi berita gembira akan masadepan yang cerah dan petanda-petandanya telah pun jelas.


Bangsa dan negara pertama yang mampu mendirikan pemerintahan berdasarkan Islam ialah bangsa Iran yang merupakan pengikut Ahlul Bait a.s.


Pergerakan pemuda-pemuda di negara-negara Islam pada hari ini adalah dengan berkat pergerakan rakyat Iran.

SOLAWAT
No comments:

Post a Comment