Friday, 6 January 2012

Doa Untuk Para Sahabat r.a ( Pray for Prophets a.s Companions )

Doa Keempat Sahifah Sajjadiyyah Imam Ali Zainal Abidin a.s                                                                Salman Farsi Tomb                                                          

                                          
                                                                    
Abu Zar r.a grave

                                                                        
                                                              
                   Soalan :
                   1. Siapakah Sahabat ?
                   2. Terangkan Ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan Sahabat-sahabat r.a.                                                          

                                                                     SOLAWAT           

No comments:

Post a Comment