Saturday, 28 January 2017


BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM


Surat dari syurga

Karya asal: Aliyan Rama


Sepucuk surat dari syurga’
Tertitip untuk majelis syahadah
Salam duka untuk para pencinta
Keluarga Nabi yang mulia

Salam keatasmu wahai Al-Jawad
Salam keatasmu, wahai pemegang kunci rahmat
Bertawassul kepadamu selamat
Memusuhimu dilaknat

Jalanmu jalan para nabi
Jalanmu jalan para wali
Demikian juga ayahmu Ali
Yang di Mashhad diracuni Abbasi

Perjalanan terus berlanjut
Sayyidah Fatimah Ma’sumah
Kerana rindu menyeksa
Hijrah menuju Mashhad

Di Qom beristirehat
Tetapi di situ beliau terikat
Tidak jauh dijumpai abang
Kepada Allah beliau berpulang
Bilik kecil berhias zarih
Tempat menangis pencari berkah

Penulis duduk di syurga
Menatap burung-burung dara
Bercanda diatas menara
Di sini semua harap kesampaian
Di sini demua hajat didapatkan

Inna a’toinakalkautsar

No comments:

Post a Comment