Monday, 30 January 2017


Bismillahirrahmanirrahim


Indeks : Mantik perbandingan

Pendahuluan penulis

Bab pertama: Apakah Mantiq?

Kita melakukan kesilapan dalam berfikir mantiq-mantiq yang berbagai.

Bab kedua: Penagasas Mantiq

Bab ketiga: Apakah subjek Mantiq?

Bab Keempat: Bahagian-bahagian subjek Mantiq

Dilalah-dilalah(indikasi-indikasi)

Indikasi-indikasi secara lafaz yang diletakkan

Bahagian-bahagian indikasi secara lafaz yang diletakkan

Muthobaqah,Tadhammun dan Iltizam

Perkaitan di antara bahagian-bahagian di salam pembahagian lafaz-lafaz

Bahagian-bahagian Murakkab (Kompleks)

Bahagian-bahabian Mufrad

Kembali kepada asal perbincangan konsep-konsep universal dan partikular

Bahagian-bahagian universal:

 Species

Genus

Pembahagian pendiri

Aradh khas dan Aradh Am  نةةرلب

Bilangan Kulliy-kulliy hakiki

Jauhar (substansi)

Kaitan di antara universal-universal

Kaitan dintara kontradiksi dan universal

Perbincangan  mengenai  proposisi

Bahagian-bahagian proposisi

Predikasi di dalam proposisi

Pembahagian-pembahagian proposisi

Pembahagian berdasarkan hukum

Bahagian-bahagian Munfasilah (Disjunctive)

Pembahagian berdasarkan kaitan

Arah Kritikan dan kajian

Melihat Muwajjahah basitah dan Murakkabah

Aks (conversion)

 Naqidh

Kontradiksi

Tarkib proposisi-proposisi

Istiqra’

Tamsil

Qiyas (Syllogism)

Qiyas Khalaf

Qiyas Iqtirani

Syarat-syarat bentuk-bentuk

Syarat-syarat bentuk ketiga

Bentuk keempat

Penyempurnaan perbincangan hujjah

Teknik-teknik berlima

Burhan dan penyebabnya ia bagi keputusan

Burhan

Jadal

Orang yang berjadal dan syarat-syaratnya

Khitabah

Kewajipan-kewajipan Khitabah

Syiir

Mughalatah (fallacy) dan pendahuluan-pendahuluan, natijah-natijah dan bahagian-bahagiannya

Lapan perkaraBuku ini mengandungi tujuh bahagian

BAHAGIAN 1
BAB 1
Apa itu Mantiq?
a)    Realiti benda-benda
b)    Dengan berfikir kita akan menerima reality benda-benda
c)    Kita melakukan kesilapan dalam berfikir
d)    Kita perlukan  sesuatu yang menghalang kita dari melakukan kesilapan dalam berfikir dan itulah Mantiq/logika
BAB 2
Pengasas Mantiq
BAB 3
Apakah subjek Mantiq
BAB 4
Bahagian-bahagian subjek mantiq
BAHAGIAN 2

Isagoge (pendahuluan)
BAB 1
a)    Indikasi lafaz-lafaz
b)    Menagapa diperbincangkan indikasi lafaz-lafaz didalam mantiq
c)    Indikasi-indikasi yang berbagai
d)    Indikasi lafziyah yang diletakkan serta bahagian-bahagiannya
e)    Perkaitan diantara bahagian-bahgian tersebut
BAB 2
Pembahagian lafaz-lafaz kepada mufrad dan murakkab
Bahagian-bahagian Murakkab
Bahagian-bahagian Mufrad
BAB 3
Mafhum-mafhum
·         Makna mafhum Tasawwury dan mafhumTasdiqy
·         Universal dan partikular
·         Bahagian-bahagian universal
·         Bilangan universal-universal hakiki
·         Beberapa hakiki
·          
BAHAGIAN 3

Muarrif/ Definiens
1-Muarrif dan syarat-syaratnya
2-Bahagian-bahagian Muarrif
3-Bagaimana mendapatkan Quiddity
4-Mughalatah-mughalatah (Fallasi) Muarrif
5-Peringatan

BAHAGIAN 4


Perbincangan-perbincangan proposisi-proposisi
1-    Proposisi dan bahagian-bahagiannya
2-    Juzuk-juzuk proposisi
3-    Predikasi di dalam proposisi
4-    Pembahagian-pembahagian proposisi


BAHAGIAN 5


Tarkib proposisi-proposisi
1-    Istiqra’
2-    Tamsil
3-    Qiyas (Syllogism)

No comments:

Post a Comment