Monday, 30 January 2017


Bismillahirrahmanirrahim

....sambungan
BAHAGIAN 6


Lima teknik
BAB 1
Burhan
·         Mengapa bahagian qiyas terbahagi kepada lima
·         Burhan dan pendahuluan-pendahuluannya
·         Burhan dan illatnya bagi natijah
·         Burhan Inniy dan Limmiy
BAB 2
Jadal
·         Pendahuluam Jadal
·         Penjadal dan syarat-syaratnya

Bab 3
Khitabah
·         Faedah Khitabah
·         Muqaddamah-muqaddamah khitabah
·         Bahagian-bahagian Khitabah
·         Khotib dan syarat-syaratnya
BAB 4
Syiir
·         Qiyas syiir
·         Pendahuluan-pendahuluannya (Muqaddimah)
·         Bahagian-bahagiannya
BAB 5
Mughalatah (Fallasi)
·         Muqaddimah-muqaddimah
·         Natijah-natijah
·         Bahagian-bahagian Mughalatah

BAHAGIAN 7


Tambahan
·         Juzuk-juzuk ilmu
·         Jalan menemui majhul (unknown)
·         Lapan perkara

            
Bab pertama menceritakan kepada kita apa itu Mantiq.Kita pada mulanya bertemu dengan perkara-perkara yang tidak kita ketahui hakikatnya. Kadangkala kita berhadapan dengan kenyataan –kenyataan yang pada mulanya tiada jalan bagi mempercayainya. Maka timbul persoalan apakah ada jalan untuk menemui perkara-perkara ini? Bagaimana pandangan ahli-ahli ilmudalam perkara ini?

Penulis kemudian menjelaskan bahawa berfikir adalah jalan penyelesaian bagi permasalahan ini. Apakah fikiran dan kita mendapati bahawa terdapat pandangan yang berbeza-beza yang kadangkala bertentangan antara satu sama lain., Kita dapati bahawa berlaku kesilapan ketika berfikir. Justeru itu perlu sesuatu kaedah bagi mengelakkan berlakunya kesilapan dan kaedah itu adalah Mantiq.

No comments:

Post a Comment