Saturday, 7 January 2012

Footprints of Persian in Malaya ( 1.Kedah History )                                                                
                                                            1100 years Tomb
                                      
                 setinggi-tinggi penghargaan kepada penulis dan penerbit
                                                          1100years grave          
                                                                
                                                Binaan purba  Kedah
                                                            
                                                                  
                          Kedah yang terletak di utara Malaysia dipercayai negeri
                                              
                                                            
                                                                  
                                                        
                                        
                                                             Langkasuka      

                                                          
                                                                  

                                                              
                                         Shirazi traders 1000 years ago            
                                          Syekh Ahmad Qummi Tomb of Ayuthaya                    
                                                                   Thailand
                                                                  Syekh Ahmad Qummi

                                                    Thai Moslem Shiah Scholars            
                                                                
                                                                           SOLAWAT


No comments:

Post a Comment