Sunday, 26 February 2012

Meninjau hujjah Syiah tentang Nikah Mut'ah. part 1( Non Prejudice )


                                                                  
              Nota: Bahan ini dimaksudkan untuk tujuan akademik bagi meneliti hujjah-hujjah Syiah
              tentang  nikah mut'ah dan tidak berniat mempengaruhi mana-mana individu dan ianya
              sekadar menafikan fitnah dan keangkuhan pihak tertentu yang menafikan kewujudannya
              di dalam syariat Islam sedangkan khilaf yang ada ialah samada ianya telah dimansuhkan
              kemudiannya atau tidak.Adapun sebahagian alim-ulama yang mengingkari mut'ah dan
              dijadikan karya mereka sebagai rujukan, tidak menolak kewujudan nikah mut'ah di dalam
              Al-Qur'an dan tidak dimaksudkan di sini yang mereka berpegang kepada nikah mut'ah.

                                Bahan : ''Al-i'tisam bil Kitab was Sunnah'' Ayatullah Ja'far Subhani.
                              
                                Terjemahannya:
                                         Inilah yang difahami setiap orang dari lahiriah ayat-ayat
                                       tersebut.Namun,orang-orang yang tidak berhati jernih cuba
                                       untuk menerapkan ayat ''famastamta'tum bihi minhunna
                                       fa aatuuhunna ujuurahunna''kepada nikah da'im(tetap).
                                                Cuba kita lihat beberapa keraguan yang ditimbulkan
                                       dan apakah jawapannya....(bersambung)

                                       SOLAWAT  

No comments:

Post a Comment